Partnerinstitusjon:
University of Freiburg

Tyskland

University of Freiburg

Tyskland

Om University of Freiburg

University of Freiburg kan spore sin opprinnelse tilbake til 1457 og katedralen i Freiburg.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

University of Freiburg er på Lånekassens liste over utvalgte lærersteder som kan gi rett til tilleggsstipend: Utveksling - universitet og høgskole | Lånekassen

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Freiburg, med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 studentplasser (medisin)

Institutt for geovitenskap: 2 + 2 +3 studentplasser

Institutt for språk og kultur: 2 (språkfag) + 1 (kunsthistorie) studentplasser

Institutt for kjemi: 2 studentplasser

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier: 2 studentplasser

Institutt for arktisk og marin biologi: 2 studentplasser

Institutt for farmasi: 2 + 2 studentplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 2 studentplasser (geologi)

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 14 studieprogrammer