KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

KvaNT-seminarer 2019-2022

Seminarene er åpne for alle, og spesielt rettet mot undervisere på NT-fak. - The seminars are open to all, especially to those of us who teach at NT-fak!

uit.no/nt/kvant


Prosjektet KvaNT 2019-2022 ble avsluttet juni 2022. Denne siden vil ikke oppdateres og fungerer som arkiv for seminaraktiviteten i prosjektet.


Past events - Tidligere seminarer:


Utdanningsseminar for NT-fak H22 11. oktober 2022: Integrating Sustainability into the Curriculum Workshop

NT-faks Utdanningsseminar H22: Integrating Sustainability into the Curriculum Workshop | UiT

The workshop is on initiative by the Department of Geosciences and iEarth Center of Excellence in Education, and professor Anders Schomacker will start by giving a short introduction (appox. 15 min) about iEarth | The Center for Integrated Earth Science Education.

The Integrating Sustainability into the Curriculum Workshop will be led by Dr. Susan Kaspari, a visiting Fulbright Scholar at UiT and NPI.  Susan teaches numerous sustainability related courses, has facilitated other sustainability in the curriculum workshops, and has served as a Provost Fellow for Sustainability at her home institution.

Link to Susans CWU homepage (CWU Geological Sciences - Dr. Susan Kaspari

This half day workshop is focused on integrating sustainability in to the curriculum.  We will use the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) as a framework for integrating sustainability in to courses, and explore methods to facilitate students making connections of sustainable themes across disciplines. We will also conduct an asset mapping exercise to identify local organizations working to advance sustainability, which facilitates students linking local efforts to global goals.

UiT’s new strategic plan UiTs strategi 2022–2030 | UiT sustainability is one area our university will take particular responsibility through the knowledge and expertise needed for environmentally, socially and economically sustainable development. This workshop is of interest for anyone who wants to learn more and get inspiration for how to integrate sustainability into courses and studies.

 

Undervisningsseminar for NT-fak 26. august 2021:

PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University 

Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp and Stine Hangaard, Assistant Professor at Dept of Health Science and Technology, Aalborg University.

OPPTAK - RECORDING (the recording starts a few seconds into the lecture)

Velkommen til undervisningsseminar for Fakultet for naturvitenskap og teknologi for høsten 2021!

Welcome to the educational seminar for the Faculty of science and technology fall 2021!

Påmelding - Registration: https://nettskjema.no/a/pbl2021

Arrangementet er åpent også for ansatte og andre utenfor NT-fak. The event is open for all!

The first part of the seminar will be recorded.

Rommet i Linken (Forskningsparken) har et begrenset antall seter (ca 65). Vi vil legge til rette for online deltakelse for de som foretrekker det (eller hvis det ikke er flere plasser igjen). Eventuelle endringer pga koronasitusajonen, oppdatert informasjon om workshopen, og lenke til zoom, vil bli sendt til deltakerne i forkant av seminaret.

The venue at Linken (Forskningsparken) has a limited number of seats (approx. 65). We will facilitate online participation for those who prefer that (or if there are no more seats left). Any changes due to corona, updated information about the workshop, and link to zoom, will be sent to the participants ahead of the seminar.

Program med forbehold om endringer.

26.08.2021

12.15-14.00

 • PBL- introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner – prinsipper.
 • Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d.
 • PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?

14.30-16.00: Diskusjon/spørsmål – PBL-baserte utdanninger på NT-fak? 

27.08.2021

kl 09-00-12.00: Møter med instituttene

Program subject to change.

26.08.2021

12.15-14.00

 • PBL introduction to problem-based learning in study programs and subjects - principles.
 • Student perspective in a PBL-based education: From recent student to PhD
 • PBL project examples from A to Z. Concrete student examples. How do the students work? How to guide the students?

14.30-16.00: Diskusjon/spørsmål - PBL-based educations at NT-fak? 

27.08.2021

09-00-12.00: Meetings with the departments

Language: Flexible Norwegian/English

Arrangører: Instittutt for informatikk i samarbeid med KvaNT


Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? KvaNT-lunsjseminar 15. juni 2021 kl 11.15-13.00

Cheating on home exams – different types of cheating and is there something to do about it?

SLIDES from the seminar

Velkommen til utvidet lunsjseminar i Zoom! 

For hjemmeeksamen som skjer helt uten tilsyn, er fusk en større bekymring enn for mange andre vurderingsformer. Plagiatsjekk kan være delvis effektivt for besvarelser som forventes å ha et sterkt individuelt preg, men i mindre grad for eksamensoppgaver med én eller noen få riktige løsninger, som ofte forekommer i grunnleggende MNT-fag. Prof. Guttorm Sindre ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU vil presentere sin forskning på fusk i MNT-fagene: Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? | Nordic Journal of STEM Education (ntnu.no).

I tillegg vil vi få noen erfaringer fra NT-fak ved prof. Boris Kruglikov og universitetslektor Øistein Søvik, begge fra IMS. 

11.15-12.00: Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? med prof. Guttorm Sindre, NTNU.

12.00-12.10: Pause

12.10-12.25: Å utarbeide en god heldigital eksamen – Erfaringer fra institutt for matematikk ved UiT, med universitetslektor Øistein Søvik

12.25-13.00: Diskusjon og utveksling av erfaringer, med prof. Boris Kruglikov som innleder og ordstyrer sammen med prof. Hilja Huru.

Se tavla for lenke til zoom: KvaNT-lunsjseminar | UiT


Crash course in NUMBAS: KvaNT lunch seminar June 3, 11.15-12.00

RECORDING of the seminar 

Welcome to crash course in NUMBAS with Elena Malyutina, førstelektor at KvaNT. Are you curious on NUMBAS? Malyutina will give an introduction to the central functionality and the main tips you need to get started with e-assessment with NUMBAS in mathematical sciences. 

Numbas is an easy way to create online tests. Our free web-based system helps you build the exams you need to challenge your students, complete with videos and interactive diagrams. Really versatile maths e-assessment | Numbas.

See Tavla for link to Zoom: Crash course in NUMBAS: KvaNT lunch seminar | UiT


KvaNT lunch seminar Tuesday May 25, 11.15-12.00

Challenges being a teaching assistant and how to deal with them – findings from a European research project with Madeleine Lorås, NTNU

Teaching assistants (also called gruppelærere, seminarlærere, vit.ass. etc) are essential for many of the larger courses at the Faculty of Science and Technology at UiT and at other universities. As course leader, educational leader or institutional leader, this lunch seminar will give an insight in some of the challenges the teaching assistants meet - and more importantly, how to deal with them. Madeleine Lorås will present results from an European research project, where some of the findings show surprisingly common challenges in rather different educational systems and traditions.

The seminar is in English. For link to zoom-meeting, see Tavla.

After the seminar there is a Q&A with Lorås for those who wish to stay for more discussions.

Madeleine Lorås is a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT education at NTNU, and have contributed in Gruppelærerdagen and the TA-day at NT-fak since fall 2020 with computer didactical modules for our TAs in computer science.

SLIDES from the seminar


NT-faks utdanningsseminar torsdag 21. januar 2021 kl 10-12

Fakultet for naturvitenskap og teknologi inviterer alle sine undervisere til seminaret om digital undervisning. Påmelding og mer informasjon. Seminaret er på engelsk.

OPPTAK/RECORDING

Pandemien har preget det siste året og undervisning er defnitivt ikke et unntak. Vi har derfor invitert to foredragsholdere som vil beskrive sine erfaringer om både undervisning og evaluering.

 Jan Halborg Jensen, The University of Copenhagen:

The Flipped Classroom: the ideal teaching method in the time of pandemics - or any time (SLIDES)

Gareth Tribello, Queen's University Belfast:

Creating consensus in education“We teach in the way that we were taught and are suspicious of unfamiliar things.  Similarly, students want to be taught in ways that they have encountered elsewhere and do not particularly like to be challenged. …. it is only by relentlessly focussing on how students are assessed, that we can start to challenge the inherent conservatism of both students and colleagues.” (lenke til abstract) (SLIDES and COMMENT ON SUMMATIVE ASSESSMENT)

I samarbeid med Institutt for kjemi. 


Høst 2020 workshopserien Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene (16. september, 14. oktober og 11. november 2020)


Onsdag 28. oktober 2020 kl 14.15-15.30: Team-based learning

Team-based learning ved stipendiat Børge Irgens

Team-Based Learning (TBL) is highly structured way of implementing a flipped classroom, that encourages students to come to class prepared and and then use the time in class, working with a permanent team, to apply course concepts to solve problems.

In this seminar you will learn about the important processes for implementing TBL, by experiencing them from the student perspective. You will experience the team formation process, the Readiness Assurance Process that holds students accountable for their preparation and the application activities where the teams must make decisions and defend those decisions to rest of the class.

Børge Irgens is a PhD student working in the KvaNT-project. He is focusing on implementing active learning strategies in physics courses, and has been using TBL in the course FYS-1001 mechanics this semester.

Påmelding og mer informasjon.


Onsdag 21. oktober 2020 kl 14.15-15.30: Erfaringer med digital undervisning i et hybrid semester.  

Med førstelektor Maarten Beerepoot.

Planlegging av undervisning i et hybrid semester byr på nye utfordringer i tillegg til nye muligheter. Sentrale spørsmål i planlegging av undervisning i et hybrid semester har en relevans som går langt utover det nåværende semesteret: Hvilke læringsaktiviteter prioriterer vi i fysisk undervisning? Hvilke muligheter har digital undervisning? Hvordan kan vi gi ekstra støtte til studentene som trenger det mest?

I webinaret skal Maarten Beerepoot dele gode og mindre gode erfaringer med digital undervisning og tilbakemeldinger fra studenter i emnet KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (høst, 250 studenter). Deltagerne på webinaret kan velge hvilke temaer skal belyses i webinaret, for eksempel Digital fellesundervisning, Laboratorieundervisning i et hybrid semester, Plan B: et heldigitalt semester eller Digital undervisning etter covid-19. Det vil være rom for at deltagerne på webinaret kan dele sine egne erfaringer.

Maarten Beerepoot er førstelektor ved Institutt for kjemi og førstemanuensis II ved Ressurssenter for utdanning, læring og teknologi (Result). Han har blitt tildelt status som merittert underviser i 2020.


Tuesday June 9, 2020 Learning assistants in digital teaching – Tirsdag 9 juni 2020: Gruppelærere i digital undervisning

11.15-12.00 in Zoom: https://uit.zoom.us/j/63584784629?pwd=NHFhYXQ5ZjdCOWhIazgyWFlIcE5vUT09 (Meeting ID: 635 8478 4629, Password: 091307)

(Se også Tavla: https://uit.no/tavla/artikkel/682575/learning_assistants_in_digital_teaching_gruppel )

Se opptak av seminaret - See the recording of the seminar!

Not only lectures and exams had to be adapted to a more digital life at the universities when corona suddenly changed everything this spring. In STEM education, learning assistants are essential in order to get the teaching going. The KvaNT-project invite you to part 2 of sharing experiences with Madeleine Lorås, a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT education at NTNU. (A summary of part 1: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås has extensive experience in training and support for the learning assistants at NTNU. She will give tips and advice on how to get a good start for the teaching assistants when teaching and guidance is digital and some principles for digital teaching. With digital seminars, the challenge is to get the learning assistants well started and to ensure good teaching. The seminar may be useful for professors and those in charge of organizing teaching, but also others including experienced learning assistants. 

The seminar is in English (group discussions may be in Norwegian). Recordings of the seminar will be made available at www.uit.no/nt/kvant. The sharing of experiences and discussion continues after 12 pm for those who want to hang out :)

Bring lunch and coffee!

Ikke bare forelesinger og eksamen måtte tilpasses en mer digital hverdag på universitetene da korona snudde opp ned på ting i vår. I MNT-fagene er gruppe-/seminar/hjelpelærerne viktige for å få undervisningen til å gå opp. KvaNT-prosjektet inviterer til del 2 av erfaringsdeling med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT utdanning ved NTNU. (Oppsummering av del 1: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås har lang erfaring med opplæring og støtte til gruppelærerne ved NTNU. Hun vil gi tips og gode råd om hvordan sette i gang gruppelærene med digital undervisning og veiledning, prinsipper i digital undervisning og opplæring. Når undervisningen må gjøres digitalt er utfordringen å få en god start på gruppetimene og sikre god undervisning. Seminaret vil være nyttig for emneansvarlige og andre med ansvar for å organisere undervisningen, men også andre undervisere inkludert erfarne gruppelærere. 

Seminaret er på engelsk, med tilpassing av diskusjon i grupper på norsk. Det vil bli tatt opptak av seminaret som gjøres tilgjengelig på www.uit.no/nt/kvant. Erfaringsdelingen og diskusjonen fortsetter etter kl 12 for de som vil henge igjen :)

Ta med lunsj og kaffe!

The slides from the seminar are available here: s.ntnu.no/DigitalLA


Wednesday, May 20, 2020: How to activate students in digital teaching - Onsdag 20. mai 2020: Hvordan aktivere studentene i digital undervisning

Med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU, kl 11.15-12 i Zoom

Les gjesteblogginnlegg her!

Se opptak av seminaret - See the recording of the seminar!

Many of us will probably have to plan for digital teaching this fall. The KvaNT-project invite you to lecture and sharing of experiences with Madeleine Lorås, a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT teaching at NTNU. Lorås will present

 • Results from a survey V20 among staff and students at NTNU on the first round of "corona teaching"
 • Points to what is important to consider in your own digital teaching, how to create a good learning culture from day one, and tips for good digital teaching where students are activated and engaged.
 • How to start group/seminar teaching with digital teaching and guidance? Several subjects are completely dependent on the teaching assistants. When the seminars are digital, the challenge is to get the group teachers well started and to ensure good teaching.

Here are the reports that summarize the survey: https://www.ntnu.edu/excited/experiences-and-takeaways-from-the-first-two-weeks-of-a-fully-digital-ntnu

The sharing of experiences and discussion continues after 12 pm for those who want to hang out :)
The seminar is in English (group discussions may be in Norwegian). Recordings of the seminar will be made available at www.uit.no/nt/kvant
Bring lunch and coffee!

Trolig må flere av oss planlegge for digital undervisning til høsten. KvaNT-prosjektet inviterer til foredrag og erfaringsdeling med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU. Lorås vil presentere

 • Resultater fra en undersøkelse V20 blant ansatte og studenter ved NTNU om første runde med korona-undervisning
 • Punkter til hva som er viktig å tenke på i egen digitale undervisning, hvordan skape en god læringskultur fra første dag og tips til god digital undervisning der studentene aktiviseres og engasjeres.
 • Hvordan sette i gang gruppelærene med digital undervisning og veiledning? Flere fag er helt avhengige av gruppelærene for å få gjennomført undervisningen. Når dette må gjøres digitalt er utfordringen å få gruppelærerne godt i gang og sikre god undervisning.

Her er lenker til rapportene som oppsummerer undersøkelsen: https://www.ntnu.edu/excited/experiences-and-takeaways-from-the-first-two-weeks-of-a-fully-digital-ntnu 

Erfaringsdelingen og diskusjonen fortsetter etter kl 12 for de som vil henge igjen :)

Seminaret er på engelsk, med tilpassing av diskusjon i grupper på norsk. Det vil bli tatt opptak av seminaret som gjøres tilgjengelig på www.uit.no/nt/kvant

Ta med lunsj og kaffe!


AVLYST - CANCELLED: 26.- 27. mars 2020: PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University.

Pga situasjonen med korona-viruset utsettes arrangementet. Vi kommer tilbake med nye datoer. - Due to the situation with the corona virus, the event is postponed. New dates will be announced.

Foredrag og workshop med Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Med fokus på studieprogram i naturvitenskap og teknologi.

Lecture and workshop with Ole Hejlesen, Professor and Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Focus on study programs in science and technology.

For planlegging av kaffe/servering, meld deg på her - For planning/ordering of cofee/refreshments, please sign up here: https://uit.no/tavla/artikkel/664911/pbl_-_problembasertlaering_med_erfaringer_fra_aalb

Program med forbehold om endringer:
Torsdag 26.03.2020
11.15-12.00, Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL-introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner - prinsipper. 
12.15-14.00, Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?
14.00 og utover: Møter med instituttene

Fredag 27.03.2020
Kl 12.15-13.00, Store Aud., Realfagsbygget. Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d

Program subject to change:
Thursday 26.03.2020
11.15-12.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL introduction to problem-based learning in study programs and individual courses - principles. 
12.15-14.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL project examples from A to Z. Concrete student examples.

Friday 27.03.2020
12.15-13.00, Store Aud., Science Building. Student perspective in a PBL-based
education: From first year student to Ph.D.

 

The workshop is given in Engish.


26. februar 2020: Contemporary frameworks for enhanced learning and teaching design - focus on STEM education

Lunsjseminar med Jørn Hansen, førsteamanuensis i kjemi og merittert underviser ved NT-fak.

Lunch seminar with Jørn Hansen, Associate Professor in Chemistry

11.15-12.00 på Store Aud. i Realfagsbygget.

Påmelding pga planlegging av servering - For refreshments please register: https://uit.no/tavla/artikkel/656603/kvant-seminar_lunch_seminar_with_jorn_hansen_co 

Frist for påmelding: 24. februar - Deadline for registration: February 24.

The talk will be given in English and is open to all, especially to those of us who teach at NT-fak!


22. oktober 2019: Digitale verktøy som bidrag til økt undervisningskvalitet

Med førsteamanuensis Øystein Lund fra Result kl 11.15-12 på Lille Aud. i Realfagsbygget 

Les gjesteblogginnlegg her!

Se opptak av seiminaret her!

Det er ingen selvfølge at bruk av digitale verktøy bidrar til økt undervisningskvalitet. Man må kjenne de mulighetene som digitale verktøy kan gi – og gjøre vurderinger ut fra som er formålet med undervisningen. I innlegget «Undervisningskvalitet og digitale verktøy» vil det bli gått mest mulig konkret inn på hvordan digitale verktøy KAN bidra til kvalitet i undervisningen, basert på forskning og basert på erfaring.

Stikkord: studentaktiv læring, interaksjon i store studentgrupper, interaktivitet,  VR og simulering, samarbeidslæring, fleksible undervisningsmåter, alternative vurderingsmåter.


24. september 2019: Aktive rom for læring og studieprogram

Høstens første seminar er todelt:

14.15-15.00: Nora MacLaren vil fortelle om rom for aktiv læring med inspirasjon til hva vi kan gjøre innen de rammene som blir satt av utformingen av de undervisningsrommene vi har på NT-fak. Og litt om hva som kan være bedre løsninger. Les gjesteblogginnlegg her!

15.00-16.00 Paneldebatt: Hvordan ville vi designet våre studieprogram om vi kunne begynne med blanke ark? Hvis vi kan tenke uavhengig av rammene som er satt, hva ville vært en god modell? Har vi allerede den beste løsningen? Er det nye studieprogram som vil kunne rekruttere bedre? Eller er noe helt annet mulig, som en felles Bachelor of Science for hele fakultetet?  Noen fag har mye til felles, noen har mindre til felles. Rekruttering er et aspekt, frafall er et annet. Osv. Velkommen til en felles idemyldring og uformell drøfting med instituttleder IMS Martin Rypdal, instituttleder IFT Odd-Erik Garcia, programstyreleder IG Anders Schomacker, programstyreleder IK Luca Frediani, undervisningsleder IFI Gunnar Hartvigsen og undervisningsleder ITS Trine Lydersen.

Se: https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=645280


3. april 2019: Å utfordre og fremme studenters matematiske intuisjon: Reell analyse ved UiO 

Med professor Kristian Ranestad ved Matematisk institutt UiO.

Se opptak av seminaret her!

Våren 2018 la Matematisk institutt om undervisningen i kurset. Istedet for vanlige forelesninger er undervisningen organisert som prosjektarbeid i grupper. Visse forutsetninger bør være tilstede for å kunne gjøre en slik omlegging, og i tillegg til dette vil Ranestad også komme inn på brukerkursene i matematikk og grep som er gjort ved UiO for å møte diversiteten i studentgruppene som tar kurset. 

"Our desire to make analysis required study for wider audiences must be reconciled with the fact that many students find the subject quite challenging and even a bit intimidating. One unfortunate resolution of this dilemma is to make the course easier by making it less interesting. The omitted material is inevitably what gives analysis its true flavor. A better solution is to find a way to make the more advanced topics accessible and worth the effort."
S. Abbott. "Understanding analysis", Undergraduate texts in mathematics, Springer, 2nd ed., 2015.
Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 23.02.2024 14:52