KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT-seminarer

Seminarene er åpne for alle, og spesielt rettet mot de av oss som underviser på NT-fak. - The seminars are open to all, especially to those of us who teach at NT-fak!

uit.no/nt/kvant


Torsdag 21. januar 2021 kl 10-12, NT-faks utdanningsseminar

Rom: TEK-1.022  og Zoom. Påmelding og mer informasjon. Seminaret er på engelsk.

 Jan Halborg Jensen, The University of Copenhagen:

"The Flipped Classroom: the ideal teaching method in the time of pandemics - or any time" 

Gareth Tribello, Queen's University Belfast:

"Creating consensus in education": “We teach in the way that we were taught and are suspicious of unfamiliar things.  Similarly, students want to be taught in ways that they have encountered elsewhere and do not particularly like to be challenged. …. it is only by relentlessly focussing on how students are assessed, that we can start to challenge the inherent conservatism of both students and colleagues.” (lenke til abstract)

Pga smittesporing og bestilling av kaffe og mat er påmelding påkrevd for de som vil delta fysisk på seminaret. De som ønsker å delta virtuelt trenger ikke å melde seg på.

I samarbeid med Institutt for kjemi. 


Oversikt over kommende seminarer studieåret 2020/2021:

  • UTSATT TIL VÅREN 2021. Ny dato annonseres! Torsdag 12. november 2020 kl 12.15-14.00PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University, med prof. Ole Hejlesen og und.ass. Clara Bender. I samarbeid med Institutt for informatikk. Påmelding og mer informasjon.

  • UTSATT TIL VÅREN 2021. Ny dato og utvidet program annonseres! Onsdag 25. november 2020 kl 14.15PI – Peer instruction i begynneremner i fysikk, med David Andre Coucheron m.fl.. Påmelding og mer informasjon.

  • UTSATT. Onsdag 16. desmeber 2020 kl 14.15: Juleverksted med gløgg og LaTeX-tips. Hvordan skrive eksamener og innleveringer i LaTeX, med universitetslektor Øistein SøvikPåmelding og mer informasjon.

Flere seminarer og mer info kommer! Med forbehold om endringer.

I tillegg arrangeres workshopserien Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene (16. september, 14. oktober og 11. november)


Past events - Tidligere seminarer:

Onsdag 28. oktober 2020 kl 14.15-15.30: Team-based learning

Team-based learning ved stipendiat Børge Irgens

Team-Based Learning (TBL) is highly structured way of implementing a flipped classroom, that encourages students to come to class prepared and and then use the time in class, working with a permanent team, to apply course concepts to solve problems.

In this seminar you will learn about the important processes for implementing TBL, by experiencing them from the student perspective. You will experience the team formation process, the Readiness Assurance Process that holds students accountable for their preparation and the application activities where the teams must make decisions and defend those decisions to rest of the class.

Børge Irgens is a PhD student working in the KvaNT-project. He is focusing on implementing active learning strategies in physics courses, and has been using TBL in the course FYS-1001 mechanics this semester.

Påmelding og mer informasjon.

Onsdag 21. oktober 2020 kl 14.15-15.30: Erfaringer med digital undervisning i et hybrid semester.  

Med førstelektor Maarten Beerepoot.

Planlegging av undervisning i et hybrid semester byr på nye utfordringer i tillegg til nye muligheter. Sentrale spørsmål i planlegging av undervisning i et hybrid semester har en relevans som går langt utover det nåværende semesteret: Hvilke læringsaktiviteter prioriterer vi i fysisk undervisning? Hvilke muligheter har digital undervisning? Hvordan kan vi gi ekstra støtte til studentene som trenger det mest?

I webinaret skal Maarten Beerepoot dele gode og mindre gode erfaringer med digital undervisning og tilbakemeldinger fra studenter i emnet KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (høst, 250 studenter). Deltagerne på webinaret kan velge hvilke temaer skal belyses i webinaret, for eksempel Digital fellesundervisning, Laboratorieundervisning i et hybrid semester, Plan B: et heldigitalt semester eller Digital undervisning etter covid-19. Det vil være rom for at deltagerne på webinaret kan dele sine egne erfaringer.

Maarten Beerepoot er førstelektor ved Institutt for kjemi og førstemanuensis II ved Ressurssenter for utdanning, læring og teknologi (Result). Han har blitt tildelt status som merittert underviser i 2020.


Tuesday June 9, 2020 Learning assistants in digital teaching – Tirsdag 9 juni 2020: Gruppelærere i digital undervisning

11.15-12.00 in Zoom: https://uit.zoom.us/j/63584784629?pwd=NHFhYXQ5ZjdCOWhIazgyWFlIcE5vUT09 (Meeting ID: 635 8478 4629, Password: 091307)

(Se også Tavla: https://uit.no/tavla/artikkel/682575/learning_assistants_in_digital_teaching_gruppel )

Se opptak av seminaret - See the recording of the seminar!

Not only lectures and exams had to be adapted to a more digital life at the universities when corona suddenly changed everything this spring. In STEM education, learning assistants are essential in order to get the teaching going. The KvaNT-project invite you to part 2 of sharing experiences with Madeleine Lorås, a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT education at NTNU. (A summary of part 1: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås has extensive experience in training and support for the learning assistants at NTNU. She will give tips and advice on how to get a good start for the teaching assistants when teaching and guidance is digital and some principles for digital teaching. With digital seminars, the challenge is to get the learning assistants well started and to ensure good teaching. The seminar may be useful for professors and those in charge of organizing teaching, but also others including experienced learning assistants. 

The seminar is in English (group discussions may be in Norwegian). Recordings of the seminar will be made available at www.uit.no/nt/kvant. The sharing of experiences and discussion continues after 12 pm for those who want to hang out :)

Bring lunch and coffee!

Ikke bare forelesinger og eksamen måtte tilpasses en mer digital hverdag på universitetene da korona snudde opp ned på ting i vår. I MNT-fagene er gruppe-/seminar/hjelpelærerne viktige for å få undervisningen til å gå opp. KvaNT-prosjektet inviterer til del 2 av erfaringsdeling med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT utdanning ved NTNU. (Oppsummering av del 1: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås har lang erfaring med opplæring og støtte til gruppelærerne ved NTNU. Hun vil gi tips og gode råd om hvordan sette i gang gruppelærene med digital undervisning og veiledning, prinsipper i digital undervisning og opplæring. Når undervisningen må gjøres digitalt er utfordringen å få en god start på gruppetimene og sikre god undervisning. Seminaret vil være nyttig for emneansvarlige og andre med ansvar for å organisere undervisningen, men også andre undervisere inkludert erfarne gruppelærere. 

Seminaret er på engelsk, med tilpassing av diskusjon i grupper på norsk. Det vil bli tatt opptak av seminaret som gjøres tilgjengelig på www.uit.no/nt/kvant. Erfaringsdelingen og diskusjonen fortsetter etter kl 12 for de som vil henge igjen :)

Ta med lunsj og kaffe!

The slides from the seminar are available here: s.ntnu.no/DigitalLA


Wednesday, May 20, 2020: How to activate students in digital teaching - Onsdag 20. mai 2020: Hvordan aktivere studentene i digital undervisning

Med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU, kl 11.15-12 i Zoom

Les gjesteblogginnlegg her!

Se opptak av seminaret - See the recording of the seminar!

Many of us will probably have to plan for digital teaching this fall. The KvaNT-project invite you to lecture and sharing of experiences with Madeleine Lorås, a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT teaching at NTNU. Lorås will present

  • Results from a survey V20 among staff and students at NTNU on the first round of "corona teaching"
  • Points to what is important to consider in your own digital teaching, how to create a good learning culture from day one, and tips for good digital teaching where students are activated and engaged.
  • How to start group/seminar teaching with digital teaching and guidance? Several subjects are completely dependent on the teaching assistants. When the seminars are digital, the challenge is to get the group teachers well started and to ensure good teaching.

Here are the reports that summarize the survey: https://www.ntnu.edu/excited/experiences-and-takeaways-from-the-first-two-weeks-of-a-fully-digital-ntnu

The sharing of experiences and discussion continues after 12 pm for those who want to hang out :)
The seminar is in English (group discussions may be in Norwegian). Recordings of the seminar will be made available at www.uit.no/nt/kvant
Bring lunch and coffee!

Trolig må flere av oss planlegge for digital undervisning til høsten. KvaNT-prosjektet inviterer til foredrag og erfaringsdeling med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT undervisning ved NTNU. Lorås vil presentere

  • Resultater fra en undersøkelse V20 blant ansatte og studenter ved NTNU om første runde med korona-undervisning
  • Punkter til hva som er viktig å tenke på i egen digitale undervisning, hvordan skape en god læringskultur fra første dag og tips til god digital undervisning der studentene aktiviseres og engasjeres.
  • Hvordan sette i gang gruppelærene med digital undervisning og veiledning? Flere fag er helt avhengige av gruppelærene for å få gjennomført undervisningen. Når dette må gjøres digitalt er utfordringen å få gruppelærerne godt i gang og sikre god undervisning.

Her er lenker til rapportene som oppsummerer undersøkelsen: https://www.ntnu.edu/excited/experiences-and-takeaways-from-the-first-two-weeks-of-a-fully-digital-ntnu 

Erfaringsdelingen og diskusjonen fortsetter etter kl 12 for de som vil henge igjen :)

Seminaret er på engelsk, med tilpassing av diskusjon i grupper på norsk. Det vil bli tatt opptak av seminaret som gjøres tilgjengelig på www.uit.no/nt/kvant

Ta med lunsj og kaffe!


AVLYST - CANCELLED: 26.- 27. mars 2020: PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University.

Pga situasjonen med korona-viruset utsettes arrangementet. Vi kommer tilbake med nye datoer. - Due to the situation with the corona virus, the event is postponed. New dates will be announced.

Foredrag og workshop med Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Med fokus på studieprogram i naturvitenskap og teknologi.

Lecture and workshop with Ole Hejlesen, Professor and Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Focus on study programs in science and technology.

For planlegging av kaffe/servering, meld deg på her - For planning/ordering of cofee/refreshments, please sign up here: : https://uit.no/tavla/artikkel/664911/pbl_-_problembasertlaering_med_erfaringer_fra_aalb

Program med forbehold om endringer:
Torsdag 26.03.2020
11.15-12.00, Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL-introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner - prinsipper. 
12.15-14.00, Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?
14.00 og utover: Møter med instituttene

Fredag 27.03.2020
Kl 12.15-13.00, Store Aud., Realfagsbygget. Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d

Program subject to change:
Thursday 26.03.2020
11.15-12.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL introduction to problem-based learning in study programs and individual courses - principles. 
12.15-14.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL project examples from A to Z. Concrete student examples.

Friday 27.03.2020
12.15-13.00, Store Aud., Science Building. Student perspective in a PBL-based
education: From first year student to Ph.D.

 

The workshop is given in Engish.


26. februar 2020: Contemporary frameworks for enhanced learning and teaching design - focus on STEM education

Lunsjseminar med Jørn Hansen, førsteamanuensis i kjemi og merittert underviser ved NT-fak.

Lunch seminar with Jørn Hansen, Associate Professor in Chemistry

11.15-12.00 på Store Aud. i Realfagsbygget.

Påmelding pga planlegging av servering - For refreshments please register: https://uit.no/tavla/artikkel/656603/kvant-seminar_lunch_seminar_with_jorn_hansen_co 

Frist for påmelding: 24. februar - Deadline for registration: February 24.

The talk will be given in English and is open to all, especially to those of us who teach at NT-fak!


22. oktober 2019: Digitale verktøy som bidrag til økt undervisningskvalitet

Med førsteamanuensis Øystein Lund fra Result kl 11.15-12 på Lille Aud. i Realfagsbygget 

Les gjesteblogginnlegg her!

Se opptak av seiminaret her!

Det er ingen selvfølge at bruk av digitale verktøy bidrar til økt undervisningskvalitet. Man må kjenne de mulighetene som digitale verktøy kan gi – og gjøre vurderinger ut fra som er formålet med undervisningen. I innlegget «Undervisningskvalitet og digitale verktøy» vil det bli gått mest mulig konkret inn på hvordan digitale verktøy KAN bidra til kvalitet i undervisningen, basert på forskning og basert på erfaring.

Stikkord: studentaktiv læring, interaksjon i store studentgrupper, interaktivitet,  VR og simulering, samarbeidslæring, fleksible undervisningsmåter, alternative vurderingsmåter.


24. september 2019: Aktive rom for læring og studieprogram

Høstens første seminar er todelt:

14.15-15.00: Nora MacLaren vil fortelle om rom for aktiv læring med inspirasjon til hva vi kan gjøre innen de rammene som blir satt av utformingen av de undervisningsrommene vi har på NT-fak. Og litt om hva som kan være bedre løsninger. Les gjesteblogginnlegg her!

15.00-16.00 Paneldebatt: Hvordan ville vi designet våre studieprogram om vi kunne begynne med blanke ark? Hvis vi kan tenke uavhengig av rammene som er satt, hva ville vært en god modell? Har vi allerede den beste løsningen? Er det nye studieprogram som vil kunne rekruttere bedre? Eller er noe helt annet mulig, som en felles Bachelor of Science for hele fakultetet?  Noen fag har mye til felles, noen har mindre til felles. Rekruttering er et aspekt, frafall er et annet. Osv. Velkommen til en felles idemyldring og uformell drøfting med instituttleder IMS Martin Rypdal, instituttleder IFT Odd-Erik Garcia, programstyreleder IG Anders Schomacker, programstyreleder IK Luca Frediani, undervisningsleder IFI Gunnar Hartvigsen og undervisningsleder ITS Trine Lydersen.

Se: https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=645280


 

3. april 2019: Å utfordre og fremme studenters matematiske intuisjon: Reell analyse ved UiO 

Med professor Kristian Ranestad ved Matematisk institutt UiO.

Se opptak av seminaret her!

Våren 2018 la Matematisk institutt om undervisningen i kurset. Istedet for vanlige forelesninger er undervisningen organisert som prosjektarbeid i grupper. Visse forutsetninger bør være tilstede for å kunne gjøre en slik omlegging, og i tillegg til dette vil Ranestad også komme inn på brukerkursene i matematikk og grep som er gjort ved UiO for å møte diversiteten i studentgruppene som tar kurset. 

"Our desire to make analysis required study for wider audiences must be reconciled with the fact that many students find the subject quite challenging and even a bit intimidating. One unfortunate resolution of this dilemma is to make the course easier by making it less interesting. The omitted material is inevitably what gives analysis its true flavor. A better solution is to find a way to make the more advanced topics accessible and worth the effort."
S. Abbott. "Understanding analysis", Undergraduate texts in mathematics, Springer, 2nd ed., 2015.
Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 11.01.2021 12:50