Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? - KvaNT-lunsjseminar

Cheating on home exams – different types of cheating and is there something to do about it?

Velkommen til utvidet lunsjseminar i Zoom! 

For hjemmeeksamen som skjer helt uten tilsyn, er fusk en større bekymring enn for mange andre vurderingsformer. Plagiatsjekk kan være delvis effektivt for besvarelser som forventes å ha et sterkt individuelt preg, men i mindre grad for eksamensoppgaver med én eller noen få riktige løsninger, som ofte forekommer i grunnleggende MNT-fag. Prof. Guttorm Sindre ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU vil presentere sin forskning på fusk i MNT-fagene: Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? | Nordic Journal of STEM Education (ntnu.no).

I tillegg vil vi få noen erfaringer fra NT-fak ved prof. Boris Kruglikov og universitetslektor Øistein Søvik, begge fra Institutt for matematikk og statistikk. 

11.15-12.00: Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? med prof. Guttorm Sindre, NTNU.

12.00-12.10: Pause

12.10-12.25: Å utarbeide en god heldigital eksamen – Erfaringer fra institutt for matematikk ved UiT, med universitetslektor Øistein Søvik

12.25-13.00: Diskusjon og utveksling av erfaringer, med prof. Boris Kruglikov som innleder.

Se også: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=634364

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/61879681055?pwd=MW5qMTJEazk4b0JEQlBQdlV4OXRoUT09

Meeting ID: 618 7968 1055
Password: 861876

Når: 15.06.21 kl 11.15–13.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
Kontakt: Hilja Lisa Huru
E-post: hilja.huru@uit.no
Legg i kalender