AVLYST - CANCELLED: PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet.

Pga situasjonen med korona-viruset utsettes arrangementet. Vi kommer tilbake med nye datoer. - Due to the situation with the corona virus, the event is postponed. New dates will be announced.

Foredrag og workshop med Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Med fokus på studieprogram i naturvitenskap og teknologi. Arrangementet er åpent for alle, og spesielt rettet mot de av oss som underviser på NT-fak. 

Program med forbehold om endringer.

Torsdag 26.03.2020

11.15-12.00, Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL- introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner – prinsipper. 

12.15-14.00 , Auditorium 2, Medisin og helsefagbygget. PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?

Fredag 27.03.2020

Kl 12.15-13.00, Store Aud., Realfagsbygget. Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d.

______

PBL - Problem-based learning, experiences from Aalborg University.

Lecture and workshop with Ole Hejlesen, Professor and Head of Medical Informatics Grp, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Focus is study programs in science and technology. Open to all, especially to those of us who teach at NT-fak! The workshop is given in English.

Program subject to change:

Thursday 26.03.2020

11.15-12.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL introduction to problem-based learning in study programs and individual courses - principles. 

12.15-14.00, Auditorium 2, Medicine and Healthcare Building. PBL project examples from A to Z. Concrete student examples.

Friday 27.03.2020

12.15-13.00, Store Aud., Science Building. Student perspective in a PBL-based education: From first year student to Ph.D.

https://www.uit.no/nt/kvant

Starter: 26.03.20 kl 11.15
Slutter: 27.03.20 kl 13.00
Hvor: Auditorium 2, MH/Store. Aud., Realfagsbygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
Kontakt: Hilja Lisa Huru
E-post: hilja.huru@uit.no
Legg i kalender