Personkort bilde
Foto: Arnfinn H. Steindal

Maarten Beerepoot

Førstelektor i kjemi Institutt for kjemi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

MSc (2012) og MA (2010) ved Leiden University (Nederland)

PhD (2016) ved UiT-Norges Arktiske Universitet

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (2016-2018)

KJE-1005 Fysikalsk kjemi (2013-2017)

NTF-8001 Present your science

SVF-8600 Vitenskapsfilosofi og etikk

Universitetspedagogikk for stipendiater

Førstelektor i kjemi

Koordinator i PhD skole i kjemi

Førsteamanuensis II, Resurssenter for læring og teknologi (Result)

Kontor: Realfagbygget C306 / Forskningsparken G216 (etter avtale)

 • Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. A generalized few-state model for the first hyperpolarizability. Journal of Chemical Physics 2020. ISSN 0021-9606.s doi: 10.1063/5.0010231.

 • Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten. På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. Nordic Journal of STEM Education 2019; Volum 3 (1). ISSN 2535-4574.s 38 - 41.s doi: 10.5324/njsteme.v3i1.2992.

 • Beerepoot, Maarten; Alam, MD Mehboob; Bednarska, Joanna; Bartkowiak, Wojciech; Ruud, Kenneth; Zalesny, Robert. Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths. Journal of Chemical Theory and Computation 2018; Volum 14 (7). ISSN 1549-9618.s 3677 - 3685.s doi: 10.1021/acs.jctc.8b00245.

 • Witzke, Sarah; List, Nanna Holmgaard; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Steinmann, Casper; Petersen, Michael; Beerepoot, Maarten; Kongsted, Jacob. An averaged polarizable potential for multiscale modeling in phospholipid membranes. Journal of Computational Chemistry 2017; Volum 38 (9). ISSN 0192-8651.s 601 - 611.s doi: 10.1002/jcc.24718.

 • Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. Channel interference in multiphoton absorption. Journal of Chemical Physics 2017; Volum 146. ISSN 0021-9606.s 244116-1 - 244116-7.s doi: 10.1063/1.4990438.

 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard. Averaged Solvent Embedding Potential Parameters for Multiscale Modeling of Molecular Properties. Journal of Chemical Theory and Computation 2016; Volum 12 (4). ISSN 1549-9618.s 1684 - 1695.s doi: 10.1021/acs.jctc.5b01000.

 • Di Remigio, Roberto; Beerepoot, Maarten; Cornaton, Yann; Ringholm, Magnus; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Frediani, Luca. Open-ended formulation of self-consistent field response theory with the polarizable continuum model for solvation. (data) (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 19. ISSN 1463-9076.s 366 - 379.s doi: 10.1039/C6CP06814F.

 • Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; List, Nanna Holmgaard; Ruud, Kenneth; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard. Open-ended response theory with polarizable embedding: multiphoton absorption in biomolecular systems. (data) (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (40). ISSN 1463-9076.s 28339 - 28352.s doi: 10.1039/c6cp05297e.

 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015; Volum 17 (4). ISSN 1463-9076.s 2582 - 2588.s doi: 10.1039/c4cp04524f.

 • Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Ruud, Kenneth. Benchmarking two-photon absorption cross sections: performance of CC2 and CAM-B3LYP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015; Volum 17 (29). ISSN 1463-9076.s 19306 - 19314.s doi: 10.1039/c5cp03241e.

 • List, Nanna Holmgaard; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Gao, Bin; Ruud, Kenneth; Jensen, Hans Jørgen Aagaard; Kongsted, Jacob. Molecular quantum mechanical gradients within the polarizable embedding approach-Application to the internal vibrational Stark shift of acetophenone. Journal of Chemical Physics 2015; Volum 142 (3). ISSN 0021-9606.s 034119 - .s doi: 10.1063/1.4905909.

 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth. Open-ended recursive approach for the calculation of multiphoton absorption matrix elements. Journal of Chemical Theory and Computation 2015; Volum 11 (3). ISSN 1549-9618.s 1129 - 1144.s doi: 10.1021/ct501113y.

 • Pikulska, Anna; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Pecul, Magdalena. Electronic circular dichroism of fluorescent proteins: A computational study. Journal of Physical Chemistry B 2015; Volum 119 (8). ISSN 1520-6106.s 3377 - 3386.s doi: 10.1021/jp511199g.

 • Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; Ruud, Kenneth. Intermolecular charge transfer enhances two-photon absorption in yellow fluorescent protein. (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2014; Volum 16 (13). ISSN 1463-9076.s 5958 - 5964.s doi: 10.1039/c3cp55205e.

 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. Rotational averaging of multiphoton absorption cross sections. Journal of Chemical Physics 2014; Volum 141 (20). ISSN 0021-9606.s doi: 10.1063/1.4901563.

 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Convergence of environment polarization effects in multiscale modeling of excitation energies. Computational and Theoretical Chemistry 2014; Volum 1040-1041. ISSN 2210-271X.s 304 - 311.s doi: 10.1016/j.comptc.2014.03.022.

 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Kongsted, Jacob; Brandsdal, Bjørn Olav; Frediani, Luca; Ruud, Kenneth; Olsen, Jóqvan Magnus Haugaard. A polarizable embedding DFT study of one-photon absorption in fluorescent proteins. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2013; Volum 15 (13). ISSN 1463-9076.s 4735 - 4743.s doi: 10.1039/c3cp44659j.

 • Beerepoot, Maarten; Johansen, Greta Kristine. Evaluering av gruppeundervisning. Gruppelærerdagen 2020-01-15 - 2020-01-15 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Digitale tester i undervisning og vurdering. Nettverk for lektorer ved NT-fak 2020-11-18 - 2020-11-18 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Digital undervisning i den nye normalen. Dikus seminar om digitale læringsressursen. Hva er den nye normalen? 2020-10-28 - 2020-10-29 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.. Webinarfestivalen 2020-11-24 - 2020-11-25 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Organizing PhD training in a local PhD school. Seminar for PhD supervisors 2019-02-20 - 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. European Summerschool in Quantum Chemistry 2019-09-08 - 2019-09-21 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics 2019-07-11 - 2019-07-17 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 17th International Conference on Chiroptical Spectroscopy 2019-06-23 - 2019-06-27 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. Chirality in Industry: Integrated Solutions for Vibrational Circular Dichroism 2019-04-23 - 2019-04-26 2019.

 • Beerepoot, Maarten. Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi. Nasjonalt seminar om UH-bibliotekens ph.d.-støtte (sammendrag) 2019-04-10 - 2019-04-11 2019.

 • Beerepoot, Maarten. Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning. HMS leder og verneombud seminar 2019 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.

 • Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten. På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. MNT-konferanse 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588)). Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/c5cp90225h.

 • Os, Vibeke; Beerepoot, Maarten. Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell. (fulltekst) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten. Verdens minste billøp. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating molecular properties in realistic environments. 2016 ISBN 978-82-8236-215-3.

 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/C4CP04524F.

 • Beerepoot, Maarten. Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2015-06-29 - 2015.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating Multiphoton Absorption. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2015-08-29 - 2015.

 • Beerepoot, Maarten. Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials. Annual meeting of the Norwegian Chemical Society 2014-10-29 - 2014.

 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth. Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption. Symposium for Theoretical Chemistry 2014 2014-09-14 - 2014-09-18 2014.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating absorption properties of fluorescent proteins. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2013-08-30 - 2013.

 • Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Nobelprisen i kjemi 2013. Kjemi 2013; Volum 73 (6). ISSN 0023-1983.s 18 - 20.

 • Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Datamodellering i kjemi og biologi, en selvmotsigelse?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 43 - 43.

 • Beerepoot, Maarten. Linear and non-linear absorption in fluorescent proteins: A combined quantum mechanics/molecular mechanics study. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2012-06-12 - 2012.

 • Beerepoot, Maarten; Johansen, Greta Kristine. Evaluering av gruppeundervisning. Gruppelærerdagen 2020-01-15 - 2020-01-15 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Digitale tester i undervisning og vurdering. Nettverk for lektorer ved NT-fak 2020-11-18 - 2020-11-18 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Digital undervisning i den nye normalen. Dikus seminar om digitale læringsressursen. Hva er den nye normalen? 2020-10-28 - 2020-10-29 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.. Webinarfestivalen 2020-11-24 - 2020-11-25 2020.

 • Beerepoot, Maarten. Organizing PhD training in a local PhD school. Seminar for PhD supervisors 2019-02-20 - 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. European Summerschool in Quantum Chemistry 2019-09-08 - 2019-09-21 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics 2019-07-11 - 2019-07-17 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 17th International Conference on Chiroptical Spectroscopy 2019-06-23 - 2019-06-27 2019.

 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. Chirality in Industry: Integrated Solutions for Vibrational Circular Dichroism 2019-04-23 - 2019-04-26 2019.

 • Beerepoot, Maarten. Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi. Nasjonalt seminar om UH-bibliotekens ph.d.-støtte (sammendrag) 2019-04-10 - 2019-04-11 2019.

 • Beerepoot, Maarten. Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning. HMS leder og verneombud seminar 2019 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.

 • Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten. På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. MNT-konferanse 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588)). Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/c5cp90225h.

 • Os, Vibeke; Beerepoot, Maarten. Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell. (fulltekst) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten. Verdens minste billøp. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating molecular properties in realistic environments. 2016 ISBN 978-82-8236-215-3.

 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/C4CP04524F.

 • Beerepoot, Maarten. Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2015-06-29 - 2015.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating Multiphoton Absorption. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2015-08-29 - 2015.

 • Beerepoot, Maarten. Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials. Annual meeting of the Norwegian Chemical Society 2014-10-29 - 2014.

 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth. Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption. Symposium for Theoretical Chemistry 2014 2014-09-14 - 2014-09-18 2014.

 • Beerepoot, Maarten. Calculating absorption properties of fluorescent proteins. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2013-08-30 - 2013.

 • Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Nobelprisen i kjemi 2013. Kjemi 2013; Volum 73 (6). ISSN 0023-1983.s 18 - 20.

 • Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Datamodellering i kjemi og biologi, en selvmotsigelse?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 43 - 43.

 • Beerepoot, Maarten. Linear and non-linear absorption in fluorescent proteins: A combined quantum mechanics/molecular mechanics study. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2012-06-12 - 2012.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe