KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Videreutdanning for lærere

I perioden 2023-2026 utvikler og drifter UiT Norges arktiske universitet et fleksibelt videreutdanningstilbud i kjemi og matematikk med programmering og fagdidaktikk. Hovedmålgruppen er lærere (8.-13. trinn), men tilbudet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Ønsker du mer informasjon om dette tilbudet som søker, klikk herfor å besøke de nye nettsidene.

Tilbudet skiller seg fra andre tilsvarende tilbud ved at det tilbys i mindre enheter (5 eller 10 stp) og uten oppmøtekrav på sentraliserte samlinger, som gjør dette tilbudet fleksibelt og dermed godt tilrettelagt for innpassning i skole/arbeidshverdagen til den enkelte. Selv om hovedmålgruppen for videreutdanningen er lærere, så er fullført lærerutdanning eller jobb som lærer ikke en forutsetning for å delta. Innføring i kjemididaktikk (5 stp) og matematikkdidaktikk (5 stp) gis som egne emner, men fagdidaktikk er også til en viss grad med i de andre emnene. Tilbudet driftes som et nettbasert tilbud for hele landet med mulighet for desentraliserte samlinger for deltagere i Troms og Finnmark. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for kjemi (IK), Institutt for matematikk og statistikk (IMS) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT Norges arktiske universitet.


Prosjektperiode:
januar 2023 - desember 2026

Prosjektleder:
Maarten Beerepoot, IK

Prosjektgruppe:
Hilja Lisa Huru, IMS
Ida Friestad Pedersen, IMS
Annette Bayer, IK
Mona Kvivesen, ILP
Maarten Beerepoot, IK

Finansiering:
Prosjektet blir finansiert av HK-dir gjennom Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning 2022.Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 28.06.2024 15:47