KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Videreutdanning for lærere

I prosjektet "Fleksibelt, regionalt kompetansetilbud for lærere i kjemi og matematikk med programmering" utvikles og driftes et fleksibelt videreutdanningstilbud for lærere (trinn 8-13) med fokus på kompetanseheving innen kjemi og matematikk inklusiv relevant fagdidaktikk og programmering. 

Tilbudet er på 60 studiepoeng totalt fordelt på 10 mindre kurs på 5-10 stp innen kjemi (25 stp), matematikk (25 stp) og fagdidaktikk (10 stp). Tilbudet skiller seg fra andre tilsvarende tilbud ved at det tilbys i mindre enheter som gjør tilbudet mer fleksibelt og dermed bedre tilrettelagt for innpassning i skole/arbeidshverdagen til den enkelte. Tilbudet driftes fra høsten 2023 som et desentralisert tilbud i Troms og Finnmark og nettbasert tilbud i resten av landet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for kjemi (IK), Institutt for matematikk og statistikk (IMS) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).


Videreutdanningstilbudet i kjemi består av et introduksjonskurs på 10 studiepoeng og fire emner på 5 studiepoeng. Alle emner gis minst to ganger i prosjektperioden (2023-2026). For å delta på emnene på 5 studiepoeng er det et krav å ha gjennomført introduksjonsemnet på 10 studiepoeng. Ellers er både rekkefølge og utvalg av emner fleksibelt.

Tentativ emneoversikt:

KJE-6101 Innføring i kjemi (10 stp.) fra høsten 2023
KJE-6102 Innføring i bærekraftig organisk kjemi (5 stp.) fra våren 2024
KJE-6103 Innføring i kjemikaliehåndtering og eksperimentell kjemi (5 stp.) fra våren 2025
KJE-6104 Innføring i uorganisk kjemi og miljøkjemi (5 stp.) fra høsten 2024
KJE-6107 Innføring i kjemididaktikk (5 stp.) fra høsten 2025

Kontaktperson for videreutdanning i kjemi er førstelektor Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi.

 Videreutdanningstilbudet i matematikk med programmering består av et introduksjonskurs på 10 studiepoeng og fire emner på 5 studiepoeng. Alle emner gis minst to ganger i prosjektperioden (2023-2026). For å delta på emnene på 5 studiepoeng er det et krav å ha gjennomført introduksjonsemnet på 10 studiepoeng. Ellers er både rekkefølge og utvalg av emner fleksibelt.

Tentativ emneoversikt:

MAT-6101 Innføring i kalkulus med anvendelser og programmering (10 stp.) fra høsten 2023.
STA-6101 Innføring i statistikk og sannsynlighet med programmering (5 stp.) fra våren 2024.
MAT-6102 Innføring i logikk, bevis, resonering og argumentasjon med programmering (5 stp.) fra høsten 2024.
MAT-6103 Innføring i klimamodellering med programmering (5 stp.) fra våren 2025.
MAT-6105 Innføring i matematikkdidaktikk for videregående skole (5 stp.) fra høsten 2025.

Kontaktperson for videreutdanning i matematikk er professor Hilja Huru ved Institutt for matematikk og statistikk.Videreutdanningen i kjemi og matematikk vil driftes som et desentralisert utdanningstilbud med samlinger. Samlingene vil komplementeres med jevnlig undervisning og veiledning på nett og digitale læringsressurser. Det pedagogiske opplegget bygger på hyppige innleveringer med jevnlig veiledning, oppfølging og tilbakemelding på eget arbeid. Veiledning og undervisning vil være organisert rundt innleveringene slik at de hjelper studentene med de aktuelle oppgavene. Samlingene vil foregå i basisgrupper basert på studentenes arbeids-/bosted eksempelvis med en basisgruppe for deltagere fra Skjervøy og Nordreisa, en annen basisgruppe for deltagere fra Senja og Finnsnes, osv. Faglærere reiser til basisgruppene for undervisning og veiledning. Alle kurs avsluttes med en endelig eksamen.Mer informasjon om opptakskrav kommer her. Gjennomført begynnerkurs på 10 ECTS er et krav for å kunne delta på emnene på 5 ECTS.

Påmelding skjer på emnebasis og vil foregå gjennom EVUweb. Prosjektperiode:
januar 2023 - desember 2026

Prosjektleder:
Maarten Beerepoot, IK

Prosjektgruppe:
Hilja Lisa Huru, IMS
Ida Friestad Pedersen, IMS
Annette Bayer, IK
Mona Kvivesen, ILP
Maarten Beerepoot, IK

Finansiering:
Prosjektet blir finansiert av HK-dir gjennom Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning 2022.Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 02.02.2023 09:51