KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Formidling og publikasjoner

2021

MNT-konferansen:

  • Børge Irgens: Studenters forberedelse til undervisning i Team-Based Learning. Selv-regulert læring og tidsbruk
  • Elena Malyutina og Øistein Søvik: Algebraforståelse blant studentene i brukerkurs i matematikk ved UiT
  • Ida Friestad Pedersen: Hvordan kan studentaktive vurderingsformer fremme selvregulert læring?
  • Maarten Beerepoot og Hilja Huru: Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime
  • Edvard Pedersen: Experiences with informal student panel for continuous formative course evaluation

2020

Presentasjon på NFYE ÅRSKONFERANSEN 2020 "Å VÆRE STUDENT – NOE SOM MÅ LÆRES!"

2019

Presentasjoner på NFYE ÅRSKONFERANSEN 2019 "STUDENTER SOM INKLUDERES; LYKKES BEDRE!"
Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 25.02.2021 16:12