NT-faks undervisningsseminar H21: Problem-based learning

PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University 


Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp and others from Dept of Health Science and Technology, Aalborg University.

Velkommen til undervisningsseminar for Fakultet for naturvitenskap og teknologi for høsten 2021!

Welcomme to the educational seminar for the Faculty of science and technology fall 2021!

Påmelding - Registration: https://nettskjema.no/a/pbl2021

Arrangementet er åpent også for ansatte og andre utenfor NT-fak. The event is open for all!

The first part of the seminar will be recorded.

Rommet i Linken (Forskningsparken) har et begrenset antall seter (ca 65). Vi vil legge til rette for online deltakelse for de som foretrekker det (eller hvis det ikke er flere plasser igjen). Eventuelle endringer pga koronasitusajonen, oppdatert informasjon om workshopen, og lenke til zoom, vil bli sendt til deltakerne i forkant av seminaret.

The venue at Linken (Forskningsparken) has a limited number of seats (approx. 65). We will facilitate online participation for those who prefer that (or if there are no more seats left). Any changes due to corona, updated information about the workshop, and link to zoom, will be sent to the participants ahead of the seminar.

Program med forbehold om endringer.

26.08.2021

12.15-14.00

  • PBL- introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner – prinsipper.
  • Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d.
  • PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?

14.30-16.00: Diskusjon/spørsmål – PBL-baserte utdanninger på NT-fak?

27.08.2021

kl 09-00-12.00: Møter med instituttene

Program subject to change.

26.08.2021

12.15-14.00

  • PBL introduction to problem-based learning in study programs and subjects - principles.
  • Student perspective in a PBL-based education: From recent student to PhD
  • PBL project examples from A to Z. Concrete student examples. How do the students work? How to guide the students?

14.30-16.00: Discussion/questions - PBL-based education at NT-fak? 

27.08.2021

09-00-12.00: Meetings with the departments

 

Language: Flexible Norwegian/English

 

Arrangører: Instittutt for informatikk i samarbeid med KvaNT (www.uit.no/nt/kvant)

 

Når: 26.08.21 kl 12.15–16.00
Hvor: Linken / Zoom
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
Kontakt: Hilja Lisa Huru
E-post: hilja.huru@uit.no
Legg i kalender