Learning assistants in digital teaching – Gruppelærere i digital undervisning

Not only lectures and exams had to be adapted to a more digital life at the universities when corona suddenly changed everything this spring. In STEM education, learning assistants are essential in order to get the teaching going.

Ikke bare forelesinger og eksamen måtte tilpasses en mer digital hverdag på universitetene da korona snudde opp ned på ting i vår. I MNT-fagene er gruppe-/seminar/hjelpelærerne viktige for å få undervisningen til å gå opp.

June 9 2020 at 11.15-12.00 in Zoom: https://uit.zoom.us/j/63584784629?pwd=NHFhYXQ5ZjdCOWhIazgyWFlIcE5vUT09 (Meeting ID: 635 8478 4629, Password: 091307)


 

The KvaNT-project invite you to part 2 of sharing experiences with Madeleine Lorås, a research fellow in computer didactics at Excited center for excellent IT education at NTNU. (A summary of part 1: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås has extensive experience in training and support for the learning assistants at NTNU. She will give tips and advice on how to get a good start for the teaching assistants when teaching and guidance is digital and some principles for digital teaching. With digital seminars, the challenge is to get the learning assistants well started and to ensure good teaching.

The seminar is useful for professors and those in charge of organizing teaching, but also others including experienced learning assistants.

The sharing of experiences and discussion continues after 12 pm for those who want to hang out :)

The seminar is in English (group discussions may be in Norwegian). Recordings of the seminar will be made available at www.uit.no/nt/kvant

Bring lunch and coffee!


 

KvaNT-prosjektet inviterer til del 2 av erfaringsdeling med Madeleine Lorås, stipendiat i informatikkdidaktikk  på Excited senter for fremragende IT utdanning ved NTNU. (Oppsummering av del 1 med opptak: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=634320&sub_id=682358)

Lorås har lang erfaring med opplæring og støtte til gruppelærerne ved NTNU. Hun vil gi tips og gode råd om hvordan sette i gang gruppelærene med digital undervisning og veiledning, prinsipper i digital undervisning og opplæring. Når undervisningen må gjøres digitalt er utfordringen å få en god start på gruppetimene og sikre god undervisning.

Seminaret vil være nyttig for emneansvarlige og andre med ansvar for å organisere undervisningen, men også andre undervisere inkludert erfarne gruppelærere.

Erfaringsdelingen og diskusjonen fortsetter etter kl 12 for de som vil henge igjen :)

Seminaret er på engelsk, med tilpassing av diskusjon i grupper på norsk. Det vil bli tatt opptak av seminaret som gjøres tilgjengelig på www.uit.no/nt/kvant

Ta med lunsj og kaffe!

Når: 09.06.20 kl 11.15–12.00
Hvor: Zoom
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Enhet, Ansatte
Kontakt: Hilja Lisa Huru
E-post: hilja.huru@uit.no
Legg i kalender