KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Kultur for deling

Ønsker du å utvikle din undervisning i fellesskap med andre, vil du ha en mer vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring, eller ønsker du å dokumentere ditt utviklingsarbeid for en opprykkssøknad?

“Kultur for deling” er et prosjekt for systematisk og tverrfaglig tverrfakultært samarbeid innen MNT-fagene ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å inspirere flere til en mer vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. En kultur for deling og økt samarbeid internt ved UiT skal gi grunnlag for nasjonal erfaringsdeling på MNT-konferansen 2023.

Vi har som mål at flere initiativ i undervisningen i MNT-fagene ved UiT skal utvikles og dokumenteres med bredere forankring i forskningsbasert kunnskap. Vi vil bidra til at ansatte får økt innsikt i prinsipper og nødvendige verktøy for å analysere funn og kunne delta i erfaringsdeling rundt undervisning og læring nasjonalt. Kort oppsummert ønsker vi at flest mulig skal være med i et fagfellesskap hvor vi jobber systematisk med kvalitetsutvikling av undervisning i MNT-fagene, samt bidra til økt deltakelse på MNT-konferansen 2023, gjerne med mange som bidragsytere til et konferansebidrag. Les mer om MNT-konferansen 2023 på konferansens nettsider.

Gjennom hele 2022 vil vi arrangere artikkelseminarer for å diskutere vitenskapelige artikler innen relevante tema. Kultur for deling vil lede opp mot MNT-konferansen 2023 gjennom aktiviteter til høsten med idémyldring rundt konferansebidrag, intern fagfellevurdering av sammendrag intendert for MNT-konferansen m.m.

Deltakelse i prosjektet vil kunne bidra til at ansatte øker sin utdanningsfaglig kompetanse, for eksempel ved at det knyttes opp mot utviklingsprosjekt, skriving av pedagogisk mappe tilknyttet kurs i pedagogisk basiskompetanse eller personlig opprykk.

Prosjektet vil tilrettelegge for tverrfakultært samarbeid og til økt samarbeid på tvers av campuser.

Overordnede mål er å bidra til å støtte flere ansatte til å bruke en mer forskningsbasert tilnærming til undervisning og læring, gjennom å

  • stimulere til økt kollegastøtte i prosesser med å utvikle og dokumentere egen undervisning, samt analysere resultater og publisere sine funn på nasjonalt nivå.
  • involvere flere i erfaringsdeling og drøfting av forskning innen undervisning og læring i høyere utdanning i MNT-fagene

Prosjektledere

David Coucheron (IFT, NT-fak)
Ida Friestad Pedersen (IMS, NT-fak)
Hilja Huru (IMS, NT-fak)
Maarten Beerepoot (IK, NT-fak)

Ta kontakt med en av oss om du vil vite mer og/eller ønsker å motta informasjon om aktiviteter i prosjektet!

Oppstartssamling

Tirsdag 14.desember 2021 (9:15-11:00) ble det arrangert en digital oppstartssamling med følgende program:

  • Presentasjon av deltagere. Hva synes du er viktig i din undervisning? Har du prøvd ut noe spennende i din undervisning som du ønsker å dele?
  • Hva er en vitenskapelig tilnærming til undervisning? Hva er MNT-konferansen? Hva går prosjektet «Kultur for deling» ut på?
  • Presentasjon av tidligere bidrag fra UiT til MNT-konferansen.
  • Diskusjon og idémyldring i grupper.

Nettverksmøte

Tirsdag 7. til onsdag 8. juni 2022 ble det organisert et nettverksmøte (lunsj til lunsj) ved Rundhaug Gjestegård i Indre Tromsø. Elleve deltagere fra fire ulike fakultet var med på arrangementet. Alle la frem noe de jobber med og det har vært mye rom for diskusjon både etter framleggene og utenfor programmet. Programmet var delt inn i fem sesjoner: Utviklingsprosjekter i MNT-fagene, fagfellesskap, opprykk for lektorer, forskningsmetoder i utdanningsfaglig forskning og idéer til MNT-konferansen 2023.

Planlagte aktiviteter

Journal clubs, månedlig fra januar 2022 og ut året

Felles idemyldring rundt konferansebidrag, sommer/tidlig høst 2022

Samling for å dele utkast til sammendrag til konferansebidrag til MNT-konferansen 2023, tidlig høst 2022

Skriveseminar og intern fagfellevurdering av bidrag intendert for MNT-konferansen 2023, høst 2022

Felles samling for å dele konferanseinnlegg med andre kollegaer for innspill og siste finpuss, tidlig vår 2023
Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 01.07.2022 08:33