KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Kultur for deling

“Kultur for deling” var et prosjekt for systematisk og tverrfaglig tverrfakultært samarbeid innen MNT-fagene ved UiT Norges arktiske universitet. Prosjektperioden var fra desember 2021 til april 2023. Målet var å inspirere flere til en mer vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. En kultur for deling og økt samarbeid internt ved UiT har gitt grunnlag for nasjonal erfaringsdeling på MNT-konferansen 2023.

Målet var at flere initiativ i undervisningen i MNT-fagene ved UiT skal utvikles og dokumenteres med bredere forankring i forskningsbasert kunnskap. Prosjektet har ført til cirka ti konferansebidrag til MNT-konferansen 2023 i Stavanger. En samling av konferansebidragene har blitt publisert på konferansens nettsider. Her vil vi legge henvisninger til egenarkiverte konferansebidrag fra prosjektdeltagerne:

  • Coucheron, David A., & Beerepoot, Maarten T. P. (2023). Studentaktiv læring med store studentgrupper – fordeler og ulemper med gruppediskusjon i pollbasert undervisning. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/28963
  • Solstrand, Tuva, Wirsing, Anna M., Beerepoot, Maarten T. P., & Coucheron, David A. (2023). Spillbasert læring: motivasjon for å ta i bruk ny teknologi. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/29034
  • Beerepoot, Maarten T. P., & Kosonen, J. Aleksi (2023). Automatisk rettet eksamen i generell kjemi. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/29035

Her nede finner du en oversikt over gjennomførte aktiviteter i prosjektet.


Tirsdag 14.desember 2021 (9:15-11:00) ble det arrangert en digital oppstartssamling med følgende program:

  • Presentasjon av deltagere. Hva synes du er viktig i din undervisning? Har du prøvd ut noe spennende i din undervisning som du ønsker å dele?
  • Hva er en vitenskapelig tilnærming til undervisning? Hva er MNT-konferansen? Hva går prosjektet «Kultur for deling» ut på?
  • Presentasjon av tidligere bidrag fra UiT til MNT-konferansen.
  • Diskusjon og idémyldring i grupper.


Våren 2022 ble det organisert tre hybride artikkelseminarer for deltagerne i prosjektet.  Temaene for disse artikkelseminarene var prosjektbasert læring, medstudentvurdering og selvvurdering

Målet med disse artikkelseminarene var å diskutere anvendelse av forskningslitteratur i deltakernes undervisnings- og FoU-arbeid. Hvert seminar startet med at en av deltakerne presenterte en case fra eget arbeid som var relevant for seminarets tema, etterfult av en diskusjon der erfaringer fra undervisning eller FoU-arbeid ble drøftet i lys av den artikkelen som alle hadde lest på forhånd.Tirsdag 7. til onsdag 8. juni 2022 ble det organisert et nettverksmøte (lunsj til lunsj) ved Rundhaug Gjestegård i Indre Troms. Elleve deltagere fra fire ulike fakultet var med på arrangementet. Alle la frem noe de jobber med og det har vært mye rom for diskusjon både etter framleggene og utenfor programmet. Programmet var delt inn i fem sesjoner: Utviklingsprosjekter i MNT-fagene, fagfellesskap, opprykk for lektorer, forskningsmetoder i utdanningsfaglig forskning og idéer til MNT-konferansen 2023.I løpet av august og september 2022 ble det organisert to fysiske og ett digitalt møte for å diskutere idéer for bidrag til MNT-konferanse 2022. Idéene har blitt lagt fram muntlig og fått tilbakemelding fra prosjektdeltagerne som var til stede.Fra høstsemesteret 2022 organiseres ukentlige artikkelseminarer på campus Tromsø. Hver onsdag før lunsj møtes vi i én til halvannen time med felles lunsj etterpå.

Målet med artikkelseminarene er å diskutere anvendelse av forskningslitteratur i vår egen undervisning og vårt eget FoU-arbeid. Vi fokuserer altså på egen undervisning og eget FoU-arbeid med bakgrunn i en artikkel som alle har lest på forhånd.

Artikkelseminarene organiseres i serier på 2-3 uker med et felles tema. Temaene høsten 2022 har vært effektive læringsstrategier, successive relearning, peer instructionteam-based learning, gruppesammenstning i gruppeundervisning og læring gjennom eksempler. Ukentlige artikkelseminarer med samme format har startet opp igjen i februar 2023 (onsdag før lunsj) og vil fortsette også etter prosjektperioden.

Ta kontakt med Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi dersom du ønsker å bli invitert til artikkelseminarene.I løpet av september og oktober 2022 ble det organisert intern fagfellevurdering av sammendrag til MNT-konferansen 2023. Til sammen har ti ulike sammendrag blitt utvekslet mellom prosjektdeltagere og vurdert med hensyn til vurderingskriteriene for konferansen. De fleste sammendrag har blitt vurdert av to fagfeller der åtte prosjekteltagere har vurdert minst to bidrag hver. Fagfellevurderingeren har vært skriftlig med distribusjon av sammendragene gjennom epost.Søndag 11. til mandag 12. desember  2022 ble det organisert et nettverksmøte ved Yggdrasiltunet gårdshotell på Kvaløya utenfor Tromsø. Ti deltagere fra fire ulike fakultet var med på arrangementet. Programmet la opp til diskusjon rundt FoU-arbeids, stort sett knyttet til bidragene for MNT-konferansen. Én av presentasjonsformene på MNT-konferansen 2023 er en posterpresentasjon. Prosjektdeltagere har jobbet med postere i fellesskap gjennom en idémyldring på nettverksmøtet på Yggdrasiltunet (desember 2022), et møte der posterutkastene ble presentert og diskutert (januar 2023) og et møte for å jobbe med finpuss av posterne (mars 2023).Onsdag 12. til torsdag 13. april 2023 ble det organisert et nettverksmøte ved Yggdrasiltunet gårdshotell på Kvaløya utenfor Tromsø. Ni deltagere fra fire ulike fakultet var med på arrangementet. Arbeid med dokumentasjon av systematisk arbeid med undervisningskvalitet var i fokus og de fleste benyttet anledning til å diskutere og jobbe videre med konferansebidragene til MNT-konferansen for å sende til fagfellevurdering.Våren 2023 ble det organisert en serie med forskningsseminarer der forskning knyttet til realfagsundervisning står i fokus. Dette gjelder ofte mindre forskningsprosjekter knyttet til utviklingsarbeid i emnene. Én av deltagerne presenterer planlaget eller pågående forskning / datainnsamling, som diskuteres blant deltagerne. Dette er en utmerket anledning til å få innspill på forskningsdesign. Seminaret krever ingen forberedelse for andre enn den som presenterer sitt (planlagte) forskningsarbeid. Forskningsseminarene vil inngå i kjerneaktivitetene til forskningsgruppen for realfagsdidaktikk i høyere utdanning som ble opprettet våren 2023.Prosjektperiode:
desember 2021 - april 2023

Prosjektgruppe:
David Coucheron (IFT, NT-fak)
Ida Friestad Pedersen (IMS, NT-fak)
Hilja Huru (IMS, NT-fak)
Maarten Beerepoot (IK, NT-fak)

Finansiering:
Prosjektet fikk støtte fra UHR-MNT for perioden desember 2021 - april 2023.Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 28.06.2024 15:47