KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Lektorstudenter i realfag


uit.no/nt/kvant


 

AVLYST: Lektorforum i realfag høst 2020

Lektorforum i realfag er en faglig-sosial møteplass for lektorstudentene i realfag for å bidra til å bygge bro mellom disiplin (realfagene) og didaktikk. Arrangeres av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Skolelaben i samarbeid med ansatte fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

I høst har lektorforum i realfag med utgangspunkt i utvalgte førsteårsemner (KJE-1001 og MAT-1001) invitert to av de mest engasjerte underviserne fra ILP til å gi et innblikk i deres favoritt-didaktikk.

6. november 2020 kl 14.15-16.00: Problemløsning og alternativ læringsarena i matematikk med universitetslektor Mona Kvivesen. Påmelding innen 4. november her: https://uit.no/tavla/artikkel/704651/lektorforum_i_realfag

18. november 2020 kl 16.15-18.00: Kjemifagets egenart – Hvilken betydning har det for undervisningen? med professor Magne Olufsen. Påmelding innen 16. november her: https://uit.no/tavla/artikkel/705140/lektorforum_i_realfag_kjemifagets_egenart_hvil

Merk: Påkrevd påmelding for smittesporing og servering!

Mona og Magne vil ha en kort intro til det didaktiske temaet for forumet, etterfulgt av felles jobbing og vi avslutter med servering. Velkommen!

Hvor: ILP-bygget Undervisningsrom 2.005

Arrangementet er spesielt tilpasset førsteårsstudentene, men alle kull lektorstudenter i realfag er velkomne!

Mer om Mona og Magne:

Universitetslektor Mona Kvivesen har undervist mange år i videregående skole og i lærerutdanningen. Hun er primus motor for vitenskapsfestivalen Vitenuka ved Campus Alta og vant i 2019 formidlingsprisen for sitt arbeid for å formidle realfagsglede og forskningsnysgjerrighet blant barn og unge i Alta.

Professor Magne Olufsen jobber ved lærerutdanningen ved UiT og forsker på naturfagdidaktikk. Han har doktorgrad i kjemi, og har undervist i mange år på KJE-1001.


13. februar 2020: Lektorforum for lektorstudenter i realfag

Målgruppe: lektorstudenter i realfag

Program

14.00-14.15 Velkommen ved leder for studieretningsråd realfag Stian Normann Anfinsen og leder for Skolelaben Vibeke Os.

14.15-16 Professor Anne Fyhn med tema fagfornyelsen: algoritmisk tenking, programmering, dybdelæring, kjerneelementer som representasjon, resonnering og argumentasjon – og kombinatorikk, via samisk båndfletting.

16.15-18 Gunnar Kristiansen, Kroken skole: Thinking Classrooms (http://www.peterliljedahl.com/wp-content/uploads/Building-Thinking-Classrooms-Feb-14-20151.pdf). En spennende måte å organisere undervisningen på. Gunnar har brukt det en del i sin undervisning på Kroken skole. Gunnar vil fortelle om metoden og gjennomføre en økt med oss.

Fra kl 18: Vi avslutter med mat og sosialt samvær.

Merk: Det er påmelding til seminaret med påmeldingsfrist 7. februar p.g.a. det praktiske med servering. Påmelding er sendt ut på epost til målgruppen.

Vel møtt!

Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 11.01.2021 12:50