TA-day - har blitt organisert hvert år siden våren 2021." /> TA-day - har blitt organisert hvert år siden våren 2021." />
KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Gruppelærerdagen

Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi er et enkelt opplæringstilbud for alle som underviser som seminarlærer, gruppelærer, hjelpelærer, vit.ass, teaching assistant, læringsassistent el.l.. Både for bachelor-, master- og ph.d.-studenter og andre - og både om du har erfaring med undervisning eller skal undervise for første gang. Erfaringsdeling og diskusjon av utfordringer er en viktig del av dagen. Hovedmålgruppen er gruppelærere på NT-fak, men arrangementet er åpent for andre interesserte som ønsker å delta. Gruppelærerdagen er på norsk og har blitt organisert i begynnelse av hvert semester siden våren 2020. Den engelske varianten - TA-day - har blitt organisert hvert år siden våren 2021.

Les mer om gruppelærerdagen i denne artikkelen.

Gruppelærerdagen på NT-fak for våren 2024 er på fredag 12. januar. Gruppelærerdagen er fysisk på campus Tromsø. Meld deg på her.

Tentativt program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusive en pause)

11:30-12:15 Lunsjpause (lunsj spanders for alle påmeldte deltagere)

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmål

I hver runde valgmoduler kan du velge fra ulike moduler, for at du skal få mest mulig ut av dagen gitt dine behov og din type undervisning.

Se program for tidligere gruppelærerdagene nede.


Ressurser (generelt):

Digital undervisning:

Kurs i universitetspedagogikk:

Som stipendiat kan du melde deg på kurs i universitetspedagogikk (vår, norsk) eller Teaching and Learning in Higher Education (høst, engelsk). Dette tilbudet finnes ikke for studenter som underviser som gruppelærer. Derfor har vi etablert Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi!Gruppelærerdagen på NT-fak for høsten 2023 var på fredag 18. august. Gruppelærerdagen var fysisk i teknologibygget på campus Tromsø.

Program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusive en pause)- Teknologybyttet 1.017, Maarten Beerepoot, Hilja Huru, Aleksi Kosonen, Ida Friestad Pedersen og David Coucheron

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Utfordrende situasjoner i seminarundervisning (Teknologibygget 1.017), Greta Daae Sandsdalen
 • Informatikkdidaktikk/code review (Teknologibygget 1.016), Edvard Pedersen

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Innleveringer og tilbakemelding (Teknologibygget 1.017), David Coucheron
 • Thinking Classroom (Teknologibygget 1.016), Hilja Huru

14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmålGruppelærerdagen på NT-fak for våren 2023 var på mandag 9.januar. Gruppelærerdagen var fysisk på LINKEN (Sykehusveien 23) ved campus Tromsø.

Program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusive en pause)
11:30-12:15 Lunsjpause
12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Utfordrende situasjoner i seminarundervisning, Greta Daae Sandsdalen
 • Informatikkdidaktikk/code review, Edvard Pedersen
 • Digitale verktøy i fysisk undervisning, Aleksi Kosonen
13:30-14:30 Valgmoduler runde 2
 • Innleveringer og tilbakemelding, Maarten Beerepoot
 • Thinking Classroom, Ida Friestad pedersen og Hilja Huru

14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmålGruppelærerdagen på NT-fak høsten 2022 var på fredag 19. august. Gruppelærerdagen var fysisk på LINKEN (Sykehusveien 23) ved campus Tromsø.

Program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusiv en pause). Last ned casebeskrivelser her.

11:30-12:15 Lunsjpause (husets fiskesuppe)

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Informatikkdidaktikk/code review, Edvard Pedersen
 • Innleveringer og tilbakemelding i fysikk og kjemi, Børge Irgens og Maarten Beerepoot

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Utfordrende situasjoner i seminarundervisning, Greta Daae Sandsdalen
 • Hvordan bruke diskusjoner i gruppeundervisning? Ida Friestad Pedersen

14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmål

I hver runde valgmoduler kan du velge fra ulike moduler, for at du skal få mest mulig ut av dagen gitt dine behov og din type undervisning.Gruppelærerdagen på NT-fak for våren 2022 var på fredag 14.januar. Gruppelærerdagen var digital i Zoom. 

Program:

9:15-11:30 Fellesdel med casediskusjoner i grupper (PRESENTASJON). Intro til digital gruppeundervisning (PRESENTASJON)

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-14:30 Valgmoduler:

kl 12.15-13.15

Workshop om digitale verktøy i digital og fysisk undervisning​

Lær å bruke og interagere med ulike verktøy. Erfaringsdeling.​

Juho A. Kosonen

Informatikkworkshop (NOTATER)

Veiledning, retting, vurdering og tilbakemelding​

Edvard Pedersen

kl 13.30-14.30

Tavlebruk inkl. digitale tavler​ (PRESENTASJON)

Øistein Søvik

Informatikkworkshop fortsetter

14:30-15:00 Q&A. Mulighet til å stille spørsmål og ta opp tråden fra tidligere.Gruppelærerdagen på NT-fak for høsten 2021 var på fredag 13.august. Gruppelærerdagen var fysisk.

Program:

9:00 Kaffe og is

9:15-11:30 Fellesdel med casediskusjoner i grupper (last ned casebeskrivelser her og presentasjon her)

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Hva er effektive og lite effektive studieteknikker?
 • Informatikkdidaktikk, code review
 • Cases fra seminarundervisning – problematiske situasjoner med studenter

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Hvordan veilede studenter og forberede deg effektivt?
 • Peer Instruction – grunleggende og anvendbare prinsipper
 • Retting, vurdering og tilbakemelding (last ned presentasjon her)

14:30-15:00 Kaffe og is, Q&A for de som ønskerGruppelærerdagen våren 2021, fredag 8. januar

Den tredje gruppelærerdag var på fredag 8. januar 2020. Programmet besto av en fellesdel på formiddagen (9:15-11:30) og to runder med valgfrie moduler på ettermiddagen (12:15-15:00). Gruppelærerdagen var digital i Zoom. 

Program:

Felles 9:15-11:30 (inklusive 15 minutters pause)

 • Rettigheter, ansvar og vanlige forventninger til gruppelærere. Utfordringer du kan støte på i undervisningen. Hva gjør du? Avklaring og diskusjon av caser. PRESENTASJON.

Lunsj 11:30-12:15 (45 minutter)

Modul 1 12:15-13:30 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Informatikk: Code review
 • Studentaktiv undervisning i Zoom
 • Kommunikasjon og effektiv og god forberedelse: Hvordan gi god veiledning når studenter ber om hjelp til oppgaver og innleveringer. Dos and Don’ts. PRESENTASJON.

Pause 13:30-13:45 (15 minutter)

Modul 2 13:45-15:00 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Caser fra informatikk - Vanlige utfordringer og hvordan håndtere de 
 • Strategier for å forbedre egen undervisning: studentevaluering og kollegaveiledning
 • Verktøy i digital og fysisk undervisning - et utvalg favoritter
 • Retting, vurdering, tilbakemelding


Den andre gruppelærerdagen på fredag 14.august 2020 hadde 59 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel på to timer og to runder med valgfrie moduler. Dagen ble holdt digitalt i zoom.

Program:

9-10: Studentaktiv læring i digital undervisning: Intro til Zoom som verktøy i undervisningen, med Maarten Beerepoot.

10-11: Forventninger og erfaringsdeling, med Øistein Søvik, Hilja Lisa Huru og Maarten Beerepoot.

11-12 Lunsjpause

12-13 Modul 1 (velg en)

 • Informatikkdidaktikk: Hvordan lærer man programmering og vanlige feil, med Madeleine Lorås, NTNU
 • Evaluering av egen undervisning, med Maarten Beerepoot og Greta Johansen
 • Digital studentaktiv undervisning - synkront og asynkront, med Børge Irgens

13-14 Modul 2 (velg en)

 • Etiske problemstillinger: Juks, plagiering og hvordan håndtere umotiverte studenter, med Madeleine Lorås, NTNU
 • Vurdering og retting, evaluering av studenters arbeid med fokus på Canvas, med Hilja Lisa Huru og Børge Irgens
 • Tavlebruk og kroppsspråk med fokus på digital undervisning, med Øistein Søvik


Den første gruppelærerdagen på onsdag 15. januari 2020 hadde 35 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel og én runde med valgfrie moduler.

 Prosjektperiode:
pågående siden høst 2019

Prosjektledere:
Hilja Huru (IMS)
Maarten Beerepoot (IK)

Bidragsytere:
Børge Irgens
David Coucheron
Greta Daae Sandsdalen
Ida Friestad Pedersen
Edvard Pedersen
Aleksi Kosonen

Finansiering:
Prosjektet var finansiert gjennom KvaNT-prosjektet i perioden 2019-2022.Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 23.02.2024 14:52