Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

IPEX_SFU_utlysning_ingress.jpg
Én SFU-finalist fra UiT

IPEX - Centre for Excellence in Interprofessional Education er en av åtte finalister som fremdeles er med i kampen om å bli nytt Senter for fremragende utdanning (SFU).


Les nyhetssaken

Ingressfoto priser Helsefak 2019
Fikk pris for simulering som pedagogisk metode

Nybrottsarbeid innen simulering som pedagogisk metode for sykepleiestudenter, ble hedret med en av fagprisene ved Det helsevitenskapelige fakultet i år.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]