Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet

Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

demens_ingressbilde.jpg
Å leve med demenssykdom - Demensdagene i Tromsø 18. – 21. september Med en stadig eldre befolkning, tror man flere av oss vil måtte leve med demens. Derfor er det nødvendig å organisere hjelpetiltakene bedre.
Les nyhetssaken

hovedbildeantibiotikared_firkant.jpg
Ny metode i kampen mot resistente bakterier Ved å snu opp-ned på evolusjonsteorien, har forskere ved UiT klart å forlenge levetiden til antibiotika.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content