Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet

Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

Gunn Pettersen, Maria Bakland.jpg
Nytt håp for behandling av spiseforstyrrelser I et forskningsprosjekt har terapeuter innen idrettsmedisin og ernæring gitt behandling til personer med bulimi og overspisingslidelse. Resultatet er svært lovende.
Les nyhetssaken

NorgeRusland.jpg
Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland Politiske utfordringer til tross – UiT satser på økt samarbeid med Russland.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Infotorget banner

Nytt fra UiT helseblogg

Skip to main content