Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet

Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

Ørjan Olsvik, crop.jpg
Bekjemper de usynlige fiendene Noen av Forsvarets verste fiender er så små at de knapt synes.
Les nyhetssaken

diabetesdagboka.jpg
UiT-forskning på diabetes-app trenger din hjelp En app som hjelper folk med diabetes 2 til en bedre hverdag? Ved UiT i Narvik er professor Silje Wangberg involvert i utviklingen av appen. Og nå trenger prosjektet din hjelp.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Forskningskonferansen "Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten" Samhandling i helse- og omsorgstjenesten handler om respekt, kunnskap og kommunikasjon mellom pasient, pårørende og helsepersonell. Det høres enkelt ut – men kan likevel være så vanskelig. På denne konferansen skal vi kaste lys over ulike problemstillinger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi skal dele erfaringer og diskutere løsninger og håper at nettopp DU blir med!
Prosjekt: Tromsøundersøkelsen Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.
Prosjekt: Vi bygger MH2 Et nytt Medisin- og helsefagbygg (MH2) skal stå ferdig i 2018.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Infotorget banner

Nytt fra UiT helseblogg

Skip to main content