Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet

Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

Zambia.crop.jpg
Skal du velge lesesalen eller savannen? Hvordan får man studenter til å velge dårlig nettilgang, arbeid i temperaturer man kan få heteslag av, og så få hjelpemidler at man må ta i bruk alle MacGyver-ferdighetene sine?
Les nyhetssaken

Forskerlinja-IKO.jpg
UiT ønsker flere til forskerlinja i odontologi: – En unik mulighet for tannlegestudentene Sonja Derouiche er UiTs eneste tannlegestudent som går forskerlinja, og hun håper flere får øynene opp for de mulighetene en slik utdanning vil gi.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Forskningskonferansen "Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten" Samhandling i helse- og omsorgstjenesten handler om respekt, kunnskap og kommunikasjon mellom pasient, pårørende og helsepersonell. Det høres enkelt ut – men kan likevel være så vanskelig. På denne konferansen skal vi kaste lys over ulike problemstillinger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi skal dele erfaringer og diskutere løsninger og håper at nettopp DU blir med!
Prosjekt: Vi bygger MH2 Et nytt Medisin- og helsefagbygg (MH2) skal stå ferdig i 2018.
Prosjekt: Tromsøundersøkelsen Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Infotorget banner

Nytt fra UiT helseblogg

Skip to main content