Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet

Vi former framtida i nord

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Det helsevitenskapelige fakultet i tall

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:


Inngangen til MH-bygget
Siste nyheter

MS-lab, Sandra Huber.jpg
Her analyseres 500 urinprøver i uka Denne laben til UiT/UNN får inn cirka 500 urinprøver i uka, og daglig avslører bioingeniørene doping, rusmidler, narkotiske stoffer, miljøgifter og hormoner.
Les nyhetssaken

paramedisin, pasientbehandling.jpg
Nytt studium i paramedisin ved UiT: – Å jobbe i ambulansen gir både spenning, variasjon og mening! For første gang kan UiT tilby et bachelorstudium i paramedisin. Studielederen garanterer en spennende og praktisk utdanning, og et av landets fremste fagmiljø innen akuttmedisin.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content