Utdanning – Det helsevitenskapelige fakultet

Utdanning – Det helsevitenskapelige fakultet

Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet!

Flere av våre studier har de mest fornøyde studentene i landet. Vi utdanner helsearbeidere som skal spille hverandre gode, selv om de jobber med svært ulike fagfelt – som for eksempel bioingeniørfag og farmasi, sykepleie og ergoterapi. Vi har et tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og helsetjenesten i nord.

Studentene våre jobber med mennesker helt fra starten av studiene, og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner. Mange av studiene våre har spesialrom og -utstyr der man kan øve seg i trygge omgivelser. Vi har et rikt forskningsmiljø som er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, og vi legger til rette for at studentene våre får delta i forskninga vi gjør – blant annet med egne forskerlinjer i medisin, odontologi og psykologi.

Vi trenger flere folk i helse! Det er mange og gode arbeidsmuligheter for deg som velger helsefag. Undersøkelser viser at de som fullfører helseutdanninger ved UiT kommer seg raskt i jobb. Gå inn på studiene våre under og les mer.

Studiesteder

Se kart over våre studiesteder

Kart over våre studiesteder

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Profesjonsstudier (6 år)


PhD-studier


Spesialistutdanninger


Nett- og samlingsbaserte utdanninger