Utdanning – Det helsevitenskapelige fakultet

Utdanning – Det helsevitenskapelige fakultet

Våre studenter skal bry seg om pasientene. De har pasientkontakt helt fra starten av studiene og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner. Studentene får mye praksis i løpet av utdanningen, og vi jobber tett sammen med helsetjenesten i hele Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ligger bare en gangbro unna oss og studentene våre er velkommen til å delta i den kliniske hverdagen.

Det helsevitenskapelige fakultet kjennetegnes av nærhet mellom teori og praksis, nærhet mellom lærer og student og nærhet mellom de ulike helsefaglige yrkene. Vi legger vekt på god kommunikasjon og studentene våre får felles opplæring i samhandling. I Tromsø utdanner vi helsearbeidere som skal “spille hverandre gode”, selv om de jobber med svært ulike fagfelt som for eksempel psykologi og sykepleie, tannhelse og biomedisin.

Undervisningen er basert på ny forskning og vi legger til rette for at studentene får delta i forskning under bachelor og masteroppgaver. Forskerlinjen i medisin gir studentene mulighet til å forske parallelt med studiet og til å ta en doktorgrad med forkortet løp etter endt medisinstudium.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Profesjonsstudier (6 år)


PhD-studier


Spesialistutdanninger


Etter- og videreutdanning