Foto: Lars Åke Andersen

Det helsevitenskapelige fakultet


       

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Nyhetsbrev og statusoppdatering AKM

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert om situasjonen ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) og status for videre arbeid kan du melde deg på lista for å motta nyhetsbrev. Muligheten for å melde seg på nyhetsbrevet finner du her: Nyheter og statusoppdatering AKM

Tromsøundersøkelsen

HelPed

CANS

UiT helseblogg

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Disputas – Cand. med Melinda Berg Roaldsen

21. januar     10:15     Aud Cortex     Digitalt    

Ny digital læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene

27. januar     14:15     Webinar på Teams     Digitalt    

Forbedringsstimuli- UiTs forbedringsnettverk: "Interessentkart"

1. februar     10:15     Online Workshop     Digitalt    

Barn som er pårørende

2. februar     14:00     Zoom     Digitalt