Foto: Lars Åke Andersen

Det helsevitenskapelige fakultet


       

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Nyhetsbrev og statusoppdatering AKM

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert om situasjonen ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) og status for videre arbeid kan du melde deg på lista for å motta nyhetsbrev. Muligheten for å melde seg på nyhetsbrevet finner du her: Nyheter og statusoppdatering AKM

Tromsøundersøkelsen

HelPed

CANS

UiT helseblogg

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Høstseminar for administrativt ansatte ved Helsefak 2021

3. november     08:30     Malangen Resort     Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bodø    

Webinar: Et blikk på konsekvenser: Barn og unge etter korona.

3. november     14:00     Zoom     Digitalt    

Disputas – Master of Science in Biomedicine Cathrine C. Ramberg

5. november     10:15     Strømmes fra auditorium Cortex     Digitalt    

Lørdagsuniversitetet: Medisinske fremskritt og veien videre

6. november     13:00     Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94     Tromsø    

Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet inviterer studenter ved fakultetet til allmøte 10. november

10. november     16:30     Auditorium Cerebellum, plan 9, MH vest     Tromsø