Forskning – Det helsevitenskapelige fakultet

Forskning – Det helsevitenskapelige fakultet

Vi har 212 prosjekter ved enheten:

Doktorgradsavhandlinger:
Mora, Dana Catalina : Complementary and alternative medicine use for supportive care in childhood cancer - Prevalence of use, effectiveness, safety and clinical practice Enoksen, Inger Therese Tønsberg : Novel serum biomarkers and their association with measured and estimated GFR decline in the general population Groot, Josephine Maria : Neural mechanisms of the wandering mind

Masteroppgaver:
Jensen, Ane : Utredning og behandling av annen spesifisert urininkontinens hos kvinner under 40 år ved UNN Tromsø. En retrospektiv kvalitetsstudie Heimdal, Emilie Anne : Overlevelse etter pankreasreseksjoner ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø) Endresen, Hege : Selvrapportert psykisk helse, ensomhet og sosial støtte blant innbyggere i Tromsø kommune, i grupper av kjønn, alder og sosioøkonomisk status: En del av Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019

Artikler og rapporter:
Horn, Cathrine / Gjerde, Eirin Semb / Laupsa-Borge, Johnny / Andersen, Amanda Iselin Olesen / Lawrence-Archer, Laurence / McCann, Adrian / Hansson, Patrik / Raza, Ghulam S. / Herzig, Karl Heinz / Lied, Gülen Arslan / Alho Letra Martins, Catia Patricia / Mellgren, Gunnar / Dierkes, Jutta / Dankel, Simon N : Relationship between Ketones, Ghrelin, and, Appetite on Isocaloric Diets with Varying Carbohydrate Quality and Amount: Results from a Randomized Controlled Trial in People with Obesity (CARBFUNC) Hemmingsen, Lisa Myrseth / Giordani, Barbara / Paulsen, Marianne Hagensen / Vanic, Zeljka / Flaten, Gøril Eide / Vitali, Beatrice / Basnet, Purusotam / Bayer, Annette / Strøm, Morten B. / Skalko-Basnet, Natasa : Tailored anti-biofilm activity – Liposomal delivery for mimic of small antimicrobial peptide Nieder, Carsten / Grant, David McKenzie : Considerations regarding carotid artery dose in radiotherapy of the cervical spine

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser