Forskning – Det helsevitenskapelige fakultet

Forskning – Det helsevitenskapelige fakultet

Vi har 189 prosjekter ved enheten:

Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser