Om oss – Det helsevitenskapelige fakultet

Om oss – Det helsevitenskapelige fakultet

Om det helsevitenskapelige fakultet

Helsefak er det største av UiTs seks fakulteter. Vi har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, vernepleie, idrettsfag og barn og unges psykiske helse.[Loading...]

Møter og utvalg

Medlemmer i eksterne utvalg og styrer

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
English summary and links to previous strategies 04.12.2023
Strategi for Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) UiT mot 2022 27.02.2020