English flag   

Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser


Foto for infrastruktur

Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser er en felles enhet for forvaltningen av de fire store befolkningsundersøkelsene ved Institutt for samfunnsmedisin: 

Hovedoppgaven er forvaltning av allerede innsamlet materiale for befolkningsundersøkelsene, herunder både data og biologisk materiale. Formålet med en felles forvaltningsenhet er en samordning av oppgaver og rutiner rundt forvaltningen som på sikt vil gi stordriftsfordeler og effektivisere oppgavene. Med felles organisering, systemer og prosedyrer vil forvaltningen av befolkningsundersøkelsene bli mindre sårbar.

Vi ivaretar oppgaver knyttet til:

  • Mottak og veiledning av søknader om data og biologisk materiale
  • Saksbehandling og prosjektadministrasjon
  • Oppbevaring av data og biologisk materiale
  • Utlevering og koblinger
  • Organisasjonsutvikling
  • Formidling
  • Økonomi

Forvaltningsenheten er en nyopprettet kjernefasilitet ved det helsevitenskapelige fakultet.


Type: Kjernefasilitet

Sideansvarlig: Kanstad, Kristin Maren