Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Joakimsen, Peder


Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Kanstad, Kristin Maren

Enhetsleder Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser ved ISM
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Olaussen, Gro Anett

Kontorsjef
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Sørum, Pia Åhgren

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Grimnes, Guri

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Martiny, Sarah

Professor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Sørheim Nilsen, Toril

Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Johannessen, Silje Engen

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Det helsevitenskapelige fakultet

Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Høyland, Mariann

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 1923 | Neste 10 Siste 3