Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Johnsen, Anne-Kari

Universitetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Buhl, Aud Susanne

Prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreasen, Stine

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Karlsholm, Line Strand

Stipendiat
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Johannessen, Karin

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Wilson, Julia Lea


Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Jefimov, Kirill

Avdelingsingeniør
Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet

Waterloo, Knut K

Professor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Khan, Qalbi

Førsteamanuensis, Oral anatomi
Institutt for medisinsk biologi
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 1619 | Neste 10 Siste 9