English flag   
Foto for infrastruktur

EUTRO er et forskningsadministrativt verktøy som gir komplett oversikt over en studie sitt samlede forskningsmateriale, både biologisk materiale, helsedata og prosjektinformasjon.

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Foto: Marius Fiskum

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Systemet er blant annet i bruk ved Institutt for samfunnsmedisin der Tromsøundersøkelsen med sine sju befolkningsundersøkelser gjennom mer enn 40 år har arkivert sine forskningsdata i EUTRO.

En av de store styrkene til IT-løsningen er at alle data samles i en database. Dette gir full mulighet til å utnytte integreringen på tvers av de forskjellige modulene.

EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Systemet ivaretar helseforskningsloven og GDPR sitt krav om sikkerhet, håndtering og administrering av sensitive forskningsdata og biologisk materiale.

Systemet inneholder også en egen modul som ivaretar innsynsbegjæring fra forskningsdeltakere.


 

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Foto: Marius Fiskum

Hovedmodulene i EUTRO er tett integrert med hverandre og har ulike integrasjoner mot andre systemer. Tilgangsstyring sikrer at ingen har innsyn i mer enn det de er definert til å skulle ha. All sikring av data er ivaretatt etter krav fra Datatilsynet og personvernet er godt ivaretatt i systemet.

 


Prosjektmodulen

Prosjektmodulen i EUTRO er et omfattende verktøy for prosjektadministrasjon og styring. Prosjektmodulen samler, oppbevarer og administrerer informasjonen om alle pågående og tidligere forskningsprosjekter, inkludert blant annet prosjektbeskrivelser, deltakere, finansieringskilder, prosjektstatus og viktige milepæler.

Rapportering, statistikk og varsling av viktige prosjekthendelser gjør at denne fungerer som styringsverktøy som gir en god oversikt og et klarere bilde over en institusjons samlede forskningsaktivitet.


Datasettmodulen

Datasett i EUTRO benyttes til å lagre, administrere og utlevere forskningsdata, og gir mulighet for å presentere tilgjengelig informasjon om tilgjengelige forskningsdata til et presentasjonsverktøy på web. 


Biobankmodulen

EUTRO inneholder et fullverdig sporingssystem med all funksjonalitet som kreves for å kunne administrere biobanker og de biologiske prøvene de inneholder. Løsningen er fullstendig dynamisk, med egne definisjoner på begrepene som brukes. Dette gjør at de alle biobanker kan benytte seg EUTRO’s sporingssystem for biologiske prøver.


Forskningsdeltakers Innsyn

EUTRO inneholder funksjonalitet som kreves for å kunne oppfylle en deltakers rett til innsyn hva deres data og materiale er benyttet til.

Vi sporer all bruk av data og holder oversikt over deltakeres samtykker i en egen modul, slik at forskningsansvarlige kan besvare deltakers innsynsbegjæringer på en enkel og oversiktlig måte.Flytting av EUTRO til TSD

TSD er en sikker plattform levert av Universitetet i Oslo i Norge, designet for å håndtere og lagre sensitiv data i samsvar med norske personvernregler. Denne plattformen brukes ofte av forskere og institusjoner som trenger å behandle og analysere sensitiv informasjon i et sikkert miljø.

Flyttingen av EUTRO til TSD har involvert overføring av all data, funksjonalitet og prosesser fra EUTRO-programvaren til TSD-infrastrukturen for å forbedre datasikkerheten og etterlevelsen av personvernlovgivningen.

03.02.2023

Metadatabase for nasjonale helseregistre

Vi har nå lansert metadatabasen for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere. I første omgang er det variabler fra to sentrale helseregistre som vil være tilgjengelig på metadatabasen: Dødsårsaksregisteret og somatikkdelen av Norsk Pasientregister.

01.01.2018

Hva kan gamle kirkebøker fortelle oss om folkehelsen?

Tenk, vi skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet, da befolkningsregistrering ble gjort ved at ildsjeler som historiker Sølvi Sogner laget håndskrevne familiekort for Rendalen prestegjeld i Østerdalen.

19.07.2017

Åpning av våre 3 nye kjernefasiliteter ved  det Helsevitenskapelige fakultet

1. januar 2017 ble EUTRO, Biobank og Tromsøundersøkelsen etablert som nye kjernefasiliteter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiets Helse- og omsorgskomité fikk æren av å klippe snora foran og erklære de nye kjernefasilitetene for åpne.

19.07.2017


Har du spørsmål? Send e-post til eutro@helsefak.uit.no

Vi besvarer henvendelser så raskt vi kan.

Hans-Henry Jacobsen

Daglig leder for EUTRO kjernefasilitet

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst U8.237

hans-henry.jacobsen@uit.no
+4777644907

 

Tom Martin Norvang

Systemutvikler

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst U8.237

tom.m.norvang@uit.no
+4777645359

 

Kurt Jøran Nyland

Systemutvikler EUTRO

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst U8.237

kurt-joran.nyland@uit.no
+4777623261

 

Olav Ree

Systemutvikler

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

olav.ree@uit.no

 

Inge Voldseth

Systemutvikler

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

inge.voldseth@uit.no

 


Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Type: Kjernefasilitet

Sideansvarlig: Jacobsen, Hans-Henry