English flag   

FOSS – Ferdighets- og simuleringssenteret i Tromsø


Foto for infrastruktur

Om FOSS

FOSS (Ferdighets- og simuleringssenter) er en felles faglig ressurs innen medisinsk simulering for UIT og UNN og er lokalisert på B3, 8 etasje på UNN Tromsø.

FOSS har i en årrekke bidratt til utvikling av simuleringsaktiviteten ved UIT og UNN gjennom bl.a arrangere felles årlige fasilitatorkurs for for ansatte ved UIT og UNN samt oppfølging av fasilitatorkorpset i etterkant. FOSS tilbyr også viderekomne kurs/verksted for fasilitatorene innen ulike aktuelle tema flere ganger i året, samt inviterer til praktisering under grunnutdanningens årlige tverrprofesjonelle simuleringsøvelse for avgangsstudentene (InterSim).

FOSS har gjennom flere år gjennomført nettverkssamling for alle med engasjement innen helsefaglig simulering i vår region her i nord, samt spredt informasjon om spennende arrangement innen simulering i inn- og utland.  Alle arrangement i regi av FOSS er gratis å delta på for ansatte i UIT og UNN. Se link nedenfor (og vedlegg) for oppdatert liste over faglige arrangement.

Ved FOSS kan både UIT og UNN booke lokaler og utstyr for ferdighets- og simuleringstrening. Senteret har 7 rom i varierende størrelse samt ulike dukker/simulatorer, anatomiske modeller og annet utstyr til å øve på ulike prosedyrer og simuleringer.

Det skal ikke være pasienter ved FOSS, arealene/utstyr er ikke godkjent for dette.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Oversikt over faglige arrangement/kurs/workshops samt påmeldingsfrister i regi av FOSS 2023.   

FASILITATORKURS i regi av FOSS

Tid og sted: 10.-12. OKTOBER 2023 i Tromsø. Påmeldingsfrist er 11 SEPTEMBER 2023.

For nærmere informasjon om program og påmelding se her.

WORKSHOP: Debrief - som mulighetsrom

Tid og sted: 10 NOVEMBER 2023 i Tromsø. 

For nærmere informasjon om program og påmelding se her.

WORKSHOP: Teamkompetanse (NY DATO)

Tid og sted: 5 DESEMBER 2023 i Tromsø. For nærmere informasjon om program og påmelding se her.

FOSS ÅPNER FOR EGENØVING 

FOSS gjenåpner som normalt fom uke 43. Fra uke 43 kan alle studenter som ønsker å øve på ulike praktiske ferdigheter komme til FOSS, på tvers av utdanningsløp. Åpningstiden vil som vanlig være mandag - tom torsdag kl 1600 - 1930. 

MedSimNorge:

MedSimNorges nasjonale nettverkssamling 2023 arrangeres i Trondheim. Se link for informasjon/program og påmelding: MedSimNorge 

INTERSIM:

Neste gjennomføring av InterSim planlegges for avgangsstudentene HØSTEN 2022, fra og med onsdag 30/11 tom fredag 2/12 i uke 48 samt fra og med 5/12 tom 8/12 i uke 49.                                                               

Viktig informasjon vedr. samordnet booking ved FOSS for HØSTsemesteret 2023

Fristen for å sende rom- og utstyrsforespørsler til FOSS for HØSTsemesteret 2023 er 15. JANUAR

Øving på venekanylering

Av sikkerhetsmessige grunner kreves det at all øving på venekanylering bare skjer etter forutgående instruksjon og under veiledning av lege/sykepleier/studentvakt ved FOSS.

Åpningstider

Dagtid: Mandag–fredag: 08:00–15:45 (15. mai–15. sept. åpent til 15:00).

Ettermiddag: Mandag–torsdag: 16:00–19:30 er senteret betjent av studentvakter. Stengt i skoleferier.UTLÅN AV ROM OG UTSTYR

Orientering om HØSTENS (2023) fellesbooking ved FOSS.

Fristen for høstens samordnede booking ved FOSS for UiT er  15. JANUAR. FOSS sitt bookingforespørselsskjema for rom og utstyr, som dere finner nedenfor, er revidert. Det er nå mulig å kunne lagre skjemaene som en mal og anvende disse om igjen siden. For å kunne lagre skjemaene som en mal og hente frem tidligere skjemaer, må en være logget på. UiT-ansatte logger seg direkte på via valget «logg inn – ansatte UiT» til høyre i skjemaet. Når en er logget på får en mulighet til å krysse av øverst i skjemaet for at en ønsker å lagre i «mine skjema». Skjemaet vil da lagres, og kommer opp i rullemenyen til høyre etter at det er sendt til FOSS. Du kan siden klikke på de ulike lagrede skjemaene fra rullemenyen og anvende disse som en mal siden. Det er fortsatt mulig å fylle ut et enkelt skjema uten å være pålogget, men en får da ikke tilgang til sine utfylte skjema fra tidligere. For at vi skal klare å gi raskest mulig tilbakemelding på bookingforespørslene, må skjemaene være fylt ut fullstendig. Ved evt. mangler vil du få mail fra FOSS hvor vi ber om utfyllende informasjon, denne mailen må besvares innen fem virkedager, ellers faller forespørselen bakerst i køen.

                                                       OVERSIKT OVER ROM/UTSTYR VED FOSS

                                          BOOKINGFORESPØRSEL AV ROM OG UTSTYR VED FOSS

                                                             UTLÅN AV UTSTYR FRA FOSS

 For nærmere informasjon kan FOSS kontaktes.


Kontaktinformasjon

Ved behov for assistanse:

Marianne Holmegård
Leder
marianne.holmegard@uit.no 
Tlf: 77 66 96 99 

Thor Sverre Stefanussen
Rådgiver
thor.stefanussen@uit.no
Tlf: 77 62 64 20

Type: Testsenter

Sideansvarlig: Holmegård, Marianne


Vedlegg
Faglige arrangement i regi av FOSS høsten 23,