English flag   
Foto for infrastruktur
Kjernefasilitet for biobank - UiT ble etablert i 2017. Vi driver med lagring, forvaltning og distribusjon av humant biologisk materiale som blod, vev, urin og spytt, samlet inn gjennom befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter hvor UiT er forskningsansvarlig institusjon. Vi har også mulighet til å tilby tjenester til eksterne brukere.

Biobanken har et lagringsareal på rundt 440 kvm. Dette arealet inneholder over 100 kistefrysere, derav rundt 90 ultrafrysere som holder -70 °C, og egne laboratorielokaler. Innarbeidet i kapasiteten er også flere nødfrysere som kan leies ved behov. Vi er inne i en moderniserings- og utvidingsfase og vil om noen år ha utvidet kapasiteten til biobanken betraktelig med en automatisert lagringsenhet. Biobanken driftes i henhold til norsk lovgivning, EU’s personvernforordning (GDPR) og i tråd med «Beste praksis for norske biobanker». For å sikre kvalitet og sporbarhet av det lagrede biologiske materialet er det opprettet standardiserte prosedyrer for alle aspekter ved mottak, oppbevaring og utlevering av biologisk materiale. Prosedyrene inkluderer blant annet infrastruktur (driften av lagringsfasilitetene, adgangskontroll, overvåkning og beredskap, IT-systemer), HMS (rutiner, tiltak), og kvalitetsstyring (opplæring, informasjonssikkerhet, vedlikehold og avvik). Biobanken har temperaturovervåkning og døgnkontinuerlig vaktbemanning. 

IT-løsningen EUTRO utgjør biobankens IT-infrastruktur for forvaltning og sporing av det biologiske materialet. EUTRO har oversikt over alt tilgjengelig biologisk materiale med tilhørende dokumentasjon på tvers av studier/prøvesamlinger. Hver enkelt prøve er grundig beskrevet og det er derfor mulig å utføre finkornet søk etter aktuelle prøver til en utlevering. EUTRO inneholder også sporingshistorikk, dette gjelder blant annet lagringsplass, utlevering, tilbakelevering, og eventuelle hendelser og analyser utført på materiale.

Materialet i biobanken brukes blant annet til å forske på risikofaktorer og biomarkører relatert til helse, livsstil og sykdom. De ulike forskningsprosjektene og befolkningsundersøkelsene som har materiale i Kjernefasilitet for biobank er selv ansvarlige for å opprette forskningssamarbeid, og gi tillatelse til å bruke materialet i henhold til sine egne retningslinjer. Les mer om studiene under fanen «Materialsamling og brukere».Biobanken ved UiT: Vil automatisere vitenskapelig skattkammer

Tidligere har nesten to millioner biologiske prøver blitt registrert manuelt. Nå tar biobanken ved UiT første steg mot automatisering – og SAMINOR 3 undersøkelsen er først ut.

11.10.2023

UiTs skattkammer får millioner fra Forskningsrådet

Tildelinga vil bidra til å løse ei stor utfordring for Helsefak og UiT, nemlig manglende fysisk lagringskapasitet i biobanken.

08.04.2022

Tryggare og betre infrastruktur for forsking

Før jul fekk 22 infrastruktur-prosjekt tilskot frå Forskingsrådet. UiT er partnarar i sju av disse prosjekta, som alle skal gjere det lettare å ta vare på og dele forsking og forskingsdata.

10.02.2022


Har du spørsmål? Send e-post til biobank@helsefak.uit.no

Vi besvarer henvendelser så raskt vi kan.

Karina Standahl Olsen

Leder for Kjernefasilitet for biobank

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst L11.210

karina.s.olsen@uit.no
+4777644818

Kristin Sørensen

Ansvarlig daglig drift

Senioringeniør
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst L11.209

kristin.sorensen@uit.no
+4777645348

Kurt Jøran Nyland
Systemutvikler EUTRO
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst U8.237

kurt-joran.nyland@uit.no
+4777623261

 

Nannan Yang
Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst L10.127

nannan.yang@uit.no
+4777644838

 

Morten Rafdal
Overingeniør
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst L11.205

morten.rafdal@uit.no
+4777620918

 

Runa Borgund Barnung
Overingeniør
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø
MH øst L10.254

runa.b.barnung@uit.no
+4777645610