Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kandidatundersøkelser ved UiT Norges arktiske universitet

UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser som kartlegger tidligere studenters tilknytning til arbeidslivet, og om utdanningen har vært relevant for arbeidslivet.

Mastergradskandidater ved Norges Fiskerihøgskole 2018.
Mastergradskandidater ved Norges Fiskerihøgskole 2018. Foto: David Jensen

Kandidatundersøkelsen 2019 ved UiT Norges arktiske universitet er den femte i rekka, og som den forrige kandidatundersøkelsen i 2017 omfatter den kandidater fra alle dagens studiesteder. Kandidatundersøkelsen 2019 UiT er gjennomført av Ideas2evidence, og blir lagt fram i forkant av Arbeidslivsdagen 12. september 2019.

Undersøkelsen viser at et stort flertall går ut i jobb etter studiene, og at de aller fleste av disse har fått en jobb der utdanningen er relevant. Undersøkelsen viser videre at to tredjedeler av kandidatene tar arbeid i Nord-Norge, og at en høyere andel enn tidligere går ut i næringslivet.

Utdanningssamarbeid øker relevansen

Kandidatundersøkelsen 2019 viser at 81 % av kandidatene er i arbeid (eller permisjon fra arbeid), mens 13 % er studenter på heltid, og det er primært bachelorkandidater som studerer videre. Dette er omtrent uendrede tall fra den forrige kandidatundersøkelsen i 2017. Flertallet får også jobb raskt: 76 % hadde jobb innen tre måneder etter at de fullførte utdannelsen.

Av de som er i arbeid oppgir hele 86 % at utdanningen fra UiT er relevant for jobben. Flertallet (60 %) av kandidatene har i løpet av studietiden deltatt i utdanningssamarbeid i form av praksis, oppgavesamarbeid, hospitering o.l. Det er blant disse kandidatene en enda høyere andel som mener utdanningen er relevant for jobben, og et klart flertall (63 %) av de som har deltatt i slikt utdanningssamarbeid mener det er nyttig for dem i arbeidshverdagen.

Flertallet av kandidatene blir i landsdelen

Flertallet av UiT-kandidatene (64 %) er opprinnelig fra Nord-Norge. Totalt har 68 % av kandidatene tatt arbeid i landsdelen, så UiT bidrar til nettoflytting til Nord-Norge. Det er mange som begynner sin arbeidskarriere nær studiestedene, og klart flest arbeider i Tromsøområdet (33 %).

En endring fra forrige undersøkelse er at andelen som har tatt arbeid i næringslivet har økt, og er nå på 35 % – fordelt på mange næringer. I det offentlige er det flest som arbeider i helse- og sosialtjenester (34 %), mens de øvrige fordeler seg på utdanning/oppvekst, høyere utdanning/forskning og offentlig forvaltning.

Fornøyde med utdannelsen ved UiT

Når kandidatene blir bedt om å vurdere utdannelsen fra UiT svarer 84 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen, noe som også er stabilt høyt og på nivå med forrige kandidatundersøkelse i 2017. På spørsmål om de planlegger videre studier de neste årene, svarer 38 % at dette er aktuelt, enten i form av enkeltemner/årsstudium/videreutdanning eller et nytt gradsstudium.

Se også disse sakene

Flere fornøyde med utdanningen (12.09.19)

UiT-kandidater får jobb rett etter studiene (05.04.19)

Studenter i nord blir i nord (17.09.19) 

Åtte av ti UiT-studenter får seg jobb etter studiene (15.09.19, påloggingssak fra Nordlys)

Kandidatundersøkelser ved UiT

Kandidatundersøkelsen 2019 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2017 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2015 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2012 (PDF)

Kandidatundersøkelsen 2010 (PDF)

 

Kontaktperson: Ivar LieAnsvarlig for siden: Ivar Lie
opprettet: 29.02.2020 21:23

FAKTA KANDIDATUNDERSØKELSEN 2019

Utført av Ideas2evidence i samarbeid med UiT, survey i perioden 23.01.–04.03.2019.

Alle kandidater som avsluttet en gradgivende utdanning på bachelor-, master eller PhD-nivå, eller fullførte et profesjonsstudium fra UiT årene 2016 og 2017, ble inkludert i undersøkelsen.

3259 respondenter, noe som gir en svarprosent på 59.

81 % i arbeid (eller permisjon fra arbeid), 13 % studenter, 3 % jobbsøker, 3 % annet.

11 % arbeider i Finnmark, 44 % i Troms, 13 % i Nordland, 26 % i Sør-Norge og 6 % i utlandet.

35 % arbeider i næringslivet, 63 % i offentlig sektor, 2 % ideell sektor.

86 % har relevant utdanning for nåværende jobb, herav 57 % svært relevant utdanning.

84 % er fornøyd med utdanningen ved UiT, herav 30 % svært fornøyd med utdanningen.