Arctic blue polygon pattern

Lærling ved UiT?

UiT er en av de sentrale utdannings- og forskningsinstitusjonene i Norge. UiT omsetter pr 31.12.17 for 3 772 684, har 3 487 årsverk og 16 476 studenter. UiT kan som arbeidsgiver tilby spennende jobber og mulighet for utvikling.

Opplæringskontoret UiT

UiT er opptatt av å tilby viktige offentlige læreplasser, og tilbyr 30 læreplasser pr 2020. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen. 

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

  • IKT-servicefaget
  • Dataelektronikerfaget
  • Mediegrafikerfaget
  • Innholdsproduksjonsfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

UiT samarbeider i tillegg med Havbruksstasjonen om å tilby læreplasser i: 

  •  Akvakulturfaget
  • Automasjonsfaget
  • Industrimekanikerfaget

UiT ser stadig på muligheten til å ta imot nye lærlinger i nye lærefag. 

Krav til søker

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk. Vi ser etter kandidater som er faglig engasjert og motivert og som møter på jobb. Kanskje det er nettopp deg vi ser etter? Ikke nøl med å ta kontakt!

 Bli lærling ved UiT

 Se brosjyre her 

 Ansvarlig for siden: Jan Ove Mortensen
Sist oppdatert: 14.06.2024 13:48

Kontaktinformasjon

Dersom du har lyst å være lærling innen IT-Driftsfag (tidligere IKT-servicefag) ta kontakt med:

Anders Larsen: