Arctic blue polygon pattern

Strategisk formidlingsutvalg (FU)

Strategisk formidlingsutvalg (FU) er et rådgivende organ for univeristetsledelsen i saker som angår formidling.

Mandat

Forskningsstrategisk utvalg har samme sammensetning som Utvidet ledermøte (ULM), og ledes av rektor. 

  1. Gi råd og føle opp saker som er deligert fra universitetsledelsen innenfor området formidling.
  2. Bidra til å koordinere aktiviteter innenfor området på tvers av organisasjonen.


Myndighet 

Gi råd og følge opp saker innenfor området for Utvidet ledermøte/universitetsledelsen 

Referat fra møte 2. februar 2016

Lenke til nedlasting herAnsvarlig for siden: Hanne Karde
Sist oppdatert: 08.04.2022 12:31

Sammensetning

Strategisk formidlingsutvalg (FU)  har samme sammensetning som Utvida ledermøte (ULM).

Utvalget møtes minimum to ganger i semesteret, enten i separate møter eller i fellesmøter.

Rektor leder Strategisk formidlingsutvalgg. 

Sekretariatet er et nettverk av medlemmer fra Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF), Avdeling for organisasjon og økonomi (Orgøk), Avdeling for IT (ITA) og Stab hos rektor og direktør. 

Arkivreferanse 2020/2193