Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon er et rådgivende organ for univeristetsledelsen i saker som angår forskningskommunikasjon.

Mandat

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon skal legge til rette for omforente prinsipp og prioriteringer i forskningskommunikasjonen ved UiT, herunder særlig

  • Resultatoppnåelse og realisering av mål i «Drivkraft i nord» (formidling som et mål i seg selv)
  • Bidrag til realisering av øvrige strategiske mål (formidling som strategisk verktøy)

Utvalget skal bidra til å koordinere og øke effekten av forskningskommunikasjonstiltak i hele organisasjonen

Forkningskommunikasjon forstås i denne sammenheng som den lovpålagte oppgaven med å legge til rette for at UIT «formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.».

Referat fra møte 2. februar 2016

Lenke til nedlasting herAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 12.01.2017 13:11

Sammensetning

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjo har samme sammensetning som Utvida ledermøte.

Enhetene har anledning til å supplere med inntil en person dersom denne har et faglig ansvar for formidlingsaktiviteten ved enheten.

Utvida ledermøte møtes som strategisk formidlingsutvalg en gang per semester.

Rektor leder strategisk formidlingsutvalg.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt er sekretær for utvalget.