Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Foreninger og organisasjoner

Her følger en opplisting av organisasjoner, foreninger og lag som kan være av interesse for ansatte og studenter ved UiT.

Listen er fordelt over følgende kategorier:

  1. Fagforeninger og hovedorganisasjoner
  2. Interesseforeninger og lag

Se også Studentforeninger eller Studentersamfunnet Driv i tilfelle du ikke finner det du leter etter på denne siden.

Send beskjed til webmaster hvis du oppdager feil, mener at noe mangler eller ønsker endringer.


Fagforeninger og hovedorganisasjoner

Akademikerforbundet - Akademikerforbundet ved UiT
Akademikerne - Akademikerne UiT
Bibliotekarforbundet - Troms avdeling
Den norske jordmorforening - Dnj
Den norske legeforening - Troms avdeling - Akademikerne UiT
Den norske tannlegeforening - Troms avdeling - Akademikerne UiT
◊ Den norske veterinærforening - DNV ved UiT
Forskerforbundet - Forskerforbundet ved UiT
Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede - UNIO
Landsorganisasjonen - LO - Troms avdeling
Lærernes Yrkesforbund - LY
Musikernes fellesorganisasjon - mfo
Naturviterne - Akademikerne UiT
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO - Bedriftsgruppe ved UiT -Akademikerne UiT
Juristforbundet - Akademikerne UiT
Norsk ergoterapeutforbund - NETF
Norsk fysioterapiforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk radiografforbund - NRF
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening - NTpF
Norsk tjenestemannslag - NTL - NTL UiT
Parat - Bedriftsgruppe ved UiT
Samfunnsviterne - Bedriftsgruppe ved UiT - Akademikerne UiT
Samfunnsøkonomene - Akademikerne UiT
Tekna - Bedriftsgruppe ved UiT - Akademikerne UiT
Utdanningsforbundet - UDF
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund - YS


Interesseforeninger og lag

◊ Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min!
Bedriftsidrettslaget
◊ Historisk forening Tromsø (HIFO)
IAESTE - The International Association for the Exchange  of Students for Technical Experience
Internasjonalt seminar
◊ Jusshjelpa
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)
◊ Studentparlamentet ved UiT
◊ Samisk Studentforening
Studentsamfunnet Driv
SAF - Synshemmede Akademikeres Forening
Tromsø Astronomiforening
◊ Tromsø Byorkester
TSI - Tromsøstudentenes idrettslag
Midnattsolposten - studentavis
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 16.08.2021 09:12