Arctic blue polygon pattern

Velkommen som søker til stillinger ved UiT Norges arktiske universitet!

Her finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

See English version here

UiT har pr 1.1.2018 ca. 4200 ansatte (3486,5 årsverk) fordelt på stillingsgruppene undervisnings,-forsker og formidlingsstillinger, støttestillinger for forskning, administrative stillinger, driftsstillinger og andre stillinger.

UiT har ansatte ved 10 studiesteder i 10 kommuner, alle i Nord-Norge og Svalbard.

  • Tilsettingsprosessen i staten er todelt, en forberedende og innstillende fase, og en tilsettende avslutnings- og vedtaksfase.
  • Tilsetting av administrative og tekniske stillinger foretas av oppnevnte tilsettingsråd. Vitenskapelige stillinger tilsettes av tilsettingsutvalg fra fakultetsstyrene.
  • Personalpolitikken ved UiT tar utgangspunkt i regelverk som gjelder ved statlige virksomheter, og i de lover og spesielle avtaler som gjelder for universiteter og høgskoler.
  • Ved tilsetting i offentlig sektor er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet, jf Statsansatteloven § 3.
  • Om du har spørsmål knyttet til stillingen du søker på, ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner i kunngjøringen.

  • Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA avtalen) er en intensjonsavtale for et mer inkluderende  arbeidsliv. Den lokale avtalen ved UiT Norges arktiske universitet er en avtale mellom partene lokalt og virksomheten. Avtalen bygger på den sentrale IA avtalen som ble underskrevet av regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet den 4.mars 2014.
  • Mer om IA avtalen, krever innlogging

Retningslinjer norsk

 

Pedagogisk kompetanse

Guidelines in EnglishAnsvarlig for siden: Elisabeth Westad
Sist oppdatert: 14.03.2024 10:00