Arctic blue polygon pattern

Mandat for Forskningsstrategisk utvalg

Forskningsstrategisk utvalg består av følgende medlemmer:

A. Prorektor for forskning

B. Prodekaner forskning/forskerutdanning ved UiTs seks fakulteter, samt TMU og UB

C. Én representant fra TODOS og én representant fra studentparlamentet

 

Funksjonstiden for medlemsgruppe C er 1 år. Prorektor for forskning er leder for utvalget. Seksjonsleder SEFU er sekretær for utvalget.

 

Forskningsstrategisk utvalg har følgende oppgaver:

1. Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen forskning og forskerutdanning.

2. Bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

 

Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Det føres referat fra forskningsstrategisk utvalg sine møter.Ansvarlig for siden: Pål Vegar Storeheier
Sist oppdatert: 21.11.2023 10:42