Illustrasjonsbilde

Digitalt læringsmiljø

For å hjelpe dere med å tilrettelegge for digital undervisning, har vi samlet en del ressurser til hvordan dere kan dra nytte av de verktøyene som er tilgjengelige via UiT.

Digitale verktøy til bruk i undervisningen

Ulike verktøy til bruk for datainnsamling i undervisning, oppgaveskriving og forskning


Canvas

Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Tilgjengeliggjør læringsressurser for studentene. Produksjon og administrasjon av undervisning. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas


Forms

Med Microsoft Forms kan du opprette et skjema, for eksempel en undersøkelse eller spørrekonkurranse, invitere andre til å svare på det ved hjelp av nesten alle nettlesere eller mobile enheter, se resultater i sanntid når de sendes inn, bruke innebygde analyser til å evaluere svar og eksportere resultater til Excel for ytterligere analyse eller karakterer.


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Ulike verktøy du kan benytte for å produsere innhold til din undervisning


Camtasia Studio

Camtasia er en programvaresuite, opprettet og publisert av TechSmith, for å lage videoopplæringsprogrammer og presentasjoner direkte via screencast, eller via en direkteopptaksprogramtillegg til Microsoft PowerPoint.


DLR - Digitale læringsressurser

Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjone


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


My Mediasite

My Mediasite er en helhetlig løsning for å produsere, redigere og publisere skjermopptak og andre typer video.


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform

Panopto er integrert med Canvas


Universitetsbibliotek

Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, pensumlitteratur, kildehenvisning, med mye mer.


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.

Brukerstøtte

En digital læringsplattform eller et LMS er et system for å tilgjengeliggjøre ulike læringselementer som settes sammen til kurs og treningsprogrammer distribuert som nettbaserte kurs eller e-læring. Det gjør det mulig å organisere og tilrettelegge læringsinnholdet og administrere brukere i et nettbasert system

Her ser du også hvilke verktøy/apper som er intgrert med Canvas

Kontakt oss gjerne om Canvas - krever pålogging

Oraklet sine sider om Canvas


Canvas

Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Tilgjengeliggjør læringsressurser for studentene. Produksjon og administrasjon av undervisning. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


My Mediasite

My Mediasite er en helhetlig løsning for å produsere, redigere og publisere skjermopptak og andre typer video.

Gjennom digitale verktøy kan ansatte og studenter samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


Teams

Microsoft Teams er et samlingspunkt for teamarbeid. Teams er et av de viktigste verktøyene til samarbeid både internt ved UiT og med eksterne brukere. Du kan samtale, sende epost, dele filer, opprette lyd- eller videomøte med mer på en og samme plass. Fordi det er i skyen, kan medlemmene arbeide sammen uansett hvor de befinner seg.


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

Hva har du som student tilgang til som kan hjelpe deg med studiehverdagen?


Canvas

Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Tilgjengeliggjør læringsressurser for studentene. Produksjon og administrasjon av undervisning. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Eduroam - wifi på campus og studentboligene

Alle med en UiT konto eller gjester med en Eduroam konto fra sin egen institusjon kan koble til gratis, sikker wifi når de er på campus eller hvis de bor i studentboligene.


EndNote

EndNote er en referansehåndteringsprogram. Det gjør det mye lettere å skrive kildehenvisninger i oppgavene dine.


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.


Maler til studentoppgaver

Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. 


MazeMap

Innendørskart over UiT sine campus og bygg. Finn frem til et undervisningsrom, kontor, møterom, med mer.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.


Teams

Microsoft Teams er et samlingspunkt for teamarbeid. Teams er et av de viktigste verktøyene til samarbeid både internt ved UiT og med eksterne brukere. Du kan samtale, sende epost, dele filer, opprette lyd- eller videomøte med mer på en og samme plass. Fordi det er i skyen, kan medlemmene arbeide sammen uansett hvor de befinner seg.


Universitetsbibliotek

Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, pensumlitteratur, kildehenvisning, med mye mer.


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

Ulike verktøy er til vurdering hos ITA


Portefolium

Under vurdering


Slido


Automatisert foreleseningsopptak

UiT tilbyr en tjeneste for automatisert opptak av forelesning på auditorium/undervisningsrom. Det er også mulig å ha en "live sending", det vil si at man kan følge med forelesningen fra andre plasser i (nesten) sanntid. Tjenesten er rettet mot undervisning, men vil kunne benyttes i andre sammenhenger også.


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform

Panopto er integrert med Canvas

Tenk gjennom følgende i forkant av undervisningen for å komme frem til hvilket verktøy som vil passe best: 

 • Formålet med undervisningsøkten (forelesning, seminar, gruppeundervisning, osv.) 
 • Hvor mange studenter du har 
 • Hva du og studentene har tilgjengelig av verktøy 

 Vi anbefaler at du vurderer å anvende omvendt undervisning (flipped classroom) der det er mulig. Lær mer om hva omvendt undervisning er, og hvordan den kan gjennomføres. 

 Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT

Kontakt oss via TopDesk (krever pålogging)


Studentsamarbeid


Hvordan gjennomfører studentene dine gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan ivaretar de den sosiale kontakten med de andre i klassen sin? Både det faglige og det sosiale er viktige!

Vi anbefaler følgende: 

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter. 

I tillegg til undervisning, sett opp ukentlige spørretimer for å diskutere fagstoff. Teams- eller Zoom-møter kan fint brukes til dette. 

 Innkall emnet eller årskullet til et sosial treff i Teams eller Zoom. Du kan gjøre det en gang for å sette dem i gang, eller sette opp en møteserie for morgenkaffe en eller flere ganger i uka fremover. Bruk av Canvas


Canvas er læringsplattformen ved UIT. Bruk den som primærkilde for å kommunisere med dine studenter, samle opp og strukturere alle ressursene de trenger for å holde seg oppdatert på undervisning. 

Bruk kunngjøringer for korte tidsbegrensede beskjeder 

Du har sannsynligvis mye ferdig materiale allerede. Ved å bruke moduler kan du strukturere og sette dette i en kontekst, og spare mye tid. 

Her vil du finne flere ressurser og oppskrifter om bruk av Canvas i undervisning

Vi kjører regelmessig kurs i bruk av Canvas. Her er opptak fra tidligere kurs

Kontakt oss om Canvas via TopDesk (krever pålogging)Pedagogiske tilleggsressurser


 

Læringsdesign

Vår ressurs om læringsdesign tar utgangspunkt i en modell kalt ASSURE.  Modellen kan hjelpe deg med å planlegge både emner, kurs og enkeltforelesninger, og å velge undervisningsstrategier, -metoder og -verktøy. Ved å klikke på overskriften kan du få mer informasjon om hvordan du kan benytte design for læring inn i din undervisning.

Video i undervisning

Du hører kanskje ofte at video er et bra verktøy for å formidle undervisning, men vet du egentlig hvorfor? Ved å klikke på overskriften kan du lære mer om teknikker og teorien bak det å benytte deg av video som et verktøy i undervisning. 

Flipped Classroom

"Flipped classroom" eller "omvendt undervisning" er en av mange teorier man kan benytte seg av for å oppnå en mer studentaktiv læringsform. Klikk på overskriften for å se en video om hvordan du kan benytte deg av "omvendt undervisning". 

Læringsstrategier

Hva sier forskning om studentenes læringsstrategier? Her kan du få en innføring i hvordan du som foreleser kan hjelpe studentene dine med å utvikle sine læringsstrategier. Videoopptak


For å formidle din undervisning har du flere nyttige verktøy du kan benytte. Vi anbefaler spesielt verktøy for skjermopptak da dette gir deg en tidseffektiv og enkel måte å formidle din undervisning på.


Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

Lagrer du videoen i Stream, kan du bruke Forms til å lage interaktive videoer. Hvis du ikke har behov for interkative videoer, anbefaler vi å lagre videoer i My Mediasite

Har du absolutt ingen muligheter for skjermopptak hjemme, kan du gjøre opptak på campus med et av følgende alternativer:

Denne videoen oppsummerer kort alle 5 tips under:

 1. Komprimer innhold
  • Ikke gi altfor mye informasjon i PowerPoint
  • Skriv nøkkelord
  • Snakk heller rundt nøkkelordene
  • Kvalitet fremfor kvantitet!
 2. Del opp innholdet - heller flere små videoer (maks 5 min)
 3. Aktiviser studenten:
  • Gi studenten noen refleksjonsspørsmål
  • Gi studenten en oppgave å løse
  • Ha dette mellom hver video
 4. Verktøy:
  • Gi studenten tilleggsverktøy for å jobbe videre
  • Bøker? Video? Artikkel på nett?
  • Gi studenten kunnskap om hvor det finnes
 5. By på deg selv:
  • Er du engasjert vil mest sannsynlig studenten også bli det!

UiT støtter enda flere måter å lage skjermopptak og video på, enn som ble presentert på punktene ovenfor. Liker du en av følgende må du gjerne bruke den:

 • Videoverktøyet i Canvas egner seg til korte beskjed, å svare på aktuelle spørsmål eller gi tilbakemelding på en oppgave.
 • Zoom kan brukes til opptak. Det er den som kalte inn til møtet som kan lage opptaket. Last opp videoen etterpå til My Mediasite.
 • Microsoft Teams kan også brukes til opptak. Opptaket blir lastet opp til Stream i Office 365.

Gjennomføring av undervisning


Interaktiv undervisning, diskusjon, veiledning, seminar og gruppeundervisning gjennomføres i et av følgende verktøy. Alle verktøyene støtter lyd (mikrofon), bilde (webkamera) og skjermdeling (eks. PowerPoint). 

 • Zoom egner seg best til interaktiv undervisning da den har "breakout rooms" for gruppearbeid, undersøkelser, med mer. 
 • Microsoft Teams er en del av Office 365. Møtedelen kommer til sin rette i kombinasjon med de andre samskrivings- og samhandlingsverktøy i Teams. 

Er det flere enn 10 studenter som kommer til å delta, anbefaler vi at de hovedsaklig bruker chat for å stille spørsmål eller si ifra at de vil ta ordet. 

En detaljert oversikt over verktøy som kan brukes til sanntidsundervisning og hva de egner seg til finnes her. 

Skal du gjennomføre en forelesning (eks. 2 x 45 min) anbefaler vi at du heller gjør skjermopptak av din presentasjon og gjør opptaket tilgjengelig for dine studenter i Canvas5 tips til videoformidling


Denne videoen oppsummerer kort alle 5 tips under:

 1. Komprimer innhold
  • Ikke gi altfor mye informasjon i PowerPoint
  • Skriv nøkkelord
  • Snakk heller rundt nøkkelordene
  • Kvalitet fremfor kvantitet!
 2. Del opp innholdet - heller flere små videoer (maks 5 min)
 3. Aktiviser studenten:
  • Gi studenten noen refleksjonsspørsmål
  • Gi studenten en oppgave å løse
  • Ha dette mellom hver video
 4. Verktøy:
  • Gi studenten tilleggsverktøy for å jobbe videre
  • Bøker? Video? Artikkel på nett?
  • Gi studenten kunnskap om hvor det finnes
 5. By på deg selv:
  • Er du engasjert vil mest sannsynlig studenten også bli det!Skjermopptak


Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

Lagrer du videoen i Stream, kan du bruke Forms til å lage interaktive videoer. Hvis du ikke har behov for interkative videoer, anbefaler vi å lagre videoer i My MediasiteDigitial håndskrift


Er du en som liker å skrive på tavle mens du underviser? Hva gjør du da når undervisningen blir digital?

I stedet for å skrive på en whiteboard eller krittavle, kan du skrive på en interaktiv skjerm eller nettbrett. Sånn digital håndskrift kan anvendes når du lager videoopptak, live strømmer undervisning fra et auditorium, eller underviser på et nettmøte i Zoom, Teams. Når det gjelder digital håndskrift, finnes det mange veier til Roma. Hvilken prosess du velger vil være avhengig av utstyret du har tilgjengelig og hvilken programvare du foretrekker å bruke.

Først, programvare. Det finnes mange programvare som kan brukes for å tegne digitalt. 

 • Den mest tilgjengelige for UiT-ansatte og studenter er PowerPoint. Fordelen med å bruke PowerPoint er at du kjenner programmet fra før, kan tegne opp på eksisterende PowerPoint-presentasjoner og trenger ikke å lage alt fra bunnen. Underviser du i Zoom eller Teams, kan du dele skjermen med PowerPoint-presentasjonen og tegne på den mens du underviser. (Se eksempelvideo under.)
 • Zoom og Teams har begge innebygde funksjoner for en digital whiteboard. Fordelen med disse er at du og studentene kan tegne i lag på samme whiteboard.

Og så et par ord om den fysiske dingsen du skriver på.

 • UiT har interaktive skjermer på flere undervisningsrom. Noen er store og er montert på veggen, mens andre er vanlig skjermstørrelse og står på podiet. Hvis rommet er "klarfjort for videokonferanse" betyr det at du kan koble opp til et nettmøte og bruke den interkative skjermen i rommet som digital whiteboard i nettmøtet. Ta kontakt med Orakelet hvis du lurer på hvor du kan finne undervisningsrom med interkative skjermer i nærheten av deg.
 • Alternativt kan du bruke et nettbrett eller tegnebrett som digital whiteboard. Dette egner seg hvis du underviser hjemmefra. Et tegnebrett kobles til datamaskinen din, og da styrer du hele møtet derifra. Et nettbrett kan brukes til å drive hele møtet. Alternativt kan du bruke koble opp til nettmøtet fra både datamaskinen din og nettbrettet samtidig. Dette gjør at du kan bruke nettbrettet som digital whiteboard og datamaskin til mikrofon, webkamera, se studentene, chat, osv. (For eksempel på det sistnevnte, se videoen under.)

Ta kontakt med Orakelet for individuell veiledning om utstyret du har tilgjengelig og programvare som egner seg til ditt bruk.

Eksempelvideoer:Result


Result er en avdeling under Universitetsbiblioteket som har særlig ansvar for å bistå UiT sine mange fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet

 • Pedagogisk basiskompetanse (kurs)
 • Forskningsveiledningskurs
 • Vurdering av Utdanningsfaglig kompetanse
 • Stipendiatkurset
 • Filming, Studio

https://result.uit.no/

Alle henvendelser til Result vedrørende Universitetspedagogiske kurs, worskhops, digitalisering av undervisning, filming, studiobooking og andre generelle henvendelser.


Streaming og opptak av undervisning, disputaser og arrangementer. Opptak på kontor. 


AV-hjelp for auditorier, møterom og undervisningsrom


Under arbeid: Lenkes til Hjelpesidene på Topdesk AV-løsninger (digitale læringsrom)


 • Utlån av utstyr   
 • Prosjektering av nye og eksisterende rom med av-løsninger   
 • Digitale tavler og presentasjonsutstyr  
 • Rombookingstavler 
 • Teknisk undervisningsromsvakt (AV-vakt) 


Opptak i auditorium/studio


Har du absolutt ingen muligheter for skjermopptak hjemme, kan du gjøre opptak på campus med et av følgende alternativer: 

Auditorium kan brukes til automatisert forelesningsopptak.  

NB! Rommet må bestilles senest en time før opptak. 

Det finnes også en mulighet for å bestille studioopptak med ResultVerktøy for skjerm opptak


Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

Lagrer du videoen i Stream, kan du bruke Forms til å lage interaktive videoer. Hvis du ikke har behov for interkative videoer, anbefaler vi å lagre videoer i My MediasiteAlternative opptaksverktøy


UiT støtter enda flere måter å lage skjermopptak og video på, enn som ble presentert på punktene ovenfor. Liker du en av følgende må du gjerne bruke den:

 • Videoverktøyet i Canvas egner seg til korte beskjed, å svare på aktuelle spørsmål eller gi tilbakemelding på en oppgave.
 • Zoom kan brukes til opptak. Det er den som kalte inn til møtet som kan lage opptaket. Last opp videoen etterpå til My Mediasite.
 • Microsoft Teams kan også brukes til opptak. Opptaket blir lastet opp til Stream i Office 365.

Digitale skoleeksamener ved UiT gjennomføres på studentenes egne datamaskiner. For at datamaskinen skal kunne brukes til eksamen må den oppfylle visse krav. På disse sidene kan du lese om hvilke krav som gjelder og hvordan du oppfyller disse. Du finner også praktisk informasjon om eksamensavvikling og gjennomføring, samt innlevering av hjemmeeksamener

 

UiT Norges arktiske universitet behandler store mengder informasjon innenfor forskning, utdanning, formidling og administrasjon. Det er avgjørende at vi klarer å ivareta informasjonssikkerheten på en god måte, ikke minst for å ivareta den tilliten UiT er avhengig av som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Dette skal skje uavhengig av om informasjonen behandles fysisk eller digitalt. 

Hvilke digitale hjelpemidler finnes og hvordan ta disse i bruk på en hensiktsmessig måte. 

 • Kursing i eksisterende portefølje 
 • Pilotering i samarbeid med fagmiljø 
 • Hjelp og støtte i bruk

Workshop eller kurs for ditt fagmiljø

Ta kontakt med Result for å bestille et skreddersydd workshop om et tema som er relevant for dere. Avdeling for IT kan sette opp kurs i utdanningstjenestene som UiT tilbyr; ta kontakt via selvbetjeningsportalen.

De digitale hjelpemidlene du som møte- og konferansearrangør og deltaker trenger for å gjennomføre møter og konferanser (heldigital og hybrid).  

Støtte til digitale arrangementer (streaming, bruk av samhandlingsverktøy og -utstyr)  

Forelesninger, disputaser, eksamener, styremøter, konferanser, møter, etc.  

 • Videotjenester (streaming, opptak og lagring)  
 • Opplæring  
 • Brukerstøtte  
 • Møtevertskap  
 • Rombookingstavler  
 • Infoskjermløsning  
 • Møteromsløsninger  
 • Digitale tavler og presentasjonsutstyr  
 • Videotjenester 

Konferanser, disputas og arrangementer skiller seg ut fra forelesningsopptak (se ovenfor) på grunn av en av følgende 1) man ønsker profesjonellt opptak (f.eks. flere kameravinkler) eller 2) arrangementet foregår på et lokale der UiT ikke har opptaksutstyr. Opptaket settes opp manuelt, i motsetning til forelesningsopptak som ordnes via timeplanleggingssystemet.

Ønsker du å bestille opptak til konferanse, disputas eller annet arrangement?

 1. Fyll ut dette skjemaet for å bestille manuelt opptak.
 2. Les deg opp om retningslinjene for manuelt opptak.

Infoskjermene benyttes til informasjon om og markedsføring av arrangementer og andre relevante saker hvor UiT er eier - eller hvor arrangementet finner sted på campus. 
Målgruppen er studenter, ansatte og besøkende. 

 For bestilling av oppslag til infoskjermer, fyll ut DETTE SKJEMA på TopDesk portalen. 

Kontaktinformasjon

Ring  send epost .....


Kontaktinformasjon og rutiner


Kontaktinfo

RutinerKonferanser, disputas, arrangement


Konferanser, disputas og arrangementer skiller seg ut fra forelesningsopptak (se ovenfor) på grunn av en av følgende 1) man ønsker profesjonellt opptak (f.eks. flere kameravinkler) eller 2) arrangementet foregår på et lokale der UiT ikke har opptaksutstyr. Opptaket settes opp manuelt, i motsetning til forelesningsopptak som ordnes via timeplanleggingssystemet.

Ønsker du å bestille opptak til konferanse, disputas eller annet arrangement?

 1. Fyll ut dette skjemaet for å bestille manuelt opptak.
 2. Les deg opp om retningslinjene for manuelt opptak.


Infoskjermer


Infoskjermene benyttes til informasjon om og markedsføring av arrangementer og andre relevante saker hvor UiT er eier - eller hvor arrangementet finner sted på campus. 
Målgruppen er studenter, ansatte og besøkende. 

 For bestilling av oppslag til infoskjermer, fyll ut DETTE SKJEMA på TopDesk portalen.