Illustrasjonsbilde

Faggruppen for digitalt læringsmiljø

 • Forvalter de digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk, samt alt du som student trenger for å gjennomføre studiene.
 • Tilbyr det du som underviser trenger av digitale hjelpemidler for å gi undervisning på et flercampusuniversitet. 
 • Gir tilbud om kurs og opplæring for best mulig å ta i bruk og formidle undervisning gjennom digitale hjelpemidler

Hva kan vi hjelpe til med slik at du kan planlegge og gjennomføre din undervisning?

Godkjente digitale verktøy til bruk i undervisningen

Brukerstøtte

Verktøy som er listet opp er tilgjengelig via Canvas


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas. Ta kontakt med Anders Aarbø ved Faggruppe for utdanningskvalitet for å høre mer om tjenesten


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivtLeganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas


VAR Healthcare

Med VAR får helsepersonell enkelt tilgang til kontinuerlig oppdatert og forskningsbasert kunnskap og kan dermed dokumentere og utøve kunnskapsbasert praksis. VAR Healthcare - Nordens største prosedyrebibliotek - VAR Healthcare

VAR er tilgjengelig i Canvas for studenter på IHO og IVP

Ulike verktøy til bruk for datainnsamling i undervisning, oppgaveskriving og forskning


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas. Ta kontakt med Anders Aarbø ved Faggruppe for utdanningskvalitet for å høre mer om tjenesten


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Ulike verktøy du kan benytte for å produsere innhold til din undervisning


Camtasia Studio

Camtasia er en programvaresuite, opprettet og publisert av TechSmith, for å lage videoopplæringsprogrammer og presentasjoner direkte via screencast, eller via en direkteopptaksprogramtillegg til Microsoft PowerPoint.


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


ChatUiT
Webtjenesten ChatUiT

Tjenesten ChatUIT (innlogging) er basert på språkmodellen ChatGPT 3.5Turbo.

ChatUiT er en KI (Kunstig Intelligens)-drevet chatbot hvor du har du kontroll over dine egne data. Det du skriver inn vil ikke bli delt med andre eller bli brukt til å trene modellen. Data du skriver inn blir lagret på din maskin. Utfordringene ved direkte bruk av OpenAI ChatGPT er at du som bruker utleverer persondata gjennom innlogging og bruk av tjenesten til OpenAI. Både det du skriver inn og svarene du får lagres i OpenAI, for å trene opp og forbedre modellene. Du kan også risikere at innhold lekkes og sendes til andre via tjenesten.

I denne ChatUiT webtjenesten kan du benytte ChatGPT med OpenAI-algoritmen på en GDPR-lovlig måte (for mer om GDPR, se datatilsynet.no). Webtjenesten er foreløpig kun godkjent for bruk av åpne (grønne) data. Se guide for klassifisering av data


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.

Gjennom digitale verktøy kan ansatte og studenter samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Mentimeter

Du kan lage spørsmål, motta stemmer, spørsmål og andre svar fra studenter, og deretter se resultatene på undervisers skjerm. Du kan også tilpasse visualiseringen av resultatene dine, for eksempel ved å vise inndata fra studentene som informative edderkoppdiagrammer eller stilige smultring- og kakediagrammer. Mentimeter lar deg også gjenbruke en presentasjon ved å opprette en ny historisk økt, noe som kan være nyttig når du vil presentere igjen, samle tidsspesifikke resultater for det samme publikummet, eller presentere for et nytt publikum.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Miro

Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliotek

MIRO er egnet både for administrasjon og faglig ansatte

En oversikt over Miro hentet fra leverandørens nettside

Slido

Slido er en Q&A og avstemningsplattform som forbedrer kommunikasjonen og øker samspillet i undervisning. Lærer kan samle spørsmål, kjøre live meningsmålinger og spørreundersøkelser for å få innsikt fra studenter.

Slido er en brukervennlig spørsmål og svar og avstemningsplattform for live, eksterne eller hybride møter, arrangementer, klasser og webinar


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.


atCampus

atCampus er en ren Q&A-plattform myntet på nettstudier. Studieplattformen gjør det enkelt for studenter å hjelpe hverandre. Akkurat nå er det et sted hvor du enkelt kan stille spørsmål anonymt, innenfor dine relevante emner. Du kan også se og følge spørsmål som andre i klassen din stiller. Flinke medstudenter vil svare raskt på spørsmålene dine.

atcampus er administrert og forvaltet av Handelshøgskolen i Alta

Brukerstøtte

SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. Det er mange ulike leverandører 


Mentimeter

Du kan lage spørsmål, motta stemmer, spørsmål og andre svar fra studenter, og deretter se resultatene på undervisers skjerm. Du kan også tilpasse visualiseringen av resultatene dine, for eksempel ved å vise inndata fra studentene som informative edderkoppdiagrammer eller stilige smultring- og kakediagrammer. Mentimeter lar deg også gjenbruke en presentasjon ved å opprette en ny historisk økt, noe som kan være nyttig når du vil presentere igjen, samle tidsspesifikke resultater for det samme publikummet, eller presentere for et nytt publikum.


Miro

Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliotek

MIRO er egnet både for administrasjon og faglig ansatte

En oversikt over Miro hentet fra leverandørens nettside

Slido

Slido er en Q&A og avstemningsplattform som forbedrer kommunikasjonen og øker samspillet i undervisning. Lærer kan samle spørsmål, kjøre live meningsmålinger og spørreundersøkelser for å få innsikt fra studenter.

Slido er en brukervennlig spørsmål og svar og avstemningsplattform for live, eksterne eller hybride møter, arrangementer, klasser og webinar

Hva har du som student tilgang til som kan hjelpe deg med studiehverdagen?


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Eduroam - wifi på campus og studentboligene

Alle med en UiT konto eller gjester med en Eduroam konto fra sin egen institusjon kan koble til gratis, sikker wifi når de er på campus eller hvis de bor i studentboligene


EndNote

Universitetsbibliotekets informasjon om Endnote

Brukerveiledninger for Endnote: 
Universitetsbibliotekets EndNote-side,
Universitetsbibliotekets EndNote-support.Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Maler til studentoppgaver

Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned.

For type oppgave velger du mellom "Start på en ny oppgave" og "Forside". Førstnevnte er tilrettelagt med sidetall, overskrifter, innholdsfortegnelse og veiledning om hvordan å bruke malen. Du slipper å tenke på formatering og kan fokusere på innhold. "Forside" er en fil som kan legges til en eksisterende Word dokument

Oppgaveskriving | UiT


MazeMap

Innendørskart over UiT sine campus og bygg. Finn frem til et undervisningsrom, kontor, møterom, med mer.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas


VAR Healthcare

Med VAR får helsepersonell enkelt tilgang til kontinuerlig oppdatert og forskningsbasert kunnskap og kan dermed dokumentere og utøve kunnskapsbasert praksis. VAR Healthcare - Nordens største prosedyrebibliotek - VAR Healthcare

VAR er tilgjengelig i Canvas for studenter på IHO og IVP


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.


Automatisert forelesningsopptak

UiT tilbyr en tjeneste for automatisert opptak av forelesning på auditorium/undervisningsrom. Det er også mulig å ha en "live sending", det vil si at man kan følge med forelesningen fra andre plasser i (nesten) sanntid.

Automatiserte opptak finner du i dedikert emne i Canvas


Camtasia Studio

Camtasia er en programvaresuite, opprettet og publisert av TechSmith, for å lage videoopplæringsprogrammer og presentasjoner direkte via screencast, eller via en direkteopptaksprogramtillegg til Microsoft PowerPoint.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas


Snagit

Verktøy for skrivebordsopptak, kan både ta bilder og video. Snagit 2020 kan innstalleres fra Firmaportalen i Windows eller Self-Service på Mac.

En nyere lisens kan kjøpes via Bestillingsskjema for programvare

Tjenestelinjen digital undervisning og studiestøtte forvalter de digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk, samt digitale verktøy du som student trenger for å gjennomføre studiene​

Hvem er vi som jobber i tjenestelinja og hvilken rolle har vi?

Digital undervisning og studiestøtte i Serviceportalen


Canvas - UiTs læringsplattform


Canvas er læringsplattformen ved UiT. Bruk den som primærkilde for å kommunisere med dine studenter, samle opp og strukturere alle ressursene de trenger for å holde seg oppdaterte på undervisning

For å få tilgang til Canvas må du ha en aktiv IT-brukerkonto

 • Fagansatte må være registrert i FS som en aktiv fagperson. 
 • Eksterne brukere (gjesteforelesere) må ha en aktiv IT-konto på UiT, samt være en aktiv fagperson registrert i FS 
 • Tilgang til emner krever at du har en personrolle innenfor riktig datointervall på emnet i FS. Ta kontakt med studieadministrasjonen hvis du mangler tilgang

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved din utdanning hvis du mangler tilgang

Logg på Canvas: uit.no/canvas

Læringsdesign og pedagogisk bruk av CanvasProduksjon av undervisningmateriell (Innholdsproduksjon)


Faggruppen forvalter systemer og program som brukes til undervisning. Når du benytter UiTs godkjente verktøy sikrer du at du ivaretar personvern, sikkerhet og universell utforming for dine studenter. Her er en oversikt over hvilke systemer og program som er godkjent og trygt å benytte i din undervisning.

Eksempelvis:

 • M365
 • ChatUiT
 • Canvas
 • H5P
 • Panopto
 • Camtasia Studio
 • SnagIT
 • DLR - Digitale læringsressurser
 • WordPress
 • Nettskjema
 • Miro, Slido og Mentimeter

UiTs ansatte har lang erfaring med å utarbeide digitalt undervisningsmateriale og bruke det i undervisning. På bakgrunn av at mye av det digitale undervisningsmaterialet, herunder forelesningsvideoer, har klart personlig preg, anses dette ikke å være arbeidsresultater som UiT har rett til å overta eller få bruksrett til etter 

Savner du et verktøy? Denne siden gir informasjon om hvordan du kan søke om å få tatt i bruk et nytt verktøy/system

Test på funksjonalitet
M365
ChatUiT
ChatUiT
Canvas
H5P
Panotpo
Camtasia Studio


IT-tjenester og systemer - hva har du lov til å bruke? Og når?


Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. 

UiT benytter en rekke tjenester, og det er viktig at de brukes til det formålet de er tiltenkt. Ikke bare for å sikre at data holdes tilstrekkelig "hemmelig", men også vi må ivareta tilgjengeligheten (hva skjer hvis dine data blir borte, og de var lagret i en tjeneste uten tilstrekkelig backup? Eller eksamen avholdes digitalt og tjenesten "går ned" midtveis?) og integriteten (hva hvis noen kan endre på dine forskningsdata uten at du vet det? Eller eksamenskarakteren sin?) på en god nok måte.

Videre er vi underlagt en rekke lover som stiller krav til kvaliteten og vilkårene til de tjenestene vi tar ibruk, ikke minst GDPR. Her vil vi legge ut informasjon om hva sentrale tjenester er godkjent for (i første omgang knyttet til konfidensialitetskrav) samt info om i hvilken grad du kan bruke andre tjenester enn de UiT sentralt har anskaffet.Gjennomføring av undervisning


Planlegging og gjennomføring av undervisning, bruk av ulike verktøy

Tenk gjennom følgende i forkant av undervisningen for å komme frem til hvilket verktøy som vil passe best:

 • Formålet med undervisningsøkten (forelesning, seminar, gruppeundervisning, osv.)
 • Hvor mange studenter du har
 • Hva du og studentene har tilgjengelig av verktøy

Vi anbefaler at du vurderer å anvende omvendt undervisning (flipped classroom) der det er mulig. Lær mer om hva omvendt undervisning er, og hvordan den kan gjennomføres.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. Her finner du også informasjon om hvilke tjenester kan du bruke til hvilket innhold,

Interaktiv undervisning, diskusjon, veiledning, seminar og gruppeundervisning gjennomføres i et av følgende verktøy. Alle verktøyene støtter lyd (mikrofon), bilde (webkamera) og skjermdeling (eks. PowerPoint).

Skal du gjennomføre en forelesning (eks. 2 x 45 min) anbefaler vi at du heller gjør skjermopptak av din presentasjon og gjør opptaket tilgjengelig for dine studenter i Canvas

 Vi anbefaler at du vurderer å anvende omvendt undervisning (flipped classroom) der det er mulig. Lær mer om hva omvendt undervisning er, og hvordan den kan gjennomføres. Samhandling, samarbeid og kommunikasjon


Bruk av digitale verktøy for samhandling og samarbeid kan hjelpe lærere og studenter til å samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.  Dette kan være gjennom samskriving, deling, og bruk av interaktive elementer som quizer og spill

Når bør en bruke Canvas og når egner det seg å brukeTeams?

Vi anbefaler å formidle faglig innhold gjennom Canvas, mens interaksjon mellom studenter og faglige sosiale aktiviteter kan organiseres i Teams

Teams og Canvas tilbyr lignende funksjoner, som fildeling, diskusjonsfora og samarbeidsdokumenter. Likevel vil brukeropplevelsen variere mellom de to, ettersom de har sine egne fordeler og ulemper. Det er også mulig å benytte både Teams og Canvas for det samme studentkullet. Det er imidlertid viktig å kommunisere klart fra begynnelsen hvilke aktiviteter som skal finne sted på hvilken plattform. Andre verktøy er Panopto, H5P og Podcast

Canvas  for samhandling, kommunikasjon og samarbeid Teams  for samhandling, kommunikasjon og samarbeid
Godkjent for gule og grønne data Godkjent for gule, grønne data. Røde data med betingelser
Kunngjøringer Innlegg i kanaler
Internt meldingssystem (Innboks) Chat til en eller flere
Chat Chat - du kan legge til deltagere selv
Diskusjonforum, åpent eller anonymt

Chat - gruppechat eller innlegg. Du kan ikke være anonym

Oppgaver/innleveringer  (herunder hverandrevurdering)  
Gruppeoppgaver  
Samarbeid  tilgang til samskriving ved bruk av Word, Powerpoint og Excel M365 (samskriving og fildeling)
Quiz Polls
SIder Sites
Grupper (grupperom) opprettet av studenter for samhandling Gruppekanaler i et team
Grupper (grupperom) opprettet av undervisere for samhandling Gruppekanaler i et team
  OneNote
  Whiteboard
   


Studentresponssystem


SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. Et studentresponssystem baserer seg på å stille studentene spørsmål som de kan svare på (anonymt) ved å bruke mobilen eller PC-en sin. Systemer som egner seg til digital undervisning og auditoriumsundervisning, der det ellers kan være vanskelig å aktivisere og involvere studentene

UiT har databehandleravtale med SlidoMiro og Mentimeter

Les mer og bestill deg en lisens via vår Serviceportal

101 måter å bruke studentresponssystem på
en artikkel skrevet av Nora MacLaren som et innlegg på Læringsfestivalen. Bruk av video i undervisning


For å formidle din undervisning har du flere nyttige videoverktøy du kan benytte. Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

Ønsker du å vite mer om bruk av AV og video i din undervisning finner du mer informasjon ved å velge flisen  Fysisk areal for undervisningBruk av interaktive tavler


Er du en som liker å skrive på tavle mens du underviser? Hva gjør du da når undervisningen blir digital?

I stedet for å skrive på en whiteboard eller krittavle, kan du skrive på en interaktiv skjerm eller nettbrett. Digital håndskrift kan anvendes når du lager videoopptak, live undervisning fra et auditorium, eller underviser på et nettmøte i Zoom eller Teams.

Hvilken prosess du velger vil være avhengig av utstyret du har tilgjengelig og hvilken programvare du foretrekker å bruke.

Det finnes mange programvare som kan brukes for å tegne digitalt. 

 • Den mest tilgjengelige for UiT-ansatte og studenter er PowerPoint. Fordelen med å bruke PowerPoint er at du kjenner programmet fra før, kan tegne opp på eksisterende PowerPoint-presentasjoner og trenger ikke å lage alt fra bunnen. Underviser du i Zoom eller Teams, kan du dele skjermen med PowerPoint-presentasjonen og tegne på den mens du underviser. (Se eksempelvideo under.)
 • Teams har begge innebygde funksjoner for en digital whiteboard. Fordelen med disse er at du og studentene kan tegne i lag på samme whiteboard.
 • UiT har interaktive skjermer på flere undervisningsrom. Noen er store og er montert på veggen, mens andre er vanlig skjermstørrelse og står på podiet. Hvis rommet er "klargjort for videokonferanse" betyr det at du kan koble opp til et nettmøte og bruke den interkative skjermen i rommet som digital whiteboard i nettmøtet. Ta kontakt med IT-brukerstøtte hvis du lurer på hvor du kan finne undervisningsrom med interkative skjermer i nærheten av deg.
 • Alternativt kan du bruke et nettbrett eller tegnebrett som digital whiteboard. Dette egner seg hvis du underviser hjemmefra. Et tegnebrett kobles til datamaskinen din, og da styrer du hele møtet derifra. Et nettbrett kan brukes til å drive hele møtet. Alternativt kan du bruke koble opp til nettmøtet fra både datamaskinen din og nettbrettet samtidig. Dette gjør at du kan bruke nettbrettet som digital whiteboard og datamaskin til mikrofon, webkamera, se studentene, chat, osv. 

Ta kontakt med IT-brukerstøtte for individuell veiledning om utstyret du har tilgjengelig og programvare som egner seg til ditt bruk.

RESULT, uDIG: Modul 6: Interaktive tavler i undervisningenDigitale læringsressurser (DLR)


Digitale læringsressurser (DLR) er en nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKTDLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.

DLR har en egen ressursside på UiTDatainnsamling i undervisningen


Datainnsamling i undervisning er en prosess der informasjon samles inn for å forstå og forbedre læringsprosessen. Denne informasjonen kan komme fra ulike kilder som eksperimenter, observasjoner, tester, etc.

Eksempelvis Canvas, nettskjema, TDS nettskjema godkjent for røde data, Forms (M365)

Oversikt over alle godkjente verktøy med lenker til mer informasjon og tilgang

Informasjon om verktøy for datainnsamling og lagring i studentprosjekter finner du i ServiceportalenNanoLearning - Nano-kurs


Her vil vi dele korte små kurs til de ulike tjenestene våreHvordan ta i bruk/søke om en ny tjeneste i undervisningen


UiT har lisenser på mange verktøy som dekker store deler av behovet til både forskning og undervisning. Finner du ikke det du trenger er det bare å ta kontakt med oss.  (krever innlogging)

Hva må på plass før vi innfører et nytt verktøy eller program?

 1. Databehandleravtale
 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 3. Autentisering (pålogging)
 4. Finansiering
 5. Forvaltning (lisenser, kontaktpunkter, informasjon og brukerveiledninger)

Hva som må på plass vil nok variere, men vi er behjelpelig med dette i samarbeid med bestiller.  Noen ganger kan dette ta litt tid

Sikkerhet

 • Tenk personvern og informasjonssikkerhet
 • Husk at studentene ikke kan velge
 • Husk å klassifiser dataen verktøyet bruker

IT-tjenester og systemer - hva har du lov til å bruke når?

Ikke godkjente tjenester/verktøy
Det er flere verktøy som ikke er godkjent til bruk på UiT. Dette har gjerne sammenheng med at vi har tilsvarende verktøy eller at verktøyet ikke ble godkjent på grunn av GDPR. Alle verktøy må ha en grundig ROS-vurdering, da det er viktig å ivareta personvernet til ansatte og studenter.Læringsdesign


Læringsdesign er en planleggingsprosess som tar sikte på å skape en helhetlig og sammenhengende læringsopplevelse for studentene. Det handler om å strukturere læringen ved å benytte pedagogiske teorier og metoder sammen med teknologiske og digitale verktøy samt internett for å oppnå bedre læringseffekt hos deltakerne. Læringsdesign kan hjelpe undervisere med å få et perspektiv på tillagte vaner og støtte planleggingen av undervisning. Med andre ord fokuserer læringsdesign på planlegging, utforming og gjennomføring av læreprosesser som dessuten også kan involvere teknologi

Hem tilbyr hjelp og støtte til Læringsdesign ved UiT?

“Teaching Oracle er en samling av læringsressurser om undervisning og læring. Her vil du finne alt fra videoer, animasjoner, vitenskapelige artikler, og ikke minst erfaringer og tips andre undervisere vil dele med deg


Result er en avdeling under Universitetsbiblioteket som har særlig ansvar for å bistå UiT sine mange fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet

Læringsdesign Vår ressurs om læringsdesign tar utgangspunkt i en modell kalt ASSURE.  Modellen kan hjelpe deg med å planlegge både emner, kurs og enkeltforelesninger, og å velge undervisningsstrategier, -metoder og -verktøy. Ved å klikke på overskriften kan du få mer informasjon om hvordan du kan benytte design for læring inn i din undervisning.

Video i undervisning Du hører kanskje ofte at video er et bra verktøy for å formidle undervisning, men vet du egentlig hvorfor? Ved å klikke på overskriften kan du lære mer om teknikker og teorien bak det å benytte deg av video som et verktøy i undervisning. 

Flipped Classroom "Flipped classroom" eller "omvendt undervisning" er en av mange teorier man kan benytte seg av for å oppnå en mer studentaktiv læringsform. Klikk på overskriften for å se en video om hvordan du kan benytte deg av "omvendt undervisning". 

Læringsstrategier Hva sier forskning om studentenes læringsstrategier? Her kan du få en innføring i hvordan du som foreleser kan hjelpe studentene dine med å utvikle sine læringsstrategier

Canvas Community er et nettsted som gir brukere av Canvas, en online læringsplattform, muligheten til å dele sine erfaringer, stille spørsmål og få hjelp fra andre Canvas-brukere. På nettstedet kan du finne produktguider, svar, blogger, utgivelsesnotater og mer. Det er også mulig å delta i live arrangementer og stille spørsmål til andre brukere.

Canvas Community har over 2 millioner medlemmer og over en halv million innlegg

Digitale læringsressurser (DLR) er en nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKTDLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.

DLR har en egen ressursside på UiT

Vi ønsker å presentere gode og inspirerende caser fra våre undervisere, kanskje en blogg?


Vurderingsportalen - digital vurdering


Vurderingsportalen
På disse sidene kan du som emneansvarlig finne støtte når du skal planlegge vurderingsarbeidet ditt. Det kan være med tanke på praktisk gjennomføring, eller hvilke krav og anbefalte metoder som finnes.

Er du på jakt etter brukerstøtte i forbindelse med sensurering, så skal du til uit.no/sensor[Skriv tittel her]Areal for undervisning og digitale verktøy som støtter opp om bruk av teknologi i undervisningen og som tilrettelegger gode tjenester for et flercampus universitet

Kort introduksjonsvideo for et standard undervisningsrom: Hvordan bruke undervisningsrommet?


Brukerstøtte 


Det er viktig at man møter opp i god tid og er godt forberedt til bruk av utstyret. Vi håper at støtteportalen vil være til hjelp ved bruk av audio/video utstyret i rommene våre

Kort introduksjonsvideo for et standard undervisningsrom: Hvordan bruke undervisningsrommet?

IT-brukerstøtte sine sider: bruk søkefeltet for å finne brukerveiledninger om temaer som ikke dekkes i AVhjelpen.

Serviceportalen (krever innlogging)

Øyeblikkelig hjelp ute på undervisningsrom

Innmelding av feil på undervisningsrom

Hvis PC eller annet utstyr virker å være ødelagt, så kontakter du IT-brukerstøtte for videre assistanse:

Telefon: 776 44544Automatiserte opptak i undervisningsrom


På UiT er flere undervisningsrom utstyrt med opptaksutstyr for direktesending og opptak. Opptak settes opp i forkant etter bestilling fra arrangør og starter og stopper automatisk. Tilstedeværelse i rommet mens opptak pågår kan resultere i at du kommer med på video med lyd og/eller bilde. Hvis du mistenker at du ufrivillig er kommet med på opptak i rom eller av andre grunner ønsker å få sjekket eller slettet video fra undervisningsrom kontakt IT-brukerstøtte på +47 776 44544 eller send E-post til sikkerhet@uit.no. Du kan også se denne videoen for å se en kort demonstrasjon av bruk og opptak av undervisningsrom 

 Tiltak for å redusere risiko

 1. Plakat utenfor hvert rom med opptaksutstyr:

 1. Når opptak blir gjennomført i rommet lyser det rødt i Recording-skiltet. Disse er plassert ved alle innganger til rommet, samt synlig fremme med presentasjonssonen i rommet.
 2. På timeplan.uit.no markeres aktiviteter med dette symbolet, hvis det er bestilt automatiserte «Opptak» eller «Opptak+live»:

 

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvem har tilgang til å se video som er gjort med automatiske opptak?

Svar: Det avhenger av hvilken tilgangsstyring som er satt av arrangøren. Standardinnstillingen for vanlig undervisning er begrenset til alle som er oppmeldt den gitte emnekoden i Canvas. Snakk med foreleser/ arrangør for nærmere informasjon. Eventuelt henvend deg til IT-brukerstøtte.

Spørsmål: Hvor lagres videoene?

Svar: Automatiske opptak lagres i videoplattformen Panopto. Selve dataene ligger geografisk i Europa. Bruk av tjenesten er risikovurdert og godkjent av UiT. Du kan lese mer om Panopto hos UiT her: Tjenestebeskrivelse av Panopto.(krever innlogging)

Spørsmål: Hvor lenge lagres videoene?

Svar: For arrangementer settes det en egen slettedato. Spør arrangøren. For undervisning slettes videoen automatisk etter 2 år. Verktøy for skjermopptak i undervisningsrom


Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

 • Med Panopto (krever innlogging) kan du både lage skjermopptak og oppbevare alle slags video til gjenbruk. Panopto er en videotjeneste hvor du kan strømme og/eller ta opp dine forelesninger fra hjemmekontor eller fra undervisningsrom. Mer informasjon om tjenesten og mulighetene finner du i Serviceportalen. Du kan også laste opp gamle videoer i Panopto, og dele de derfra. Gå inn på nettsiden Panopto og velg innlogging med Azure AD.
 • PowerPoint med tale
 • Skjermdump i form av video eller bilde kan du gjøre både med Windows eget utklippsverktøy, eller med å laste ned Snagit fra Software Center eller UiT Self Service.
 • UiT støtter enda flere måter å lage skjermopptak og video på, enn som ble presentert på punktene ovenfor. Liker du en av følgende må du gjerne bruke den:

  • Videoverktøyet i Canvas egner seg til korte beskjed, å svare på aktuelle spørsmål eller gi tilbakemelding på en oppgave.
  • Zoom kan brukes til opptak. Det er den som kalte inn til møtet som kan lage opptaket. Last opp videoen etterpå til Panopto
  • Microsoft Teams kan også brukes til opptak. Opptaket blir lastet opp til Microsoft OneDrive

Mer informasjon om muligheter, hjelp og støtte i vår Serviceportal (krever innlogging)Hvilket campus tilhører du?
Arrangment og disputas


De digitale hjelpemidlene du som møte- og konferansearrangør og deltaker trenger for å gjennomføre disputaser og konferanser. Både heldigital og hybrid.  

Støtte til digitale arrangementer (streaming, bruk av samhandlingsverktøy og -utstyr)  

Konferanser, disputas og arrangementer skiller seg ut fra forelesningsopptak (se ovenfor) på grunn av en av følgende 1) man ønsker profesjonellt opptak (f.eks. flere kameravinkler) eller 2) arrangementet foregår på et lokale der UiT ikke har opptaksutstyr. Opptaket settes opp manuelt, i motsetning til forelesningsopptak som ordnes via timeplanleggingssystemet.

Ønsker du å bestille opptak til konferanse, disputas eller annet arrangement?

 1. Fyll ut dette skjemaet for å bestille manuelt opptak.
 2. Les deg opp om retningslinjene for manuelt opptak.

Ta kontakt med digitale utdanningstjenester på ITA via Serviceportalen (krever innlogging)


Infoskjermene benyttes til informasjon om og markedsføring av arrangementer og andre relevante saker hvor UiT er eier - eller hvor arrangementet finner sted på campus. 
Målgruppen er studenter, ansatte og besøkende. 

For bestilling av oppslag til infoskjermer, fyll ut skjema i Serviceportalen (krever pålogging)


Hvordan reservere riktig undevisningsrom?


UiT Norges arktiske universitet har flere typer rom som kan reserveres av ansatte og studenter. Hvordan reservere undervisningsrom, møterom eller kollokvierom? Du finner informasjon og veiledningerhvis du klikke deg inn på IT-brukerstøtte sine nettsiderHvordan går man fram for å oppgradert et undervisningsrom?Vi som jobber med digitalt læringsmiljø kan tilby deg personlig rådgivning i bruk av ulike verktøy og tjenester. Enten du er nybegynner eller erfaren bruker, kan vi i deg verdifull innsikt og veiledning. Vi gir tilbud om kurs og opplæring for best mulig å ta i bruk og formidle undervisning gjennom digitale hjelpemidler.

 • Lær å bruke de nyeste verktøyene og programmene effektivt
 • Få mest mulig ut av de digitale tjenestene du bruker hver dag
 • Få hjelp med tekniske problemer eller spørsmål du måtte ha

Vårt mål er å hjelpe deg med å utnytte teknologien til det fulle. Kontakt oss i dag for å lære mer om våre rådgivningstjenester og hvordan vi kan hjelpe deg.

Mer informasjon og kontaktskjema finnes i Serviceportalen: Rådgivning og veiledning 


Jeg ønsker tilbud om kurs og opplæring


Ta kontakt med digitale utdanningstjenester på ITA via Serviceportalen for å se, bestille, eller lære mer om kursing.Jeg ønsker et nytt verktøy, system eller program
Hvem er vi som jobber faggruppen Digitalt læringsmiljø?


Faggruppen for digitalt læringsmiljø (DIMI) forvalter de digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk, samt alt du som student trenger for å gjennomføre studiene.  AV-løsninger og –brukerstøtte, Kurs- og undervisningsstøtte og ikke minst bruk av godkjente digitale systemer og program. 

Kontaktinformasjon

DIMI (digitalt læringsmliljø) består av tre tjenestelinjer med totalt 22 ansatte


Tjenestelinjen forvalter de digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk for å lage og tilgjengeliggjøre undervisning og undervisningsmateriell, samt du som student trenger for å gjennomføre studiene.

Tjenestelinjen leverer følgende tjenester til undervisere og studenter​

Datainnsamling i undervisning

Innholdsdeling

Innholdsproduksjon

Læringsanalyse
(på vei inn)

Læringsobjekter 

Læringsplattform

Samhandling og samarbeid

Studentresponssystem

Wordpressplattform

 
Alle i tjenestelinja 

Denne tjenestelinjen leverer det en underviser trenger av digitale hjelpemidler/verktøy for å gi undervisning på et flercampusuniversitet, samt det en student trenger for å delta i undervisningen.

Tjenestelinjen er leverer følgende tjenester:

 • Digitale læringsrom/undervisningsrom
 • Det lange klasserommet
 • Video- og opptakstjenester
 • Øyeblikkelig teknisk hjelp i undervisning og møterom
 • Teknisk støtte til disputas og arrangementer
 • Teknisk støtte til visuelle antropologistudier
 • Prosjektering av nye rom med AV-løsninger

Denne tjenestelinjen leverer følgende tjenester:

 • Utvikling av digital kompetanse
 • Pilotering i samarbeid med fagmiljø
 • Kursing i portefølje

IT-brukerstøtte


Her får du hjelp til alt IT-relatert - brukerkonto, nettverk, programvare og gode veiledningerDigitale partnere


Hvem er digitale partnere ved UiT?

UiT har fem digitale partnere, hvorav tre av disse er tilknyttet og delfinansiert av hver sine fakulteter.

En digital partner jobber som rådgiver for fakultene på UiT innenfor IT-avdelingens ulike tjenester. Hensikten med en digital partner er å være en kontaktperson for fakultetene og instituttene når det gjelder IT, og sikre god dialog mellom brukerne og IT-avdelingen om hva som trengs for å sikre god digital undervisning.

Noen eksempler på hva en digital partner kan gjøre:

 • Tilrettelegger for kurs og opplæring for ansatte om bruk av IT-avdelingens tjenester, både digitale undervisningstjenester og utstyr i rom
 • Rådgir om eventuelle innkjøp av nye tjenester og anskaffelsesprosessen av disse, blant annet innkjøp av lisenser, ROS-analyse og personvern
 • Deltar i prosjekter innenfor digital undervisning som bindeledd mellom IT-avdelingen og fakultetet.
 • Deltar i møter på fakultet- og instituttnivå for å få tilbakemelding fra brukerne om hva fungerer/ikke fungerer når det gjelder digitale tjenester og utstyr i undervisnings- og møterom.
Digital partner ved Helsefakultetet, Christina Westad
C digital partner ved
Helsefakultetet 
Digital partner Geir Jarle Voldmo
Geir Jarle Voldmo, digital partner ved
Jur.fak.
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved ITA
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved
ITA. Foto: privat
Digital partner Mona Pettersen
Mona Pettersen, digital partner ved
HSL-fakultetet. Foto: Svein-Harald Utgård
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for organisasjonsutvikling
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for
organisasjonsutvikling. Foto: David Jensen
 
Marko Lukic, digital partner ved Helsefak (vikar 2023-2024)
Marko Lukic, digital partner ved
Helsefak (vikar 2023-2024


RESULT - Ressurssenter for læring og teknologi - Læringsdesign


Ta kontakt med Result for å bestille et skreddersydd workshop om dere ønsker å bli bedre på den pedagogiske tilretteleggingen av de digitale verktøyene


En digital partner jobber som rådgiver for fakultene på UiT innenfor IT-avdelingens ulike tjenester. Hensikten med en digital partner er å være en kontaktperson for fakultetene og instituttene når det gjelder bruk av teknologi. En del av arbeidet er å sikre god dialog mellom brukerne og IT-avdelingen om hva som trengs for å gjennomføre god digital undervisning.

Noen eksempler på hva en digital partner kan gjøre:

 • Tilrettelegger for kurs og opplæring for ansatte om bruk av IT-avdelingens tjenester, både digitale undervisningstjenester og utstyr i rom
 • Gi råd om eventuelle innkjøp av nye tjenester og anskaffelsesprosessen av disse, blant annet innkjøp av lisenser, ROS-analyse og personvern
 • Deltar i prosjekter innenfor digital undervisning som bindeledd mellom IT-avdelingen og fakultetet.
 • Deltar i møter på fakultet- og instituttnivå for å få tilbakemelding fra brukerne om hva fungerer/ikke fungerer når det gjelder digitale tjenester og utstyr i undervisnings- og møterom.

Hvem er digitale partnere ved UiT?

UiT har fem digitale partnere, hvorav tre av disse er tilknyttet og delfinansiert av hver sine fakulteter.

Digital partner ved Helsefakultetet, Marko Lukic
Christina Westad, digital partner ved
Helsefakultetet (i permisjon).
Foto: Christian Halvorsen
Digital partner Geir Jarle Voldmo
Geir Jarle Voldmo, digital partner ved
Jur.fak.
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved ITA
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved
ITA. Foto: privat

Digital partner Mona Pettersen
Mona Pettersen, digital partner ved
HSL-fakultetet. Foto: Svein-Harald Utgård
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for organisasjonsutvikling
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for
organisasjonsutvikling. Foto: David Jensen
 
Marko Lukic, digital partner ved Helsefak (vikar 2023-2024)
Marko Lukic, digital partner ved
Helsefak (vikar 2023-2024).

UiT Norges arktiske universitet behandler store mengder informasjon innenfor forskning, utdanning, formidling og administrasjon. Det er avgjørende at vi klarer å ivareta informasjonssikkerheten på en god måte, ikke minst for å ivareta den tilliten UiT er avhengig av som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Dette skal skje uavhengig av om informasjonen behandles fysisk eller digitalt.