Illustrasjonsbilde

Digitalt læringsmiljø

Faggruppen for digitalt læringsmiljø forvalter de digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk, samt alt du som student trenger for å gjennomføre studiene. Eksempelvis digitale læringsrom med blant annet AV-løsninger og –brukerstøtte, samt utdanningsstøtte og bruk av godkjente digitale verktøy. 

Faggruppen er delt inn i tre tjenestelinjer: 

Vi oppfordrer alle til å bruke serviceportalen (Topdesk), hvor du finner oppdatert informasjon om UiTs tjenester og kurstilbud

Digitale verktøy til bruk i undervisningen

Oversikt over godkjente tjenester og verktøy til bruk i undervisningen. Du finner også en oversikt verktøy vi har under vurdering og verktøy som ikke er godkjent. Savner du et verktøy? Gi oss beskjed via Serviceportalen

Brukerstøtte

Canvas er UiTs læringsplattform eller LMS (Learning Management System). Flere verktøy er integrert med Canvas


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas. Ta kontakt med Anders Aarbø ved Faggruppe for utdanningskvalitet for å høre mer om tjenesten


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform

Panopto er integrert med Canvas

Ulike verktøy til bruk for datainnsamling i undervisning, oppgaveskriving og forskning


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas. Ta kontakt med Anders Aarbø ved Faggruppe for utdanningskvalitet for å høre mer om tjenesten


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Ulike verktøy du kan benytte for å produsere innhold til din undervisning


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform

Panopto er integrert med Canvas


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.

Gjennom digitale verktøy kan ansatte og studenter samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. Det er mange ulike leverandører

En arbeidsgruppe ser på 5-6 studentresponssystemer som kunne anbefales for å dekke de forskjellige behovene på UiT. Det florerer med forskjellige studentresponssystemer som brukes på campus, og det foregår mye skygge-IT hva gjelder bruk av gratis-versjoner som i verste fall kan medføre en sikkerhetsrisiko. Det er derfor hensiktsmessig å ha et knippe systemer som vi har kjennskap til og kan anbefale til forskjellige bruksområder. 


Slido

Slido er en Q&A og avstemningsplattform som forbedrer kommunikasjonen og øker samspillet i undervisning. Lærer kan samle spørsmål, kjøre live meningsmålinger og spørreundersøkelser for å få innsikt fra studenter.

Slido er en brukervennlig spørsmål og svar og avstemningsplattform for live, eksterne eller hybride møter, arrangementer, klasser og webinarer.

En lisens kan kjøpes via Bestillingsskjema for programvare

English


Veiledninger

KI 0529 Statistikk i Slido
KI 0344 Infographics i Slido
KI 1150 Administrering av Slido med flere brukere på en lisens
KI 2415 Ved bruk av Slido i Powerpoint


Trenger du hjelp eller veiledning? 

Ta kontakt med IT-brukerstøtte.

Hva har du som student tilgang til som kan hjelpe deg med studiehverdagen?


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Eduroam - wifi på campus og studentboligene

Veiledninger til oppsett av Eduroam, andre trådløsnett og tilkobling.

English

---
NB: NYE ansatte og studenter får brukernavn på formen aabbb1234@uit.no (f.eks. Kari Nordmann: kanor1234@uit.no). Eksisterende studenter/ansatte beholder brukernavnet på formen abc123@uit.no.
---


Innhold

1 Generelt
2 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med datamaskin driftet av UiT
3 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med privateid PC
4 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med mobile enheter 
5 Koble til wifi på gjestenett
6 Studentby-nett
7 Eksamensnett - DigitalEksamen
8 Tips og triks


1 Generelt

Du har tilgang til flere trådløsnett fra alle våre campus. Eduroam er det nettverket som skal benyttes av ansatte og studenter, men i tillegg har vi gjestenett for besøkende og spesialnett som benyttes i forbindelse med konferanser og digitale skoleeksamener.


2 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med datamaskin driftet av UiT

Se brukerveiledninger 
KI 2427 Eduroam: Wifi tilkobling med datamaskin eid av UiT og Samskipnaden


3 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med privat eid PC

Se brukerveiledninger 
KI 2428 Eduroam: Wifi tilkobling privateid datamaskin

4 Hvordan koble seg til trådløsnettet Eduroam med mobile enheter

Følg instruksjonene i
KI 2040 - Eduroam: Koble til trådløsnettet med mobiltelefon


5 Koble til wifi på gjestenett

Følg brukerveiledningene 
KI 2429 uit-guest: Wifi tilkobling gjestenett


6 Studentby-nett

Tilkoblingen til nett på studentbyene har følgende alternativer:

 • Eduroam: Primærnett for tilkobling
 • UiT-byod: Benyttes for å koble til "dingser" som ikke støtter Eduroam
 • Kablet nett: Tilgjengelig på enkelte boenheter
Bring Your Own Device-nett - uit-byod

Nettverk for utstyr som TV, chromecast o.l i studentbyene:
KI 0303 Uit-byod: tilkobling for tv'er, spillkonsoller ol.


Pilotprosjekt ved Forhåpningen studentbolig

Forhåpningen studentbolig har gjennom et pilotprosjekt nå fått en ny nettverksløsning! Trådløsnettene eduroam, uit-guest og uit-byod som tidligere er blitt benyttet i boenhet er borte, så her er det er kun det nye trådløsnettet Samskipnaden som er tilgjengelig.

For mer informasjon:  
KI 2406 Studentbynett - Forhåpningen pilotprosjekt brukerveiledning


7 Eksamensnett - DigitalEksamen

KI 0305 - DigitalEksamen: trådløsnett


8 Tips og triks

Se brukerveiledningen KI 2451 Wifi: Tips og triks


Trenger du hjelp eller veiledning? 

Ta kontakt med IT-brukerstøtte


EndNote

Hvordan kan jeg installere EndNote på min private datamaskin?

English


Universitetsbibliotekets informasjon om Endnote

Brukerveiledninger for Endnote: 
Universitetsbibliotekets EndNote-side,
Universitetsbibliotekets EndNote-support.

Endnote21 for Windows og Mac

UiT-pålogging er på formen abc123@uit.no; for nye studenter og ansatte aabbb1234@uit.no.

Endnote21 Windows:
Last ned
Product key (krever UiT-pålogging).

EndNote21 Mac:
Last ned
Product key (krever UiT-pålogging).

Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Maler til studentoppgaver

Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned.

For type oppgave velger du mellom "Start på en ny oppgave" og "Forside". Førstnevnte er tilrettelagt med sidetall, overskrifter, innholdsfortegnelse og veiledning om hvordan å bruke malen. Du slipper å tenke på formatering og kan fokusere på innhold. "Forside" er en fil som kan legges til en eksisterende Word dokument

Oppgaveskriving | UiT


MazeMap

Innendørskart over UiT sine campus og bygg. Finn frem til et undervisningsrom, kontor, møterom, med mer.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

Verktøy som ikke er godkjent til bruk på UiT. Dette har gjerne sammenheng med at vi har tilsvarende verktøy eller at verktøyet ikke ble godkjent på grunn av GDPR. Alle verktøy må ha en grundig ROS-vurdering, da det er viktig å ivareta personvernet til ansatte og studenter

Ulike verktøy som er til vurdering hos ITA eller på tur inn som en tjeneste


Miro

Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliote


Automatisert forelesningsopptak

UiT tilbyr en tjeneste for automatisert opptak av forelesning på auditorium/undervisningsrom. Det er også mulig å ha en "live sending", det vil si at man kan følge med forelesningen fra andre plasser i (nesten) sanntid.

Automatiserte opptak finner du i dedikert emne i Canvas

Tjenesten er rettet mot undervisning, men vil kunne benyttes i andre sammenhenger også.

Ta kontakt med en timeplanlegger for bestilling av automatisert opptak 


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en integrert avspillingsplattform

Panopto er integrert med Canvas


Snagit

Verktøy for skrivebordsopptak, kan både ta bilder og video.

Snagit 2020 kan nstalleres fra Firmaportalen i Windows eller Self-Service på Mac.

En nyere lisens kan kjøpes via Bestillingsskjema for programvare

De digitale verktøyene du som underviser trenger eller ønsker å ta i bruk, samt alt du som student trenger for å gjennomføre studiene

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT

Her finner du også informasjon om hvilke tjenester kan du bruke til hvilket innhold,


Studentsamarbeid


Hvordan gjennomfører studentene dine gruppearbeid? Hvordan ivaretar de den sosiale kontakten med de andre i klassen sin? Både det faglige og det sosiale er viktige!

Vi anbefaler følgende: 

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter. 

I tillegg til undervisning, sett opp ukentlige spørretimer for å diskutere fagstoff. Teams- eller Zoom-møter kan fint brukes til dette. Bruk av video i undervisningen


For å formidle din undervisning har du flere nyttige videoverktøy du kan benytte. Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

Ønsker du å vite mer om bruk av AV og video i din undervisning finner du mer informasjon her: Digitale læringsrom - AV- og videotjenesterStudentresponssystem SRS


SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. UiT kan i dag tilby SLIDO som studentresponssystem, Ta kontakt via Serviceportalen (TopDesk) for mer informasjon

Det er mange ulike leverandører og UiT har satt ned en ressursgruppe som skal vurdere ulike systemer for studentrespons. Arbeidet er forventet ferdig våren 2023

Mentimeter og Padlet er ikke godkjent på grunn av personvern (GDPR)Bruk av interaktive skriveflater


Er du en som liker å skrive på tavle mens du underviser? Hva gjør du da når undervisningen blir digital?

I stedet for å skrive på en whiteboard eller krittavle, kan du skrive på en interaktiv skjerm eller nettbrett. Sånn digital håndskrift kan anvendes når du lager videoopptak, live strømmer undervisning fra et auditorium, eller underviser på et nettmøte i Zoom, Teams. Når det gjelder digital håndskrift, finnes det mange veier til Roma. Hvilken prosess du velger vil være avhengig av utstyret du har tilgjengelig og hvilken programvare du foretrekker å bruke.

Først, programvare. Det finnes mange programvare som kan brukes for å tegne digitalt. 

 • Den mest tilgjengelige for UiT-ansatte og studenter er PowerPoint. Fordelen med å bruke PowerPoint er at du kjenner programmet fra før, kan tegne opp på eksisterende PowerPoint-presentasjoner og trenger ikke å lage alt fra bunnen. Underviser du i Zoom eller Teams, kan du dele skjermen med PowerPoint-presentasjonen og tegne på den mens du underviser. (Se eksempelvideo under.)
 • Zoom og Teams har begge innebygde funksjoner for en digital whiteboard. Fordelen med disse er at du og studentene kan tegne i lag på samme whiteboard.

Og så et par ord om den fysiske dingsen du skriver på.

 • UiT har interaktive skjermer på flere undervisningsrom. Noen er store og er montert på veggen, mens andre er vanlig skjermstørrelse og står på podiet. Hvis rommet er "klarfjort for videokonferanse" betyr det at du kan koble opp til et nettmøte og bruke den interkative skjermen i rommet som digital whiteboard i nettmøtet. Ta kontakt med IT-brukerstøtte hvis du lurer på hvor du kan finne undervisningsrom med interkative skjermer i nærheten av deg.
 • Alternativt kan du bruke et nettbrett eller tegnebrett som digital whiteboard. Dette egner seg hvis du underviser hjemmefra. Et tegnebrett kobles til datamaskinen din, og da styrer du hele møtet derifra. Et nettbrett kan brukes til å drive hele møtet. Alternativt kan du bruke koble opp til nettmøtet fra både datamaskinen din og nettbrettet samtidig. Dette gjør at du kan bruke nettbrettet som digital whiteboard og datamaskin til mikrofon, webkamera, se studentene, chat, osv. (For eksempel på det sistnevnte, se videoen under.)

Ta kontakt med IT-brukerstøtte for individuell veiledning om utstyret du har tilgjengelig og programvare som egner seg til ditt bruk.Gjennomføring av undervisning


Tenk gjennom følgende i forkant av undervisningen for å komme frem til hvilket verktøy som vil passe best:

 • Formålet med undervisningsøkten (forelesning, seminar, gruppeundervisning, osv.)
 • Hvor mange studenter du har
 • Hva du og studentene har tilgjengelig av verktøy

Vi anbefaler at du vurderer å anvende omvendt undervisning (flipped classroom) der det er mulig. Lær mer om hva omvendt undervisning er, og hvordan den kan gjennomføres.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. Her finner du også informasjon om hvilke tjenester kan du bruke til hvilket innhold,

Interaktiv undervisning, diskusjon, veiledning, seminar og gruppeundervisning gjennomføres i et av følgende verktøy. Alle verktøyene støtter lyd (mikrofon), bilde (webkamera) og skjermdeling (eks. PowerPoint).

Skal du gjennomføre en forelesning (eks. 2 x 45 min) anbefaler vi at du heller gjør skjermopptak av din presentasjon og gjør opptaket tilgjengelig for dine studenter i Canvas

 Vi anbefaler at du vurderer å anvende omvendt undervisning (flipped classroom) der det er mulig. Lær mer om hva omvendt undervisning er, og hvordan den kan gjennomføres. Canvas


Canvas er læringsplattformen ved UiT. Bruk den som primærkilde for å kommunisere med dine studenter, samle opp og strukturere alle ressursene de trenger for å holde seg oppdaterte på undervisning

For å få tilgang til Canvas må du ha en aktiv IT-brukerkonto

Logg på Canvas: Dashboard (instructure.com) 

Brukerveiledninger/KI - Kunnskapsartikler

Serviceportalen om Canvas (krever pålogging)

FS bestemmer hvilke emner, undervisingsenheter, undervisningsaktiviteter, studieprogram, kull, klasser osv som skal opprettes i Canvas. Det gjelder også hvilke personer som skal ha tilgang til disse – og hvilken rolle (rettighet) disse personene skal ha i Canvasemnene. Studiekonsulenter må være registrert i FS som en aktiv fagperson for å bli overført til Canvas


Canvas i Seviceportalen Foto: Rikke

 Bruk vår selvbetjeningsportal i Topdesk, vi anbefaler å søke etter nøkkelord. Noen av kunnskapsartiklene er også tilgjengelig utenfor Topdesk, på IT-brukerstøtte sine sider


Hvordan ta i bruk/søke om en ny tjeneste i undervisningen


UiT har lisenser på mange verktøy som dekker store deler av behovet til både forskning og undervisning,. Finner du ikke det du trenger er det bare å ta kontakt med oss. 
Bruk følgende søknadsskjema for å søke om en ny tjeneste eller program (krever innlogging)

Hva må på plass før vi innfører et nytt verktøy eller program?

 1. Databehandleravtale
 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 3. Autentisering (pålogging)
 4. Finansiering
 5. Forvaltning (lisenser, kontaktpunkter, informasjon og brukerveiledninger)

Hva som må på plass vil nok variere, men vi er behjelpelig med dette i samarbeid med bestiller.  Noen ganger kan dette ta litt tid

Sikkerhet

 • Tenk personvern og informasjonssikkerhet
 • Husk at studentene ikke kan velge
 • Husk å klassifiser dataen verktøyet bruker

IT-tjenester og systemer - hva har du lov til å bruke når?

Ikke godkjente tjenester/verktøy
Det er flere verktøy som ikke er godkjent til bruk på UiT. Dette har gjerne sammenheng med at vi har tilsvarende verktøy eller at verktøyet ikke ble godkjent på grunn av GDPR. Alle verktøy må ha en grundig ROS-vurdering, da det er viktig å ivareta personvernet til ansatte og studenter.

Eksempel på ikke godkjent verktøy som sender persondata til USA er Mentimeter og Padlet (studentresponssystem).

Oversikt over ikke godkjente verktøy finner du på våre nettsiderDigitale læringsressurser (DLR)


Digitale læringsressurser (DLR) er en nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKTDLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.

DLR har en egen ressursside på UiTPedagogiske tilleggsressurser - RESULT


Result er en avdeling under Universitetsbiblioteket som har særlig ansvar for å bistå UiT sine mange fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet

Eksempelvis:

 • Pedagogisk basiskompetanse (kurs)
 • Forskningsveiledningskurs
 • Vurdering av Utdanningsfaglig kompetanse
 • Stipendiatkurset
 • Filming, Studio

Læringsdesign

Vår ressurs om læringsdesign tar utgangspunkt i en modell kalt ASSURE.  Modellen kan hjelpe deg med å planlegge både emner, kurs og enkeltforelesninger, og å velge undervisningsstrategier, -metoder og -verktøy. Ved å klikke på overskriften kan du få mer informasjon om hvordan du kan benytte design for læring inn i din undervisning.

Video i undervisning

Du hører kanskje ofte at video er et bra verktøy for å formidle undervisning, men vet du egentlig hvorfor? Ved å klikke på overskriften kan du lære mer om teknikker og teorien bak det å benytte deg av video som et verktøy i undervisning. 

Flipped Classroom

"Flipped classroom" eller "omvendt undervisning" er en av mange teorier man kan benytte seg av for å oppnå en mer studentaktiv læringsform. Klikk på overskriften for å se en video om hvordan du kan benytte deg av "omvendt undervisning". 

Læringsstrategier

Hva sier forskning om studentenes læringsstrategier? Her kan du få en innføring i hvordan du som foreleser kan hjelpe studentene dine med å utvikle sine læringsstrategier. Produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale


UiTs ansatte har lang erfaring med å utarbeide digitalt undervisningsmateriale og bruke det i undervisning. På bakgrunn av at mye av det digitale undervisningsmaterialet, herunder forelesningsvideoer, har klart personlig preg, anses dette ikke å være arbeidsresultater som UiT har rett til å overta eller få bruksrett til etter Reglement for sikring og forvaltning av arbeidsresultater.

Det er utarbeidet et sentralt regelverk som du kan lese mer om på disse nettsidene


Disse sidene er under arbeid - ferdigstilles innen høsten 2023


AV-hjelp for auditorier, møterom og undervisningsrom


Det er viktig at man møter opp i god tid og er godt forberedt til bruk av utstyret. 

Øyeblikkelig AV-hjelp

Serviceportalen (krever innlogging)

Kort introduksjonsvideo for et standard undervisningsrom: Hvordan bruke undervisningsrommet?

Hvis PC eller annet utstyr virker å være ødelagt, så kontakter du Orakelet for videre assistanse:

Telefon: 776 44544

IT-brukerstøtte sine siderbruk søkefeltet for å finne brukerveiledninger om temaer som ikke dekkes i AVhjelpen.AV-løsninger (digitale læringsrom)


Denne siden er under arbeid

Eksempelvis: 

 • Prosjektering av nye og eksisterende rom med av-løsninger   
 • Digitale tavler og presentasjonsutstyr  
 • Rombookingstavler 
 • Teknisk undervisningsromsvakt (AV-vakt) 


Opptak i undervisningsrom


På UiT er flere undervisningsrom utstyrt med opptaksutstyr for direktesending og opptak. Opptak settes opp i forkant etter bestilling fra arrangør og starter og stopper automatisk. Tilstedeværelse i rommet mens opptak pågår kan resultere i at du kommer med på video med lyd og/eller bilde. Hvis du mistenker at du ufrivillig er kommet med på opptak i rom eller av andre grunner ønsker å få sjekket eller slettet video fra undervisningsrom kontakt IT-brukerstøtte på +47 776 44544 eller send E-post til sikkerhet@uit.no

 Tiltak for å redusere risiko

 1. Plakat utenfor hvert rom med opptaksutstyr:

 1. Når opptak blir gjennomført i rommet lyser det rødt i Recording-skiltet. Disse er plassert ved alle innganger til rommet, samt synlig fremme med presentasjonssonen i rommet.
 2. På timeplan.uit.no markeres aktiviteter med dette symbolet, hvis det er bestilt automatiserte «Opptak» eller «Opptak+live»:

 

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvem har tilgang til å se video som er gjort med automatiske opptak?

Svar: Det avhenger av hvilken tilgangsstyring som er satt av arrangøren. Standardinnstillingen for vanlig undervisning er begrenset til alle som er oppmeldt den gitte emnekoden i Canvas. Snakk med foreleser/ arrangør for nærmere informasjon. Eventuelt henvend deg til IT-brukerstøtte.

Spørsmål: Hvor lagres videoene?

Svar: Automatiske opptak lagres i videoplattformen Panopto. Selve dataene ligger geografisk i Europa. Bruk av tjenesten er risikovurdert og godkjent av UiT. Du kan lese mer om Panopto hos UiT her: Tjenestebeskrivelse av Panopto.(krever innlogging)

Spørsmål: Hvor lenge lagres videoene?

Svar: For arrangementer settes det en egen slettedato. Spør arrangøren. For undervisning slettes videoen automatisk etter 2 år. Verktøy for skjermopptak


Skjermopptak er et godt verktøy for å formidle din undervisning. Videopresentasjon av fagstoff egner seg veldig bra som forberedelse til å treffes senere for sanntidsundervisning. I praksis lager du en videopresentasjon som legges ut til studentene i Canvas.

 • Med Panopto (krever innlogging) kan du både lage skjermopptak og oppbevare alle slags video til gjenbruk. 
 • PowerPoint med tale
 • Skjermdump i form av video eller bilde kan du gjøre både med Windows eget utklippsverktøy, eller med å laste ned Snagit fra Software Center eller UiT Self Service.
 • UiT støtter enda flere måter å lage skjermopptak og video på, enn som ble presentert på punktene ovenfor. Liker du en av følgende må du gjerne bruke den:

  • Videoverktøyet i Canvas egner seg til korte beskjed, å svare på aktuelle spørsmål eller gi tilbakemelding på en oppgave.
  • Zoom kan brukes til opptak. Det er den som kalte inn til møtet som kan lage opptaket. Last opp videoen etterpå til Panopto
  • Microsoft Teams kan også brukes til opptak. Opptaket blir lastet opp til Microsoft OneDrive

Mer informasjon om muligheter, hjelp og støtte i vår Serviceportal (krever innlogging)Panopto - UiTs videotjeneste


Panopto er en videotjeneste hvor du kan strømme og/eller ta opp dine forelesninger fra hjemmekontor eller fra undervisningsrom. Mer informasjon om tjenesten og mulighetene finner du i Serviceportalen. Du kan også laste opp gamle videoer i Panopto, og dele de derfra. Gå inn på nettsiden Panopto og velg innlogging med Azure AD.


Tilbud om kurs og opplæring for å kunne best mulig ta i bruk og formidle undervisning gjennom digitale hjelpemidler

Hvilke digitale hjelpemidler finnes og hvordan ta disse i bruk på en hensiktsmessig måte. 

 • Kursing i eksisterende portefølje innen digitalt læringsmiljø
 • Pilotering av nye verktøy, løsninger og tjenester i samarbeid med fagmiljø 
 • Hjelp og støtte i bruk
 • Opplæring og brukerstøtte
 • Workshop eller kurs på bestilling

Ta kontakt med digitale utdanningstjenester på ITA via Serviceportalen for å se, bestille, eller lære mer om kursing.

Ta kontakt med Result for å bestille et skreddersydd workshop om dere ønsker å bli bedre på den pedagogiske tilretteleggingen av de digitale verktøyene.

De digitale hjelpemidlene du som møte- og konferansearrangør og deltaker trenger for å gjennomføre disputaser og konferanser. Både heldigital og hybrid.  

Støtte til digitale arrangementer (streaming, bruk av samhandlingsverktøy og -utstyr)  

Konferanser, disputas og arrangementer skiller seg ut fra forelesningsopptak (se ovenfor) på grunn av en av følgende 1) man ønsker profesjonellt opptak (f.eks. flere kameravinkler) eller 2) arrangementet foregår på et lokale der UiT ikke har opptaksutstyr. Opptaket settes opp manuelt, i motsetning til forelesningsopptak som ordnes via timeplanleggingssystemet.

Ønsker du å bestille opptak til konferanse, disputas eller annet arrangement?

 1. Fyll ut dette skjemaet for å bestille manuelt opptak.
 2. Les deg opp om retningslinjene for manuelt opptak.

Ta kontakt med digitale utdanningstjenester på ITA via Serviceportalen (krever innlogging)


Infoskjermer


Infoskjermene benyttes til informasjon om og markedsføring av arrangementer og andre relevante saker hvor UiT er eier - eller hvor arrangementet finner sted på campus. 
Målgruppen er studenter, ansatte og besøkende. 

For bestilling av oppslag til infoskjermer, fyll ut skjema i Serviceportalen (krever pålogging)


UiT Norges arktiske universitet behandler store mengder informasjon innenfor forskning, utdanning, formidling og administrasjon. Det er avgjørende at vi klarer å ivareta informasjonssikkerheten på en god måte, ikke minst for å ivareta den tilliten UiT er avhengig av som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Dette skal skje uavhengig av om informasjonen behandles fysisk eller digitalt. Vurderingsportalen

Digitale skoleeksamener ved UiT gjennomføres på studentenes egne datamaskiner. For at datamaskinen skal kunne brukes til eksamen må den oppfylle visse krav. På disse sidene kan du lese om hvilke krav som gjelder og hvordan du oppfyller disse. Du finner også praktisk informasjon om eksamensavvikling og gjennomføring, samt innlevering av hjemmeeksamener

Emneevaluering via Canvas - UiT benytter EvaluationKIT

IT-brukerstøtte: Kontakt | UiT

Digitalt læringsmiljø i Serviceportalen (TopDesk)

Øyeblikkelig hjelp på undervisningsrom

Hvis PC eller annet utstyr virker å være ødelagt, så kontakter du Orakelet for videre assistanse: Telefon: 776 44544

Det skal stå oppslag på alle undervisningsrom med direkte telefonnummer til AV-vakta

De digitale partnerne ved UiT jobber i skjæringspunktet mellom Avdeling for IT, og kjernevirksomheten og har som hovedoppgave å sikre god samhandling og en felles forståelse av enheter, ansatte og studenter sine behov.

Hva kan en digital partner hjelpe meg med?

Digitale partnere jobber i tett dialog med kjernevirksomheten og kan blant annet bidra med

 • rådgi i ROS-analyser, som enheten selv eier og driver
 • vise anvendelse av og tilrettelegging for bruk av teknologi i forskning, undervisning og læring ved UiT
 • veilede i enhetenes arbeid om hvordan jobbe smartere og langsiktig digitalt
 • bidra med veiledning og kompetanseutvikling for ansatte
 • styrke digitalt samarbeid mellom fagmiljøene på fakultetet, ITA og andre enheter ved UiT
 • bidra i nasjonale prosjekter og aktiviteter tilknyttet digitale utdannings- og forskningstjenester 
 • bidra med prosjektstøtte, veiledning og rådgivning av pedagogisk og teknisk bruk av digitale verktøy/system

Hvem er digitale partnere ved UiT?

UiT har fem digitale partnere, hvorav tre av disse er tilknyttet og delfinansiert av hver sine fakulteter.

Digital partner ved Helsefakultetet, Christina Westad
Christina Westad, digital partner ved
Helsefakultetet (i permisjon).
Foto: Christian Halvorsen
Digital partner Geir Jarle Voldmo
Geir Jarle Voldmo, digital partner ved
Jur.fak.
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved ITA
Sigurd Holthe Jaklin, digital partner ved
ITA. Foto: privat

Digital partner Mona Pettersen
Mona Pettersen, digital partner ved
HSL-fakultetet. Foto: Svein-Harald Utgård
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for organisasjonsutvikling
Gunhild Årnes Guttvik, digital partner for
organisasjonsutvikling. Foto: David Jensen
 
Marko Lukic, digital partner ved Helsefak (vikar 2023-2024)
Marko Lukic, digital partner ved
Helsefak (vikar 2023-2024).