Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling


HelPed representerer en infrastruktur ved Det helsevitenskapelige fakultet som skal bidra til utvikling av undervisning og utdanningskvalitet.

HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte og veiledning.  I samarbeid med instituttene skal HelPed legge til rette for:

  • Målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling
  • Studentaktiviserende, digitale og tverrfaglige læringsformer
  • Innovative vurderingsformer
  • Systematisk undervisningsevaluering
  • Utdanningsforskning

HelPeds nettside med aktivitetsoversikt

Leder

Praksisveiledning (HEL-6331)

Samhandling, etikk og akademiske ferdigheter (HEL-0700)

Ansatte ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling:

[Loading...]


Arrangementer


Forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

19. oktober     10:30     Tromsø     Tromsø    

Helsefaglig pedagogisk webinar 02.11.23, Lære og Lære

2. november     14:15     Teams     Digitalt    

Workshop: Kunstig intelligens og vurdering

17. november     13:15     Medisin og helsefagbygget 2: U.10.308     Tromsø    

Helsefaglig pedagogisk webinar 01.12.23, Tverrprofesjonell samarbeidslæring

1. desember     14:15     Teams     Digitalt