Illustrasjonsbilde
English flag icon
English

Spørsmål om eierskap og deling av video

På denne siden er det samlet spørsmål og svar ang. eierskap og deling av video. Svar er utarbeidet i tråd med Prinsipper og retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale. For mer informasjon se Sentrale regelverk ved UiT | UiT.

Spørsmål og svar er delt inn i tre kategorier som speiler ulike roller:

Opphaver: Skaper av video. Denne rollen har eierskap til videoen. En video kan ha flere opphavere fra dem som har produsert, er med på video eller redigert innholdet. 

UiT Ansatt: Rollen er ansatt på UiT og ønsker av ulike grunner tilgang til video. Dette kan for eksempel være en foreleser som har tatt over et emne, studiekonsulent, osv. 

Tredjepart: Rolle som verken er opphaver eller er ansatt på UiT. Dette kan være eksterne eller studenter. 

Opphaver: Skaper av video. Denne rollen har eierskap til videoen. En video kan ha flere opphavere fra dem som har produsert, er med på video eller redigert innholdet. 


Som opphaver ønsker jeg å:Jeg ønsker å gi tredjepart mulighet til å laste ned eller redigere min video


Som opphaver har du rett til å gi tredjepart bruksrett på din video med samtykke fra UiT. Samtykket bør være skriftlig. Du vil som opphaver fortsatt ha ansvar for personvern (GDPR). 


For å søke samtykke fra UiT kontakt ledelse ved instututt / fakultet. Institutleder kan kontakte ORGØK SPOR ved spørsmål.

Jeg ønsker å dele video på Internett (f.eks. Youtube o.l.)


Du må søke UiT om tillatelse for deling av video på Internett. Jf. Rettningslinjene 5.6.
Henvendelser rettes til fakultets- eller instituttleder. Opplys om formålet med delingen og hvor videoen ønskes publisert. 

Jeg ønsker min video slettet


Som opphaver har du rett til å få ditt innhold slettet. Du må varsle UiT om dette ønsket. jf. Rettningslinjene 10.2.

Jeg ønsker å tilegne lisens (f.eks. Creative Commons) på min video


Se f.eks. Creative Commons:
https://creativecommons.org/licenses/?lang=no
Man kan også få råd og veiledning fra UiT hos via UB.

Når jeg laget videoen definerte jeg ikke et konkret formål med videoen. Kan jeg redefinere formålet i etterkant?


Som opphaver bestemmer du formålet til videoen og kan redefinere dette. Om det er flere opphavere til samme video må alle være enig. Er det flere enn deg selv som fremkommer på video må også hensyn til personvern vurderes.

Jeg har opphavrett til en video jeg ser gjenbrukt uten mitt samtykke


Varsle arbeidsgiveren (instituttleder, f.eks), eventuelt si opp bruken etter retningslinjene p. 10.2.
UiT kan gjenbruke produsert video som ligger igjen etter at opphaver har sluttet i jobben, uten å si opp bruken. Se punkt: 10.2

UiT Ansatt: Rollen er ansatt på UiT og ønsker av ulike grunner tilgang til video. Dette kan for eksempel være en foreleser som har tatt over et emne, studiekonsulent, osv. 


UiT-ansatt ønsker å:Jeg ønsker å gjenbruke video hvor jeg ikke er opphaver


UiT har ikke eierskap, men bruksrett på undervisningsvideo. Det betyr at du kan få tilgang til å se video og dele den (avspillingslenke) dersom video brukes i sammenhengen den ble laget for, jf. retningslinjene p. 6.3. Men du får ikke mulighet til å laste ned eller redigere.

UiT praktiserer en "opt-out" strategi, der opphaver må si ifra hvis materiale ikke skal gjenbrukes (så frem til at man kan se det i sammenhengen det er laget for).

Tilgangsstyring på video kan ikke endres fra hva videoen hadde i utgangspunktet. Det må da søkes samtykke fra opphaver.

Jeg ønsker å laste ned eller redigere video hvor jeg ikke er opphaver


For å gjøre endringer og/eller gjenbruke video i ny sammenheng, som du ikke har opphavsrett til må du innhente samtykke fra opphaver for endringer og/eller gjenbruk jf. retningslinjene pp. 6.1 og 6.3. 

Samtykke fra opphaverne må være skriftlig, gjerne på e-post. Det er krav til skriftlighet i retningslinjer og det er også ønskelig av bevismessige årsaker. Slike samtykker bør oppbevares så lenge videoer brukes/deles. 

Jeg ønsker å dele video på Internett (f.eks. Youtube o.l.), hvor jeg ikke er opphaver


Du må først be om samtykke fra opphaver og UiT til å dele video på Internett, jf. retningslinjene pp. 5.6 og 6.2

Jeg ønsker å kreditere opphaver riktig


Minimum oppgi fullt navn. Mer informasjon se Sentrale regelverk ved UiT | UiT

Tredjepart: Rolle som verken er opphaver eller er ansatt på UiT. Dette kan være eksterne eller studenter. 


Tredjepart ønsker å:Jeg ønsker å gjenbruke (dele) video hvor jeg ikke er opphaver


Som tredjepart må søke samtykke for tilgang til å se eller endre undervisningsvideo.

Samtykke fra opphaverne må være skriftlig, gjerne på e-post. Det er krav til skriftlighet i retningslinjer og det er også ønskelig av bevismessige årsaker. Slike samtykker bør oppbevares så lenge videoer brukes/deles. 

Jeg ønsker å laste ned eller redigere video hvor jeg ikke er opphaver


Som tredjepart må søke samtykke for tilgang til å se eller endre undervisningsvideo.

Samtykke fra opphaverne må være skriftlig, gjerne på e-post. Det er krav til skriftlighet i retningslinjer og det er også ønskelig av bevismessige årsaker. Slike samtykker bør oppbevares så lenge videoer brukes/deles.

Når samtykke er innhentet må du enten få tilgang til video fra opphaver eller opprette sak hos Orakelet. Husk å legg ved samtykke så vil saken kunne løses hurtigere. 

Jeg ønsker å dele video på Internett (f.eks. Youtube o.l.), hvor jeg ikke er opphaver


Du må først be om samtykke fra opphaver og UiT til å dele video på Internett, jf. retningslinjene pp. 5.6 og 6.2.

Samtykke fra opphaverne må være skriftlig, gjerne på e-post. Det er krav til skriftlighet i retningslinjer og det er også ønskelig av bevismessige årsaker. Slike samtykker bør oppbevares så lenge videoer brukes/deles. 

Jeg ønsker å kreditere opphaver riktig


Minimum oppgi fullt navn. Mer informasjon se Sentrale regelverk ved UiT | UiT