Retningslinjer for manuelle videoopptak

Med manuelt bestilte opptak menes opptak og live strømming bestilt via bestillingsskjema hvor bestillingen settes opp manuelt i opptakssystemet. Tilbudet om manuelle opptak gjelder for rom med fastmonterte Mediasite-utstyr. Dette i motsetning til automatiserte opptak hvor bestillingen gjøres via timeplanlegger i TP (timeplansystem).

Spørsmål vedrørende tjenesten rettes til Orakelet.

Ved bestilling av videoopptak gjennom dette skjemaet erklærer du at:

 • Innholdet i videoopptakene klassifiseres som enten grønn/åpen eller gul/intern informasjon. (Retningslinjer klassifisering)
  • Merk: Opptakssystemet er ikke klarert for informasjon i klassen rød/fortrolig og svart/strengt fortrolig.
 • De som er gjenstand for opptak og publikum har fått informasjon om
  • at de vil/kan bli tatt opptak av
   • Det er presisert om det er tale om opptak, live strømming eller begge deler.
  • hva opptaket skal benyttes til
  • hvem/hvilke grupper som har anledning til å se opptaket
  • hvor lenge opptaket vil bli oppbevart
  • hvem de kan kontakte hvis de har spørsmål om opptaket og bruken av det
  • hvor de skal melde eventuelle avvik (f.eks at informasjon eller personer som ikke skulle være med på opptaket har kommet med)
 • Det foreligger lovlig grunnlag for å gjennomføre opptaket

Varsling

I rom med fastmontert utstyr for opptak og strømming er det to lamper som vil lyse rødt når opptak og direkte strømming pågår. En lampe er plassert inne i lokalet, mens den andre er plassert på utsiden. I tillegg er rommet varslet med informasjonsskilt.

Foreleser bør gjøre seg kjent med utstyret i rommet før gjennomføring av seansen.

Nyttige lenkerNyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.