Illustrasjonsbilde

Digitale læringsressurser (DLR)

Digitale læringsressurser (DLR) er en nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKTDLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.

UiT Norges arktiske universitet skal praktisere åpen vitenskap og fremme åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon (Eallju – Drivkraft i nord: UiTs strategi mot 2030). Dette innebærer å bygge kultur for åpen utdanning og motivere til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i høyere utdanning. 

Målgruppen for DLR er alle interesserte i åpen utdanning. Hvorfor ta i bruk DLR? 

DLR er en felles digital grunnmur og et strategisk innsatsområde for digital omstilling i universitets- og høyskole (UH)-sektoren (Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning). 

Målet med tjenesten er å gi undervisere enkel tilgang til digitale læringsressurser og legge til rette for samarbeid og samhandling på tvers av fagmiljø og UH-institusjoner i Norge. 

DLR er et ledd i pedagogisk kvalifisering ved at undervisere synliggjør og deler sin undervisning med andre. Ved å videreutvikle og dokumentere utdanningsfaglig (digital) kompetanse kan dette være grunnlag for å søke ny stilling, opprykk eller merittering, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (Lovdata, 2006). 

Gjør deg synlig ved å dele din undervisning. Det gir deg et større nettverk med samarbeidspartnere, og andres tilbakemeldinger på din undervisning kan bidra til å styrke undervisningskvalitet. Hvordan bruke DLR?

Her finner du oversikt over brukerveiledninger for DLR som er utviklet av SIKT.


Brukerveiledning DLR

Hvordan søke etter, publisere, dele og redigere en ressurs: Skriftlig brukerveildning i DLR 


Hvordan registrere en ny læringsressurs

Del 1 - Innlogging og søk: Video som beskriver innlogging og søk 

Del 2 - Laste opp ny ressurs: Video som beskriver første steg i publiseringsprosessen: Opplasting av ny ressurs 

Del 3 - Bidragsytere: Video som beskriver andre del i publiseringsprosessen: Bidragsytere 

Del 4 - Tilgangsstyring og lisens: Video som beskriver tredje del i publiseringsprosessen: Tilgangsstyring og lisens 

   • Opphaver og opphavsrett. Registrer opphaver(e) til læringsressursen. Opphaver er ansatte som har utarbeidet digitalt undervisningsmateriale. Opphavsretten er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.Opphaver skal innhente nødvendig tillatelser fra tredjepart (verken opphaver eller UiT) dersom tredjepart har opphavsrettigheter som begrenser tilgjngeliggjøring
  • Forfatteradresse og kreditering: Forfattere av vitenskapelige publikasjoner skal oppgi en forskningsinstitusjon som forfatteradresse dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til forfatterens medvirkning til det publiserte arbeidet 
  • Creative Commons lisens (CC) bestemmes av opphaver. CC er en offentlig lisens som muliggjør gratis distribusjon av et ellers opphavsbeskyttet verk. En CC-lisens brukes når opphaver ønsker å gi andre rett til å dele, bruke og bygge videre på et verk som opphaveren har laget
  • Personvern. Opphaver skal påse at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med UiTs regelverk slik at personvernet ivaretas og behandling av personopplysninger skjer på lovlig vis
  • Universell utforming (UU) bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå 
  • Metadata er søkeord, emneord eller nøkkelord som definierer eller beskriver data. Metadata blir laget for lettere gjenfinning av informasjon på nettet
  • “Readme fil”. Hver læringsressurs bør ha en medfølgende ‘Readme-fil’. Denne skal gi en introduksjon til læringsressursen, i form av en beskrivelse av hva ressursen inneholder. Dersom ressursen inneholder flere filer, bør Readme-filen gi en oversikt over filene, og hva hver enkelt fil inneholder. Readme-filen bør også beskrive hvordan ressursen best kan tas i bruk. Dette omfatter også informasjon om andre læringsressurser som har tilknytning til ressursen, herunder ressurser som gir nyttige forkunnskaper eller som bygger videre på den aktuelle ressursen. Readme-filen bør også inneholde enkel informasjon om hvem som har lagd ressursen og kontaktinformasjon til vedkommende samt hvilken lisens som gjelder for gjenbruk
  • Kurator har i oppgave å kvalitetssikre hver enkelt læringsressurs som gjøres tilgjengelig i DLR. Denne kvalitetssikringen omfatter kontroll av juridiske og tekniske sider av ressursen som filformater og lisenser. Filformater er viktig for å sikre at ressursen lar seg åpne også i fremtiden, etter at programvarer har utviklet seg med nye versjoner. I tillegg er det er viktig at ressurser som gjøres tilgjengelig har klare og anbefalte lisenser for gjenbruk, og at de ikke inneholder materiale fra eksterne der lisensen ikke tillater deling og gjenbruk. Kurator har ikke i oppgave å vurdere den faglige kvaliteten på læringsressursen, det er opp til opphaver.

 

Referanse: Prinsipper og retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet (UiT, 2021).


Endret: 25.01.2023, av Tommy Skum Hansen