Partnerinstitusjon:
University of Saskatchewan

Canada

University of Saskatchewan

Canada

Om University of Saskatchewan

University of Saskatchewan (UOS) ble grunnlagt i 1907 som en landbrukshøgskole. Universitetet har i dag 24 000 studenter fra 109 ulike land og er lokalisert i Saskatoon, Saskatchewan.

Stipendmuligheter

Det er mulig å søke om North2North-stipend.

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

 

Antall utvekslingsplasser

Den bilaterale avtalen har 4 utvekslingsplasser. N2N-avtalen har også et begrenset antall utvekslingsplasser.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree , North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 18 studieprogrammer