Matematiske realfag - bachelor

Varighet: 3 år

Matematiske realfag - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Universet er komplekst og for å forstå hvordan det fungerer bruker vi matematikk og realfag. På dette studiet lærer du hvordan matematikk, kjemi, fysikk og programmering ligger til grunn for vår forståelse av verden og nesten all teknologisk utvikling. Finn ut hvordan du kan løse utfordringer som klimaendringer, grønn energi og medisin, og lær om hvordan nanoteknologi fungerer, molekyler ser ut eller hvordan vi kan følge med endringer på jorda fra satellitter.

Dette studiet har tre studieretninger: fysikk, matematikk og statistikk og molekylmodellering.

Spørsmål om studiet

Martin Fjellvang Osima

Rådgiver


Den teknologiske utviklingen i samfunnet innebærer at kunnskap om matematikk, kjemi, programmering og fysikk blir enda viktigere. Studiet i matematiske realfag gjør deg klar for en fremtidig jobb innen naturvitenskap og teknologi.

Studiet bygger videre på kunnskap fra videregående skole, og viser deg hvordan matematikk og realfag brukes til å løse viktige utfordringer i samfunnet.

Studiet har tre studieretninger

  • Fysikk – Studieretningen lærer deg om universets lover og hvordan fysikk kan brukes som verktøy til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet.
  • Matematikk og statistikk – Studieretningen lærer deg hvordan du kan bruke matematikk til å løse praktiske problemer i samfunnet og håndtere store mengder informasjon.
  • https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=712957">Molekylmodellering – Studieretningen lærer deg hvordan du kan se og utføre kjemiske reaksjoner på datamaskiner for å endre eller lage nye materialer.

På dette studiet får du kunnskap om vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk. Du lærer å bruke matematiske metoder til å løse praktiske problemstillinger. Du lærer å løse problemer analytisk, numerisk og/eller eksperimentelt, og tolke resultatene. Studiet gir deg erfaring med å bruke programmering som et verktøy i både praktiske og teoretiske problemer.

Studieretningene gir deg mer spesifikk kunnskap innen hvert fagfelt. På studieretningen i molekylmodellering lærer du om teoretisk kjemi og hvordan matematiske realfag og informatikk kan brukes i molekylær modellering. På studieretningen i fysikk lærer du om de fundamentale lovene i naturen og hvordan de brukes i naturvitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling. På studieretningen i matematikk og statistikk lærer du blant annet å vurdere store mengder data, og får kunnskap om analytisk metodikk, dataanalyse og beregning.

Med en bachelor i matematiske realfag får du en bred kompetanse som gjør at du kan jobbe innenfor mange områder. Du kan jobbe i offentlig forvaltning innenfor alle tekniske etater og i natur- og miljøforvaltning. I privat næringsliv er det et økende behov for arbeidstakere som forstår og kan analysere statistikk og store datamengder.

Du kan jobbe med forskning, utvikling, forvaltning, undervisning og innen privat næringsliv.

Utviklingsprosjekter som krever kompetanse i matematiske realfag finner vi eksempelvis i bærekraftig energiproduksjon, klimatilpasning, miljøovervåking, økosystemtjenester, IKT, økonomi, forsikring, bank og finans, bioteknologi og medisinsk teknologi.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner 1. år høsten 2023

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

FYS-0100 Generell fysikkOpptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 (eller S1+S2) og R2, i tillegg til ett av følgende programfag:

  • Fysikk (1 + 2)
  • Kjemi (1 + 2)
  • Biologi (1 + 2)
  • Informasjonsteknologi (1 + 2)
  • Geofag (1 + 2)
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Det er også mulig å skrive en bachelorgrad som en del av utdanningen. Bachelorgraden vil skrives under veiledning fra en av instituttets ansatte, gitt studieretningen den. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt. Avhengig av studieretningen vil du kvalifisere for opptak forskjellige mastergrader ved UiT eller andre universiteter.

Eksempler ved UiT er: Mathematical Sciences, Molecular Sciences og Physics.

Vi anbefaler alle våre studenter å reise på utveksling. Som utvekslingsstudent lærer du en annen akademisk kultur, får nye perspektiver og blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er lagt opp til utveksling i starten av tredje studieår. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa og Nord Amerika. Hvert studieretning har avtaler som er faglig relevant, ta kontakt med studieveileder for mer info. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Saskatchewan og Riga Technical University.

Det er også mulig å reise til UNIS for Svalbard, spesielt på studieretningen i fysikk. For mer informasjon om utveksling som student ved UiT, se her.

Bilde av Riener, Cordian
Cordian Riener

Mitt vitenskapelige arbeid ligger i samspillet mellom matematikk og teoretisk informatikk. Et fokus i min forskning er på spørsmål knyttet til beregningsmessig kompleksitet av algoritmiske spørsmål i ekte algebraisk geometri og optimalisering. Konkret er jeg interessert i polynomoptimalisering, representasjon av positive polynomer ved summen av kvadrater, momentproblemer, kvadraturformler, algoritmisk kompleksitet, konvekse sett og semibestemt relaksasjon.


Se også min hjemmeside for mer informasjon om forskning og forhåndstrykk.

Jeg leder Algebra-gruppen og er også en av initiativtakerne til Lie-Størmer senter for grunnleggende strukturer i beregnings- og ren matematikk. Jeg fungerer for tiden også som prodekan ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi med fokus på PhD-programmet

 

 

Prodekan forskningsutdanning, professor i matematikk
Bilde av Irgens, Børge
Børge Irgens
Stipendiat / Undervisning
Førsteaman.-Marius-Overholt
Marius Overholt
Førsteamanuensis
David Andrè Coucheron.jpg
Coucheron, David Andre
Førstelektor / Undervisning
Bilde av Pedersen, Edvard
Pedersen, Edvard
Førstelektor

Andre studier du kanskje vil like

Mathematical Sciences - master
Mathematical Sciences - master ( Tromsø )

Master in Mathematical sciences introduces you to mathematical research and the appliance of mathema...

Kjemi - bachelor
Kjemi - bachelor ( Tromsø )

Kjemikere kan utvikle medisiner, vaksiner og materialer som kan brukes i solceller! Lær hvordan atom...

Physics - master
Physics - master ( Tromsø )

Mobile phones, LED lights, radios, TVs and computers are advanced technical equipment based on physi...