Romfysikk, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Foto: UiT
Foto: UiT

Romfysikk, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du være med på å utforske det ukjente i atmosfæren? På dette studiet kan du bidra til å gi oss en forståelse av hvordan prosesser i atmosfæren påvirker oss i hverdagen, og hvorfor nordlyset oppstår slik det gjør. På dette studiet kan du delta på internasjonale prosjekter som skyter opp raketter og gjør målinger i atmosfæren.

Spørsmål om studiet

Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


UiT har en unik geografisk plassering. Store deler av forskningen innen romfysikk ved UiT dreier seg derfor om det nære verdensrommet over polområdene og spesielt på nordlys.

Studiet beskriver praktiske problemer knyttet til utvikling av instrumenter som brukes til å gjøre romrelaterte målinger fra bakken eller i rommet. Du kan også arbeide med data som instrumenter på raketter og satellitter leverer fra rommet. Radar- og sensorteknikker, optiske observasjoner, måleinstrumenter på raketter og laboratorieeksperimenter er felt som du kan spesialisere deg i.

UiT er også med på å bygge en ny radarstasjon, EISCAT_3D. Denne skal være med på å observere solstormer, romvær og nordlys i Arktis. Sammen med forskerne på UiT kan du også jobbe på rakettprogram sammen med Andøya Space Center, eller med observasjonsprosjekter fra Svalbard. Romforskning er internasjonal. Både studenter og forskere arbeider sammen med både NASA og ESA på mange prosjekter.

Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. I løpet av studiet skal du lære om mange forskjellige aspekter ved romforskning. Studiet inneholder temaer som meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære mer om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker. Du vil få kunnskap om hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.

Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. I løpet av studiet skal du lære om mange forskjellige aspekter ved romforskning.

På dette studiet vil du få inngående kunnskap om hvilke prosesser som skjer i det nære verdensrom. Du vil også få en særlig kunnskap om polområdene. Blant annet vil du lære deg om hvordan energitransport foregår i atmosfæren og hvordan nordlyset oppstår og fungerer. Du vil lære om elektromagnetisk stråling, plasmafysikk og lære teknikker for utforskning av det nære verdensrom.

Studiet inneholder temaer som meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære mer om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker. Du vil få kunnskap om hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.

Du vil også lære å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor romfysikk eller romteknologi.

I studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering med fordypning i romfysikk.

Tidligere studenter har etter studiet fått seg jobb hos blant annet KSAT, Andøya Space Center og NAROM.

Etter endt studiet kan du jobbe med:

  • Sensor- og instrumentutvikling
  • Statistiske/numerisk analyse
  • Analyse av prosesser i atmosfæren
  • Rakett- og romforskning
  • Applikasjons- og systemutvikling
  • IT
  • Teknologi og innovasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Antall studieplasser i 2021: 20

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Det første semesteret besøker du Andøya Space Center, hvor du får høre foredrag fra bedrifter og forskningsmiljøer som er relevant for deg.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden. Studiet har avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Studiet har fagspesifikke avtaler med University of Umeå i Sverige og University of Saskatchewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig etter femte semester. For mer informasjon om utveksling, les her.

Børge Irgens
Stipendiat / Undervisning
Førsteaman.-Marius-Overholt
Marius Overholt
Førsteamanuensis
David Andrè Coucheron.jpg
Coucheron, David Andre
Førstelektor
Ingrid Mann.jpg
Ingrid Mann
Professor / Gruppeleder Romfysikk
Pedersen, Edvard
Førstelektor
Carol Margaret Cassels Norberg
Førsteamanuensis / Romfysikk

Andre studier du kanskje vil like

...
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Kan vi bruke kunstig intellingens til å løse teknologiske utfordringer? Ved UiT kan du studere maski...

...
Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master

Er du engasjert i klima og miljø? Vil du jobbe med fornybar energi, eller modellere fremtidens klima...

...
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Lær mer om realfag i helse, ...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du