Studiekatalog

43 studieprogrammer:

- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Governance og entreprenørskap i nordlige og urfolksområder - fellesgrad) - master, 4 år
- master, 2 år
(Urfolksstudier - master) - master, 2 år
- master, 2 år
- master, 3 år
- master, 5 år

Studieretninger:
Biologi / Fysikk / Kjemi / Matematikk /
- master, 4 år
- master, 2 år

Studieretninger:
Barnehagefag /
- erfaringsbasert master, 5 semestre
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Master i turisme) - master, 2 år
- master, 4 år