Studier ved UiT


40 studieprogrammer:

Arkeologi - master, 2 år

English Literature - master, 2 years

Filosofi - master, 2 år

Historie - master, 2 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Kunsthistorie - master, 2 år

Kvensk og finsk - master, 3 år

Nordic Urban Planning - master, 2 år

Pedagogikk - master, 2 år

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Russisk - master, 2 år

Russlandsstudier - master, 2 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Sosiologi - master, 2 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Teologi - master, 2 år

Tourism Studies - master, 2 years

Visual Anthropology - master, 2 years

Visual Anthropology - master, 2 år