Studier ved UiT


34 studieprogrammer:

Arkeologi - master, 2 år

English Literature - master, 2 years

Filosofi - master, 2 år

Historie - master, 2 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Kunsthistorie - master, 2 år

Litteratur - master, 2 år

Studieretninger:
Engelsk / Finsk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Pedagogikk - master, 2 år

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Religionsvitenskap - master, 2 år

Studieretninger:
Religionsvitenskap /

Russlandsstudier - master, 2 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Sosiologi - master, 2 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Teologi - master, 2 år

Tourism Studies - master, 2 years

Visual Anthropology - master, 2 years