Studier ved UiT


32 studieprogrammer:

Arkeologi - master, 2 år

English Linguistics - master, 2 years

Filosofi - master, 2 år

Historie - master, 2 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Kunsthistorie - master, 2 år

Litteratur - master, 2 år

Studieretninger:
Engelsk / Finsk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Logopedi - master, 4 år

Pedagogikk - master, 2 år

Religionsvitenskap - master, 2 år

Studieretninger:
Religionsvitenskap /

Russlandsstudier - master, 2 år

Sosiologi - master, 2 år

Språk - master, 2 år

Studieretninger:
Engelsk / Fransk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Statsvitenskap - master, 2 år

Teologi - master, 2 år

Skip to main content