Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Basert på dataanalysen kan dataanalytikere sette opp sette opp gode visualiseringer av resultatene, automatiseringer basert på maskinlæring og kunstig intelligens, eller lage verktøy for å hjelpe å ta beslutninger basert på et datagrunnlag. Det kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel

  • for å lage klimamodeller som kan forutsi været eller konsekvenser av endringer i klimaet
  • i logistikk for å finne beste ruter, minske drivstofforbruk og forutsi etterspørsel
  • i aksjehandel for å forutsi hvordan markedet blir
  • i medisin for å lage visualiseringer, automatisk gjenkjenning av f.eks. røntgenbilder og analyse av helsedata
  • utvikling av spill og grafikk

Dataanalytikere jobber også med å samle inn data eller å finne datakilder som kan samles inn og kombineres. De må behandle dataene slik at det kan brukes i analyser, for eksempel ved strukturere det eller behandle det i databaser.

Data science kombinerer matematikk, statistikk og informatikk. For å analysere datasett bruker dataanalytikere vitenskapelige metoder og prosesser, de lager algoritmer, bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å finne kunnskap i datagrunnlaget.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • forberede datasett slik at det passer inn i programvarer
  • bidra i diskusjoner om hvilke data og analyser som trengs for å lykkes
  • samarbeide med andre for å finne datakilder eller sette opp datainnsamling
  • vise frem mulighetene med data, presentere funn og løsninger og sikre at analysene tolkes rett
  • samarbeide med andre for å finne løsninger for hvordan data kan tilrettelegges for videre bruk
Hvor kan jeg jobbe?

Som dataanalytiker kan du jobbe i svært mange forskjellige bedrifter. Du kan jobbe i bank, forsikring og finans, IT-bedrifter, markedsføring, forskning, energiselskaper. Du kan også jobbe i IT-avdelinger på store og mindre bedrifter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.