Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Basert på dataanalysen kan dataanalytikere sette opp sette opp gode visualiseringer av resultatene, automatiseringer basert på maskinlæring og kunstig intelligens, eller lage verktøy for å hjelpe å ta beslutninger basert på et datagrunnlag. Det kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel

  • for å lage klimamodeller som kan forutsi været eller konsekvenser av endringer i klimaet
  • i logistikk for å finne beste ruter, minske drivstofforbruk og forutsi etterspørsel
  • i aksjehandel for å forutsi hvordan markedet blir
  • i medisin for å lage visualiseringer, automatisk gjenkjenning av f.eks. røntgenbilder og analyse av helsedata
  • utvikling av spill og grafikk

Dataanalytikere jobber også med å samle inn data eller å finne datakilder som kan samles inn og kombineres. De må behandle dataene slik at det kan brukes i analyser, for eksempel ved strukturere det eller behandle det i databaser.

Data science kombinerer matematikk, statistikk og informatikk. For å analysere datasett bruker dataanalytikere vitenskapelige metoder og prosesser, de lager algoritmer, bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å finne kunnskap i datagrunnlaget.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • forberede datasett slik at det passer inn i programvarer
  • bidra i diskusjoner om hvilke data og analyser som trengs for å lykkes
  • samarbeide med andre for å finne datakilder eller sette opp datainnsamling
  • vise frem mulighetene med data, presentere funn og løsninger og sikre at analysene tolkes rett
  • samarbeide med andre for å finne løsninger for hvordan data kan tilrettelegges for videre bruk
Hvor kan jeg jobbe?

Som dataanalytiker kan du jobbe i svært mange forskjellige bedrifter. Du kan jobbe i bank, forsikring og finans, IT-bedrifter, markedsføring, forskning, energiselskaper. Du kan også jobbe i IT-avdelinger på store og mindre bedrifter.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen informatikk

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.