University of Hawaii at HiloAvtalen med UHH er en åpen avtale. Vær oppmerksom på at bestemte kurs ikke kan garanteres. Avtalen anbefales for studenter som har mulighet til fleksibilitet i emnevalget i sitt studieprogram ved UiT." /> University of Hawaii at HiloAvtalen med UHH er en åpen avtale. Vær oppmerksom på at bestemte kurs ikke kan garanteres. Avtalen anbefales for studenter som har mulighet til fleksibilitet i emnevalget i sitt studieprogram ved UiT." />

Partnerinstitusjon:
University of Hawaii at Hilo

USA

University of Hawaii at Hilo

USA

Om University of Hawaii at Hilo

UH Hilo er en av ti hovedcampus for University of Hawai'i.

Det ble grunnlagt i 1941 og har omtrent 4000 studenter.

University of Hawaii at Hilo

Avtalen med UHH er en åpen avtale. Vær oppmerksom på at bestemte kurs ikke kan garanteres. Avtalen anbefales for studenter som har mulighet til fleksibilitet i emnevalget i sitt studieprogram ved UiT.

UiTs utvekslingsavtale med UHH er åpen og kan benyttes av alle fagområder ved UiT forutsatt emnegodkjenning fra studentens fagenhet. UHH anbefales for studieprogram nevnt i oversikten på bakgrunn av innspill fra de respektive fagenhetene.

Plass på valgte kurs ved UHH bekreftes av UHH ved semesterstart.

UHH formidler rom i studentbolig på campus. Man søker om bolig og opptak samtidig. For bolig kreves et ikke refunderbart depositum.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 13 studieprogrammer