Lunds universitet

Sverige

Om Lund University

Lund University kan spore sine røtter tilbake til år 1425, og er et av Europas eldste, største og mest prestisjefylte universiteter. Universitetet har 7 400 ansatte og 42 000 studenter fordelt på tre campus; i Lund, Helsingborg og Malmø.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere utvekslingsavtaler med Lund University, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for geovitenskap: 2 studentplasser

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 23 studieprogrammer

Arkeologi - bachelor, 3 år

Arkeologi - master, 2 år

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Fine Art - master, 2 years

Geologi - bachelor, 3 år

Geology - master, 2 years

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Kunst - bachelor, 3 år

Litteratur - master, 2 år

Musikkutøving - master, 2 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Språk - master, 2 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Teologi - bachelor, 3 år