Partnerinstitusjon:
University of West Bohemia

Tsjekkia

University of West Bohemia

Tsjekkia

Om University of West Bohemia

Zapadoceska Univerzita v Plzni ligger i byen Pilsen ca. 9 mil vest for Praha og fikk sitt nåværende navn i 1991 etter flere tiår med ulike fusjoner. Skolen har mer enn 18000 studenter fordelt på 9 fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har 6 studentplasser.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer