Oversikt over UiT sine utdanninger i samisk språk og litteratur

Vil du studere samisk språk og litteratur eller ha samisk som en del av en utdanning? Vi gir deg oversikt over UiT sine studietilbud. Merk at ikke alle studieprogrammene har opptak hvert år. 


Oppstart høsten 2024 (oppstart hvert annet år)
Nordsamisk fra begynnernivå - årsstudium studiested Tromsø 
søknadsfrist er 15. april 2024. Studiet består av to emner på høsten og to emner på våren, til sammen 60 stp. Man kan også søke opptak på enkeltemner, søknadsperiode. 


Bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå 
Nordsamisk som morsmål bachelor studiested Tromsø, søknadsfrist 15. april 2024.   

Årsstudium i nordsamisk

Nordsamisk som morsmål årsstudium studiested Tromsø, søknadsfrist 15. april 2024. Man kan også søke opptak på enkeltemner, søknadsperiode

Master i samisk på morsmålsnivå (også lule- og sørsamisk)
Samisk språk og litteraturvitenskap master, undervisning via Zoom.
Lyses ut hvert år. I 2024 er søknadsfristen 15. april.  

Forelesninger er på nordsamisk, men man kan skrive oppgaver og master på nord-, lule- eller sørsamisk. 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 og nordsamisk: 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) med nordsamisk som fag 4, studiested  Tromsø
I 2024 er søknadsfristen 15. april.


Master i samisk på morsmålsnivå, tilpasset lule- og sørsamiske studenter
Samisk språk og litteraturvitenskap master
Søknadsfristen 15. april.  

Under forutsetning av nok studenter, vil det fra høsten 2024 til og med høsten 2025 i tillegg bli gitt tilbud om masteremner spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter. Undervisningen er samlingsbasert, med samling i Levanger og via Zoom. Undervisningsspråk er norsk, med seminarer på lule- og sørsamisk. 


Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål.  Du kan ta nordsamisk som fag 1 eller 2.


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) studiested  Alta 
I 2024 er søknadsfristen 15. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter
 
Grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn master (5 år) studiested  Alta. 
I 2024 er søknadsfristen 15. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter. 


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) studiested  Tromsø  
Samisk blir tilbudt som fag 4 på 3. studieår, og som om andre lærerutdanningsemner vil emnet bestå av faglige tema og fagdidaktikk. Fag 4 er på 30 studiepoeng, noe som gir undervisningskompetanse for å undervise i samisk på grunnskolens 1.-7. trinn.


Nordsamisk med didaktikk for 1.-7. trinn (15 + 15 studiepoeng (stp))
Oppdatert informasjon om studietilbudet (søknadsfrist, samlingsplan, faglig innhold)

Studiested: Samlinger i Tromsø + Zoom  
Emner:
VID-6070
 Nordsamisk 1-7. Språkstruktur, lese- og skriveopplæring (høst 15 stp.) og 
VID-6071
 Nordsamisk 1-7. Litteratur, tekster og samisk som 2. språk 1-7 (vår 15 stp.)

VID-6072  Videreutdanning - undervisning i samisk som andrespråk - 30 stp  Neste oppstart Høsten 2025.


Neste opptak (etter våren 2024) er ikke fastsatt ennå. 

Våren 2024  setter UiT opp et par emner som du kan ta etter å a fullført Nordsamisk som fremmedspråk. 

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs - 15 stp:  
og
SAM-2131: Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp:  

All undervisning på samisk.  
Søknadsfrist les her

Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 07.05.2024