vår 2024
SAM-2131 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-2130 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap 15 stp

Innhold

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk.

Kurset tar for seg litteratur- og kulturhistorie, med hovedvekt på nyere kulturhistorie. Studentene skal bli kjent med sentrale samiske forfatterskap. De skal studere et utvalg av samiskspråklige tekster, både skjønn- og faglitterære, i forhold til tematikk, innhold og kontekst.

Lesing av og diskusjon om tekstene skal også styrke studentenes språklige ferdigheter.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kjennskap til nordsamisk litteratur- og kulturhistorie
 • forståelse for minoritetsproblematikk og samenes språk- og kultursituasjon i dagens samfunn
 • lest hele eller deler av litterære verk på nordsamisk

Ferdigheter

Du:

 • har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i nordsamisk
 • kan fortelle om og diskutere litteratur på nordsamisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

​Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid på Campus i Tromsø. Studenter med faglig støtte ved lokale språksentre kan følge deler av undervisningen via Zoom. Studentene må selv ta kontakt med språksentrene for å avtale faglig oppfølging.

​Eksamen avholdes på campus i Tromsø.

​Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig framføring Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

​Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • ​To skriftlige oppgaver på nordsamisk på to sider
 • En muntlig fremføring.

​Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent to uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SAM-2131
 • Ekstra informasjon
 • Vil du bli bedre i nordsamisk? 

  Emnene  Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs (SAM-2031)  og  Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap (SAM-2131) går våren 2024. 

  Søknadsfrist 1. desember 2023

 • Tidligere år og semester for dette emnet