vår 2024
SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: Videregående språkkurs - 15 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk. Studentene skal selv produsere tekster, og i den forbindelse vektlegges setningsoppbygging og generell språkrøkt. Studentene skal fordype seg i ordavledning og derav syntaktiske følger. I tillegg vil studentene arbeide med setningstilsvar og infinitte verbformer. Studentene vil trene på oversettelse av tekster i et kontrastivt perspektiv. Studentene vil ha muntlige framføringer, og også trene seg på å forstå nordsamiskes dialekter. Temaene på kurset er stort sett knyttet til arbeids- og samfunnsliv.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • et godt ordforråd
 • forståelse av flere nordsamiske dialekter
 • kunnskaper om ordavledning og infinitte verbformer og setningsoppbygging
 • kunnskaper om forskjeller i samisk og norsk setningsoppbygging

Ferdigheter

Du kan:

 • gode skriftlige ferdigheter i nordsamisk
 • snakke og skrive om temaer knyttet til samfunns- og arbeidsliv
 • oversette enkle og litt vanskeligere tekster til samisk
 • bruke språklige ressurser på internett til hjelp

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

Undervisning

​​Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeider ved Campus Tromsø. Studenter som har faglig støtte i lokalt språksenter kan følge deler av undervisningen via Zoom. Studenten må da selv ta kontakt med språksenteret i forkant av kurset for å avtale faglig oppfølging.​

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.05.2024 09:00 (Utlevering)
16.05.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 04.06.2024–06.06.2024 1/1 20 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvinger og gjennomføre en muntlig framføring. Øvingene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SAM-2031
 • Ekstra informasjon
 • Vil du bli bedre i nordsamisk? 

  Emnene  Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs (SAM-2031)  og  Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap (SAM-2131) går våren 2024. 

  Søknadsfrist 1. desember 2023

   

 • Tidligere år og semester for dette emnet