Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Tilbake til enheten

Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Swain, Jaya Kumari

Norges fiskerihøgskole

Kvanli, Anders

Studiekonsulent
Norges fiskerihøgskole

Andreassen, Sissel

Norges fiskerihøgskole

Ahi, Julide Ceren

Norges fiskerihøgskole

Eriksen, Gunilla

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Haug, Tor

Professor / akvamedisin
Norges fiskerihøgskole

Jenssen, Marte

Norges fiskerihøgskole

Hektoen, Ane-Marie

Studierådgiver
Norges fiskerihøgskole

Häkli, Katja

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole
katja.hakli@uit.no
BRELIA 302
+4777645732

1-10 av 180 | Neste 10 Siste 10