Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Tilbake til enheten

Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Swain, Jaya Kumari

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Host-pathogen interaction, T-cell immunity, vaccinology, delivery methods


Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Andreassen, Sissel

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Bavinck, Jan Maarten

Professor
Norges fiskerihøgskole

Eriksen, Gunilla

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Haug, Tor

Professor / akvamedisin
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Marine bioprospecting and drug discovery, with a focus on isolation and characterization of antimicrobial natural products.


Jenssen, Marte

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole

Esaiassen, Margrethe

Professor
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Ved å arbeide på et verdikjedeorientert forskningsinstitutt i mange år, har jeg fått  samarbeide tett med kolleger fra flere andre fagdisipliner -  fra biokjemikere, via teknologer og  fysikere, til økonomer og markedsforskere - avhengig av problemstillingen i prosjektene.

Det å erfare nødvendigheten av bidrag fra og samspill mellom ulike fagområder for å komme fram til gode løsninger, har påvirket meg til å bli en sjømatforsker med spesiell interesse for å jobb...


Ingebrigtsen, Richard Andre

Post. Doc.
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Alger!


1-10 av 189 | Neste 10 Siste 9