Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Tilbake til enheten

Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Swain, Jaya Kumari

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Host-pathogen interaction, T-cell immunity, vaccinology, delivery methods


Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole

Andreassen, Sissel

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Bavinck, Jan Maarten

Professor
Norges fiskerihøgskole

Ahi, Julide Ceren

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole

Eriksen, Gunilla

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Haug, Tor

Professor / akvamedisin
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Marine bioprospecting and drug discovery, with a focus on isolation and characterization of antimicrobial natural products.


Jenssen, Marte

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole

Hektoen, Ane-Marie

Studierådgiver
Norges fiskerihøgskole

Esaiassen, Margrethe

Professor
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Ved å arbeide på et verdikjedeorientert forskningsinstitutt i mange år, har jeg fått  samarbeide tett med kolleger fra flere andre fagdisipliner -  fra biokjemikere, via teknologer og  fysikere, til økonomer og markedsforskere - avhengig av problemstillingen i prosjektene.

Det å erfare nødvendigheten av bidrag fra og samspill mellom ulike fagområder for å komme fram til gode løsninger, har påvirket meg til å bli en sjømatforsker med spesiell interesse for å jobb...


1-10 av 183 | Neste 10 Siste 3