Forskning – Norges fiskerihøgskole

Forskning – Norges fiskerihøgskole

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i seks forskningsgrupper.

Forskningen skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, og i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Vi har 35 prosjekter ved enheten: