Forskning – Norges fiskerihøgskole

Forskning – Norges fiskerihøgskole

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i seks forskningsgrupper.

Forskningen skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, og i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Vi har 38 prosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Stenersen, Jonas : Stordriftsfordeler ved brønnbåtoperasjoner Olsen, Sindre : Sjømatindustrien "i disse tider" - Suksesskriterier under en pandemi Steinsbø, Silje : Romlig og tidsmessig analyse av garn- og linefiske. En studie av fiskeriatferd i området Lofoten, Vesterålen og Senja (2011-2018)

Artikler og rapporter:
Lian, Federico / Siikavuopio, Sten Ivar / Harrison, Sabine M. / Vang, Birthe / Brunton, Nigel P. / Esaiassen, Margrethe / Lorentzen, Grete Elisabeth : Fatty acid profile of cooked leg meat and raw hepatopancreas of red king crab (Paralithodes camtschaticus) during three-month live holding without feeding at 5 and 10 °C Mugnai, Francesco / Meglécz, Emese / Costantini, Federica / Abbiati, Marco / Bavestrello, Giorgio / Bertasi, Fabio / Bo, Marzia / Capa, Maria / Chenuil, Anne / Colangelo, Marina Antonia / De Clerck, Olivier / Gutiérrez, José Miguel / Lattanzi, Loretta / Leduc, Michèle / Martin, Daniel / Matterson, Kenan Oguz / Mikac, Barbara / Plaisance, Laetitia / Ponti, Massimo / Riesgo, Ana / Turicchia, Eva / Waeschenbach, Andrea / Wangensteen, Owen S. : Are well-studied marine biodiversity hotspots still blackspots for animal barcoding? Carreras, Carlos / Ordóñez, Victor / García-Cisneros, Alex / Wangensteen, Owen S. / Palacín, Creu / Pascual, Marta / Turon, Xavier : The Two Sides of the Mediterranean: Population Genomics of the Black Sea Urchin Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) in a Warming Sea

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive