Utdanning – Norges fiskerihøgskole

Utdanning – Norges fiskerihøgskole

Kunne du tenke deg å jobbe som fiskens fastlege (fiskehelsebiolog), bioteknolog, jobbe for fiskeri- og havbruksnæringen som fiskerikandidat eller jobbe internasjonalt med fiskeriforvaltning? Studieprogrammene våre gir deg mange jobbmuligheter.

Les Fiskerikandidaten – tredjeårsstudentenes magasin

Bestill skolering for Fiskerikandidat fra UiT (PDF)

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger