Om oss – Norges fiskerihøgskole

Om oss – Norges fiskerihøgskole

Om Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole er UiTs faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole ble etablert i 1972, og er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

Vi har rundt 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og dekker et bredt spekter av marin forskning.

Studietilbudet vårt omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning.
KONTAKT: 

Telefon: 776 46 000
E-post Instituttleder: petter.holm@uit.no

Adresse: 
Norges fiskerihøgskole
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Muninbakken 21, Tromsø
[Loading...]