Velkommen til Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er studier av sammenhengen mellom folks helse og samfunnet forøvrig. I Tromsø reflekterer både forskning og undervisning vår geografiske og kulturelle tilhørighet i de polare strøk. I tillegg fokuseres det særlig på distriktsmedisin, allmennmedisin og på en bred epidemiologisk forskningsaktivitet.

Som del av et utbredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, deltar og leder vi en rekke prosjekter finansiert blant annet av EU og Norges forskningsråd. I tillegg driver vi utdanning av fremtidens forskere i epidemiologi gjennom forskerskolen EPINOR og vi bidrar i den nasjonale forskerskolen i Allmennmedisin

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin:


Foto-Bård-Løken.jpg
Siste nyheter

hjerteinfarkt.jpg
Hva skjer etter hjerteinfarktet? Livsstilsendingene som kreves etter et hjerteinfarkt er for mange en stor utfordring, så nå skal stipendiat Amalie Nilsen undersøke hvordan hjertepasientene takler den nye hverdagen.
Les nyhetssaken

lungetumor i torso.png
Skal avsløre lungekreft på et tidlig tidspunkt Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til at legen kun trenger å ta en blodprøve som identifiserer lungekreft på et tidlig tidspunkt. – Det vil redde mange liv.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: SAMINOR-KONFERANSEN «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa»
Velkommen til SAMINOR-konferanse i Tromsø, 17.–18. november 2016
Prosjekt: Tromsøundersøkelsen Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.
Prosjekt: Miljøgifter i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) Befolkningen i arktiske områder er spesielt utsatt for miljøgifter siden gifter fra den øvrige verden fraktes nordover til våre områder med globale hav- og luftstrømmer. Nivået av miljøgifter i Norge er sammenlignet med andre land, generelt lave.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Postadresse:
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ
NORGE


Besøksadresse:
Det helsevitenskapelige fakultet MH-bygget, plan L10
(vis a vis Universitetssykehuset UNN)
Telefon: 776 44 816

Skip to main content