Velkommen til Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er studier av sammenhengen mellom folks helse og samfunnet forøvrig. I Tromsø reflekterer både forskning og undervisning vår geografiske og kulturelle tilhørighet i de polare strøk. I tillegg fokuseres det særlig på distriktsmedisin, allmennmedisin og på en bred epidemiologisk forskningsaktivitet.

Som del av et utbredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, deltar og leder vi en rekke prosjekter finansiert blant annet av EU og Norges forskningsråd. I tillegg driver vi utdanning av fremtidens forskere i epidemiologi gjennom forskerskolen EPINOR og vi bidrar i den nasjonale forskerskolen i Allmennmedisin

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin:


Foto-Bård-Løken.jpg
Siste nyheter

NorgeRusland.jpg
Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland Politiske utfordringer til tross – UiT satser på økt samarbeid med Russland.
Les nyhetssaken

Kaare-B-naa-01.jpeg
Hjerteforskningspris for viktig og samfunnsnyttig forskning I dag fikk hjerteforsker Kaare Harald Bønaa Hjerteforskningspris fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Utdeler var HM Kong Harald.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Postadresse:
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ
NORGE


Besøksadresse:
Det helsevitenskapelige fakultet MH-bygget, plan L10
(vis a vis Universitetssykehuset UNN)
Telefon: 776 44 816

Skip to main content