Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin har totalt 200 ansatte og er organisert i sju forskningsgrupper, fire fagenheter for undervisning og fire kompetansesentre.

Instituttet ble opprettet i 1973, og Instituttets forskningsaktivitet har fra starten og fram til i dag hatt et tydelig fokus på risiko og årsaker til de store folkesykdommene som hjertekarsykdommer, kreft og diabetes og hvordan disse sykdommene er fordelt i befolkningen. En stor del av forskningsaktiviteten springer ut av befolkningsundersøkelsene Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft studien og SAMINOR studien.

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin:


Foto-Bård-Løken.jpg
Siste nyheter

Ingressbilde.jpg
Muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid innen urfolkshelse

22. og 23. august hadde Senter for samisk helseforskning (SSHF) besøk av prodekan Donald K. Warne fra Universitetet i Nord-Dakota (UND) og professor Pål Davidsen fra Universitet i Bergen (UiB). I løpet av to produktive dager, diskuterte vi muligheter for samarbeid mellom våre institusjoner.


Les nyhetssaken

Smoking2.jpg
Bekymrer du deg for vektoppgang etter røykeslutt?

Det trenger du ikke! Røyking er mye farligere enn et par ekstra kilo rundt magen. 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Postadresse:
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ
NORGE


Besøksadresse:
Det helsevitenskapelige fakultet MH-bygget, plan L10
(vis a vis Universitetssykehuset UNN)
Telefon: 776 44 816