Utdanning – Institutt for samfunnsmedisin

Utdanning – Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin har ansvar for undervisning knyttet til legeutdanningen og bachelor og masterprogram i klinisk ernæring. Vi har også masterutdanning i folkehelse og arrangerer ulike PhD-kurs.

Instituttet har ledet den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM) og den nyopprettede forskerskolen i ernæring (NUTRINOR).

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger