Utdanning – Institutt for samfunnsmedisin

Utdanning – Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin har ansvar for undervisning knyttet til profesjonsstudiet i medisin, og bachelor og masterprogram i klinisk ernæring. Vi har også masterutdanning i folkehelse og arrangerer ulike ph.d.-kurs.

Instituttet har ledet den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM) og forskerskolen i ernæring (NUTRINOR).

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Profesjonsstudier (6 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger